Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Matador Truck Tires s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
612 552 000 € 596 683 000 € 564 813 000 € 532 072 000 € 518 820 000 € 564 586 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
612 932 000€ 585 016 000€ 559 163 000€ 529 474 000€ 521 403 000€ 560 669 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-4 562 000€ 6 370 000€ 5 287 000€ 2 270 000€ -3 430 000€ 3 176 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 182 000€ 5 297 000€ 363 000€ 328 000€ 847 000€ 741 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
520 250 000 € 506 103 000 € 490 686 000 € 423 159 000 € 402 785 000 € 436 625 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
326 110 000€ 333 501 000€ 332 027 000€ 272 846 000€ 268 009 000€ 308 479 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
74 000€ 0€ 800 000€
14
D.
Služby
117 976 000€ 98 908 000€ 84 401 000€ 78 157 000€ 72 288 000€ 70 112 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
52 013 000 € 47 137 000 € 41 066 000 € 36 940 000 € 32 636 000 € 30 839 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
36 725 000€ 34 152 000€ 28 957 000€ 26 829 000€ 23 326 000€ 22 293 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
15 288 000€ 12 985 000€ 12 109 000€ 10 111 000€ 9 310 000€ 8 546 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
458 000€ 458 000€ 458 000€ 458 000€ 436 000€ 431 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 179 000€ 22 143 000€ 23 399 000€ 24 623 000€ 25 460 000€ 22 541 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 440 000€ 3 956 000€ 9 335 000€ 9 335 000€ 3 956 000€ 4 223 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
92 301 000 € 90 579 000 € 74 127 000 € 108 913 000 € 116 034 000 € 127 961 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
164 210 000 € 158 977 000 € 148 022 000 € 179 941 000 € 177 676 000 € 185 254 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
556 000 € 1 465 000 € 14 000 € 396 000 € 595 000 € 1 130 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 396 000 € 595 000 € 1 130 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 396 000€ 595 000€ 1 130 000€
42
XII.
Kurzové zisky
541 000€ 1 451 000€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
15 000€ 14 000€ 14 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
445 000 € 367 000 € 3 772 000 € 976 000 € 1 917 000 € 2 716 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
445 000 € 367 000 € 353 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
445 000€ 367 000€ 353 000€
52
O.
Kurzové straty
0€ 3 419 000€ 958 000€ 1 897 000€ 2 694 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 0€ 18 000€ 20 000€ 22 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-111 000 € -1 098 000 € 3 758 000 € -580 000 € -1 322 000 € -1 586 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
92 190 000 € 89 480 000 € 77 885 000 € 108 333 000 € 114 712 000 € 126 375 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
19 457 000 € 18 877 000 € 16 415 000 € 24 003 000 € 25 383 000 € 27 876 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
18 780 000€ 18 111 000€ 13 513 000€ 27 023 000€ 25 251 000€ 28 146 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
677 000€ 767 000€ 2 902 000€ -3 020 000€ 132 000€ -270 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
72 733 000 € 70 603 000 € 61 471 000 € 84 330 000 € 89 329 000 € 98 499 000 €