Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Matador Truck Tires s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
608 370 000 € 591 386 000 € 564 450 000 € 531 744 000 € 517 973 000 € 563 845 000 € 378 094 431 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
612 932 000€ 585 016 000€ 559 163 000€ 529 474 000€ 521 403 000€ 560 669 000€ 375 193 201€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-4 562 000€ 6 370 000€ 5 287 000€ 2 270 000€ -3 430 000€ 3 176 000€ 2 901 230€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
444 160 000 € 432 409 000 € 416 428 000 € 351 803 000 € 340 297 000 € 378 591 000 € 314 321 333 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
326 110 000€ 333 501 000€ 332 027 000€ 272 846 000€ 268 009 000€ 308 479 000€ 274 177 286€
10
B.2
Služby
117 976 000€ 98 908 000€ 84 401 000€ 78 157 000€ 72 288 000€ 70 112 000€ 40 144 047€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
164 210 000 € 158 977 000 € 148 022 000 € 179 941 000 € 177 676 000 € 185 254 000 € 63 773 098 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
52 013 000 € 47 137 000 € 41 066 000 € 36 940 000 € 32 636 000 € 30 839 000 € 22 658 226 €
13
C.1
Mzdové náklady
36 725 000€ 34 152 000€ 28 957 000€ 26 829 000€ 23 326 000€ 22 293 000€ 16 162 334€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
15 288 000€ 12 985 000€ 12 109 000€ 10 111 000€ 9 310 000€ 8 546 000€ 5 102 850€
16
C.4
Sociálne náklady
1 393 042€
17
D
Dane a poplatky
458 000€ 458 000€ 458 000€ 458 000€ 436 000€ 431 000€ 434 356€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 179 000€ 22 143 000€ 23 399 000€ 24 623 000€ 25 460 000€ 22 541 000€ 19 899 432€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 182 000€ 5 297 000€ 363 000€ 328 000€ 847 000€ 741 000€ 166 344 523€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
168 615 586€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 768 021€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 440 000€ 3 956 000€ 9 335 000€ 9 335 000€ 3 956 000€ 4 223 000€ 1 203 533€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
92 301 000 € 90 579 000 € 74 127 000 € 108 913 000 € 116 034 000 € 127 961 000 € 19 074 509 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
0€ 396 000€ 595 000€ 1 130 000€ 931 722€
39
N
Nákladové úroky
445 000€ 367 000€ 353 000€
40
XI.
Kurzové zisky
541 000€ 1 451 000€ 0€ 4 637 857€
41
O
Kurzové straty
0€ 3 419 000€ 958 000€ 1 897 000€ 2 694 000€ 5 996 142€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
15 000€ 14 000€ 14 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 0€ 18 000€ 20 000€ 22 000€ 17 825€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-111 000 € -1 098 000 € 3 758 000 € -580 000 € -1 322 000 € -1 586 000 € -444 388 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
92 190 000 € 89 481 000 € 77 885 000 € 108 333 000 € 114 712 000 € 126 375 000 € 18 630 121 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
19 457 000 € 18 877 000 € 16 415 000 € 24 003 000 € 25 383 000 € 27 876 000 € 1 309 606 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
18 780 000€ 18 111 000€ 13 513 000€ 27 023 000€ 25 251 000€ 28 146 000€ 2 291 771€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
677 000€ 767 000€ 2 902 000€ -3 020 000€ 132 000€ -270 000€ -982 165€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
72 733 000 € 70 604 000 € 61 470 000 € 84 330 000 € 89 329 000 € 98 499 000 € 17 320 515 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
92 190 000 € 89 480 000 € 77 885 000 € 108 333 000 € 114 712 000 € 126 375 000 € 18 630 121 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
72 733 000 € 70 603 000 € 61 471 000 € 84 330 000 € 89 329 000 € 98 499 000 € 17 320 515 €