Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

THERMOPLASTIK s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
33 112 703€ 25 158 210€ 26 291 259€ 27 636 490€ 26 080 964€ 20 623 649€ 18 088 181€ 15 626 922€ 13 933 448€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
33 432 768 € 25 840 436 € 26 922 421 € 27 827 771 € 26 653 488 € 21 257 180 € 18 291 283 € 15 794 129 € 14 293 393 € 10 754 862 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
513 328€ 11 190€ 365€ 1 642€ 26 314€ 124 805€ 74 360€ 162 987€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
27 835 882€ 21 776 274€ 20 694 860€ 22 432 120€ 21 276 297€ 16 102 606€ 11 424 084€ 14 404 276€ 11 894 384€ 9 866 077€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 763 493€ 3 370 746€ 5 596 399€ 5 204 370€ 4 804 303€ 4 519 401€ 6 637 783€ 1 097 841€ 2 039 064€ 573 965€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-121 125€ 250 082€ 355 761€ -4 141€ 163 982€ 526 811€ 65 865€ 47 333€ 130 468€ 6 620€
07
V.
Aktivácia
1 430€ 7 411€ 4 945€ 11 339€ 33 908€ 3 495€ 5 863€ 15 757€ 9 243€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
434 198€ 355 724€ 39 535€ 166 236€ 143 458€ 59 777€ 30 581€ 109 605€ 89 198€ 44 871€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 562€ 69 009€ 230 921€ 29 186€ 253 744€ 13 035€ 103 161€ 4 406€ 50 162€ 91 099€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
30 558 030 € 24 522 355 € 23 241 908 € 23 850 507 € 22 680 877 € 19 182 447 € 16 093 698 € 14 352 553 € 11 957 603 € 9 470 124 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
493 863€ 9 231€ 163€ 1 642€ 14 901€ 119 545€ 65 971€ 68 272€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
16 567 543€ 13 064 799€ 11 027 631€ 11 779 245€ 12 292 504€ 9 515 537€ 6 582 617€ 9 064 992€ 6 953 296€ 5 720 516€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 875 718€ 3 608 196€ 5 085 019€ 4 995 146€ 4 586 114€ 5 177 048€ 5 438 814€ 1 994 544€ 2 605 975€ 1 624 772€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 204 677 € 5 869 289 € 5 206 808 € 5 380 041 € 4 567 687 € 3 482 878 € 2 428 811 € 2 209 933 € 1 638 851 € 1 358 103 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 374 575€ 4 307 407€ 3 755 963€ 3 726 654€ 3 163 902€ 2 418 975€ 1 692 540€ 1 537 631€ 1 197 533€ 983 835€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 523 208€ 1 505 437€ 1 310 645€ 1 280 972€ 1 100 175€ 842 726€ 579 523€ 527 337€ 411 302€ 346 791€
19
E.4.
Sociálne náklady
306 894€ 56 445€ 140 200€ 372 415€ 303 610€ 221 177€ 156 748€ 144 965€ 30 016€ 27 477€
20
F.
Dane a poplatky
19 038€ 20 580€ 21 924€ 14 045€ 10 459€ 7 927€ 8 092€ 6 706€ 6 859€ 6 758€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 935 328€ 1 942 700€ 1 762 147€ 1 407 906€ 1 070 312€ 911 692€ 898 348€ 721 362€ 623 898€ 631 506€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 935 328€ 1 942 700€ 1 762 147€ 1 407 906€ 1 070 312€ 911 692€ 898 348€ 721 362€ 623 898€ 631 506€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
291 157€ 314 755€ 17 465€ 138 985€ 104 100€ 40 078€ 24 562€ 82 665€ 31 038€ 32 087€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
170 706€ -307 195€ 120 914€ 135 139€ 49 538€ 45 645€ 697 553€ 152 806€ 31 715€ 28 110€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 874 738 € 1 318 081 € 3 680 513 € 3 977 264 € 3 972 611 € 2 074 733 € 2 197 585 € 1 441 576 € 2 335 790 € 1 284 738 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 055 884 € 8 733 477 € 10 539 315 € 10 857 958 € 9 377 505 € 6 490 141 € 6 121 209 € 4 501 037 € 4 528 791 € 3 205 332 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
18 070 € 11 595 € 16 034 € 118 € 132 € 450 € 203 € 82 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 988 € 98 € 132 € 450 € 203 € 79 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8 988€ 98€ 132€ 450€ 203€ 79€
42
XII.
Kurzové zisky
57€ 33€ 20€ 3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
9 082€ 11 538€ 16 001€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
93 132 € 91 401 € 131 422 € 95 648 € 86 508 € 63 734 € 68 422 € 40 329 € 38 430 € 45 981 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
88 026 € 81 982 € 117 808 € 87 159 € 71 972 € 58 176 € 63 800 € 37 442 € 32 834 € 42 106 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
88 026€ 81 982€ 117 808€ 87 159€ 71 972€ 58 176€ 63 800€ 37 442€ 32 834€ 42 106€
52
O.
Kurzové straty
71€ 12€ 59€ 77€ 50€ 237€ 157€ 89€ 214€ 240€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 035€ 9 407€ 13 555€ 8 412€ 14 486€ 5 321€ 4 465€ 2 798€ 5 382€ 3 635€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-75 062 € -79 806 € -131 422 € -79 614 € -86 508 € -63 616 € -68 290 € -39 879 € -38 227 € -45 899 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 799 676 € 1 238 275 € 3 549 091 € 3 897 650 € 3 886 103 € 2 011 117 € 2 129 295 € 1 401 697 € 2 297 563 € 1 238 839 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
602 204 € 262 412 € 756 825 € 821 963 € 825 214 € 358 077 € 556 027 € 315 556 € 507 892 € 282 116 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
626 379€ 355 999€ 770 826€ 857 827€ 822 505€ 438 869€ 642 787€ 411 505€ 538 433€ 296 483€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-24 175€ -93 587€ -14 001€ -35 864€ 2 709€ -80 792€ -86 760€ -95 949€ -30 541€ -14 367€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 197 472 € 975 863 € 2 792 266 € 3 075 687 € 3 060 889 € 1 653 040 € 1 573 268 € 1 086 141 € 1 789 671 € 956 723 €