Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 150€ 8 616€ 10 210€ 84€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 616€ 10 211€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 150 € 0 € -1 € 84 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 082 567 € 3 219 714 € 2 103 980 € 1 866 763 € 2 422 693 € 1 589 466 € 1 155 091 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 082 567€ 3 219 714€ 2 103 980€ 1 995 017€ 2 307 912€ 1 575 993€ 1 155 091€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-128 254€ 114 781€ 13 473€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 097 313 € 2 348 854 € 1 383 263 € 1 227 125 € 1 845 379 € 975 549 € 575 435 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
133 829€ 139 390€ 164 708€ 178 773€ 405 327€ 254 015€ 191 552€
10
B.2
Služby
963 484€ 2 209 464€ 1 218 555€ 1 048 352€ 1 440 052€ 721 534€ 383 883€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
986 404 € 870 860 € 720 717 € 639 637 € 577 314 € 613 917 € 579 740 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
839 771 € 701 579 € 586 469 € 556 909 € 475 866 € 521 936 € 483 703 €
13
C.1
Mzdové náklady
588 152€ 491 028€ 411 991€ 388 063€ 332 475€ 357 097€ 336 834€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
199 236€ 159 889€ 133 849€ 128 944€ 113 514€ 122 146€ 115 476€
16
C.4
Sociálne náklady
52 383€ 50 662€ 40 629€ 39 902€ 29 877€ 42 693€ 31 393€
17
D
Dane a poplatky
12 316€ 12 982€ 13 058€ 15 615€ 11 577€ 12 429€ 12 348€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
68 706€ 65 009€ 44 375€ 44 561€ 42 657€ 43 942€ 55 291€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 580€ 2 400€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
433€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 181€ 2 441€ 3 731€ 961€ 853€ 337€ 198€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 545€ 4 213€ 14 796€ 12 845€ 4 476€ 198€ 1 495€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 213€ 25 641€ 15 007€ 13 157€ 11 912€ 13 797€ 12 822€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
38 762 € 69 001 € 74 840 € 21 279 € 38 925 € 21 674 € 16 873 €
38
X.
Výnosové úroky
8€ 14€ 9€ 15€
39
N
Nákladové úroky
4 313€ 4 851€ 2 827€ 3 001€ 10 946€ 14 214€ 13 637€
41
O
Kurzové straty
4€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
48€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 015€ 1 289€ 523€ 315€ 15 149€ 427€ 488€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-5 328 € -6 144 € -3 350 € -3 308 € -26 033 € -14 632 € -14 110 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
33 434 € 62 857 € 71 490 € 17 971 € 12 892 € 7 042 € 2 763 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 670 € 13 904 € 15 916 € 4 455 € 4 945 € -3 260 € -151 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 006€ 17 368€ 19 590€ 9 753€ 2 883€ 2 882€ 66€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 336€ -3 464€ -3 674€ -5 298€ 2 062€ -6 142€ -217€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
25 764 € 48 953 € 55 574 € 13 516 € 7 947 € 10 302 € 2 914 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
33 434 € 62 857 € 71 490 € 17 971 € 12 892 € 7 042 € 2 763 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
25 764 € 48 953 € 55 574 € 13 516 € 7 947 € 10 302 € 2 914 €