Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. skrátený názov : TVS, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 152 660€ 1 622 724€ 2 302 243€ 4 296 548€ 7 801 877€ 5 269 682€ 10 220 301€ 12 177 220€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 618 227 € 1 852 251 € 2 514 817 € 4 593 257 € 10 681 009 € 7 985 380 € 10 495 216 € 12 342 191 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
339 132€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
124 097€ 4 618 856€ 5 536 563€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 152 660€ 1 283 592€ 2 302 243€ 4 296 548€ 7 801 877€ 5 145 585€ 5 601 445€ 6 640 657€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
12 524€ 5 170€ 896€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 200€ 22 155€ 41 999€ 234 228€ 2 544 035€ 1 942 655€ 178 396€ 16 148€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
463 367€ 207 372€ 170 575€ 49 957€ 329 927€ 772 147€ 96 519€ 148 823€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 784 087 € 1 999 083 € 2 546 729 € 5 400 231 € 10 445 569 € 7 064 904 € 9 027 865 € 11 420 059 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
339 132€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
204 236€ 309 503€ 441 279€ 392 571€ 831 129€ 511 105€ 1 739 870€ 2 243 552€
13
C.
Opravné položky k zásobám
3 552€ 3 555€ 5 445€ -10 191€ -6 070€ -8 035€ -1 750€ 6 438€
14
D.
Služby
781 416€ 705 169€ 1 652 228€ 4 544 542€ 6 677 425€ 4 454 327€ 3 901 266€ 4 493 971€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
331 914 € 363 131 € 357 325 € 413 144 € 486 653 € 728 868 € 2 144 032 € 4 129 929 €
16
E.1.
Mzdové náklady
231 340€ 254 807€ 247 525€ 297 041€ 350 066€ 465 972€ 1 755 867€ 2 291 324€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
5 550€ 6 300€ 49 031€ 37 615€ 33 440€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
83 796€ 92 806€ 89 691€ 104 637€ 126 695€ 186 117€ 543 803€ 1 079 702€
19
E.4.
Sociálne náklady
16 778€ 9 968€ 13 809€ 11 466€ 9 892€ 27 748€ -193 253€ 725 463€
20
F.
Dane a poplatky
2 173€ 4 414€ 4 270€ 6 536€ 10 110€ 22 655€ 240 425€ 175 357€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 875€ 10 247€ 14 554€ 43 943€ 145 305€ 210 846€ 378 400€ 382 086€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 875€ 10 247€ 14 554€ 43 943€ 145 305€ 210 846€ 378 400€ 382 086€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
616€ 6 820€ 17 385€ 133 479€ 2 019 668€ 1 387 397€ 190 491€ 957€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-16 864€ 15 236€ 3 023€ -91 605€ 25 544€ 75 531€ 109 955€ -67 964€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
468 169€ 241 876€ 51 220€ -32 188€ 255 805€ -317 790€ 325 176€ 55 733€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-165 860 € -146 832 € -31 912 € -806 974 € 235 440 € 920 476 € 1 467 351 € 922 132 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
163 456 € 265 365 € 203 291 € -617 850 € 304 563 € 313 181 € 4 580 915 € 5 433 259 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 642 € 40 689 € 53 671 € 59 989 € 60 518 € 418 927 € 31 085 € 9 781 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 642 € 40 688 € 53 671 € 59 989 € 60 518 € 60 292 € 31 085 € 9 752 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 642€ 40 688€ 53 671€ 59 964€ 60 340€ 60 175€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
25€ 178€ 117€ 31 085€ 9 752€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 12€ 29€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
358 623€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
24 781 € 16 132 € 15 269 € 25 982 € 19 171 € 40 024 € 16 201 € 21 941 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
18 765 € 8 125 € 5 397 € 13 867 € 10 117 € 4 784 € 6 282 € 13 504 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
18 765€ 8 125€ 5 397€ 13 867€ 10 117€ 4 784€ 6 282€ 13 504€
52
O.
Kurzové straty
21€ 439€ 208€ 172€ 262€ 137€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 016€ 8 007€ 9 851€ 11 676€ 8 846€ 35 068€ 9 657€ 8 300€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-21 139 € 24 557 € 38 402 € 34 007 € 41 347 € 378 903 € 14 884 € -12 160 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-186 999 € -122 275 € 6 490 € -772 967 € 276 787 € 1 299 379 € 1 482 235 € 909 972 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
27 584 € 49 700 € -48 156 € 8 342 € 105 415 € 323 717 € 339 812 € 226 812 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
17 299€ -17 299€ 2 880€ 203 164€ 394 818€ 221 971€ 318 310€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
10 285€ 49 700€ -30 857€ 5 462€ -97 749€ -71 101€ 117 841€ -91 498€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-214 583 € -171 975 € 54 646 € -781 309 € 171 372 € 975 662 € 1 142 423 € 683 160 €