Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
21 308 437€ 18 556 911€ 12 482 643€ 12 994 377€ 14 274 609€ 14 642 830€ 13 696 159€ 15 536 668€ 12 570 622€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
21 337 077 € 18 581 019 € 12 515 552 € 13 004 278 € 14 290 035 € 14 660 957 € 13 872 966 € 15 545 587 € 12 587 225 € 11 252 399 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
21 036 701€ 18 331 421€ 12 296 585€ 12 784 456€ 14 065 706€ 14 445 350€ 13 521 571€ 15 369 072€ 12 413 853€ 11 117 187€
05
III.
Tržby z predaja služieb
271 735€ 225 491€ 186 058€ 209 920€ 208 903€ 197 480€ 174 588€ 167 596€ 156 769€ 131 251€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 500€ 15 033€ 2 100€ 5 407€ 4 583€ 7 167€ 21 920€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
22 141€ 9 074€ 30 809€ 4 495€ 10 843€ 10 960€ 154 887€ 8 919€ 16 603€ 3 961€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
21 191 902 € 17 365 993 € 12 539 878 € 12 799 098 € 13 587 759 € 14 110 099 € 13 765 909 € 15 188 681 € 12 391 937 € 11 082 170 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 308 951€ 14 792 398€ 10 461 641€ 10 786 976€ 11 839 467€ 12 566 343€ 12 362 062€ 13 828 192€ 11 180 829€ 10 161 364€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
300 871€ 275 655€ 201 480€ 195 843€ 144 026€ 88 521€ 101 617€ 86 163€ 153 820€ 145 191€
14
D.
Služby
621 121€ 543 372€ 523 486€ 535 370€ 556 664€ 603 212€ 442 774€ 628 125€ 497 079€ 169 259€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 476 320 € 1 361 856 € 1 030 232 € 982 584 € 677 557 € 535 265 € 450 189 € 413 901 € 369 659 € 363 955 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 060 424€ 985 896€ 731 296€ 704 827€ 478 802€ 379 028€ 318 139€ 293 600€ 260 083€ 257 033€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
367 281€ 338 696€ 252 223€ 242 989€ 165 486€ 130 941€ 109 707€ 102 113€ 90 847€ 90 388€
19
E.4.
Sociálne náklady
48 615€ 37 264€ 46 713€ 34 768€ 33 269€ 25 296€ 22 343€ 18 188€ 18 729€ 16 534€
20
F.
Dane a poplatky
35 435€ 36 528€ 36 608€ 20 321€ 23 018€ 19 077€ 19 670€ 17 743€ 16 009€ 14 867€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
136 312€ 136 158€ 132 539€ 147 260€ 125 608€ 101 854€ 93 609€ 59 816€ 53 507€ 61 932€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
136 312€ 136 158€ 132 539€ 147 260€ 125 608€ 101 854€ 93 609€ 59 816€ 53 507€ 61 932€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 440€ 15 885€ 1 660€ 10 743€ 21 072€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 898€ 2 893€ 5 457€ -6 422€ -28 743€ 2 557€ 5 415€ 3 008€ 3 075€ 1 737€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
307 554€ 201 248€ 146 775€ 137 166€ 250 162€ 182 527€ 269 501€ 151 733€ 117 959€ 163 865€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
145 175 € 1 215 026 € -24 326 € 205 180 € 702 276 € 550 858 € 107 057 € 356 906 € 195 288 € 170 229 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 077 493 € 2 945 487 € 1 296 036 € 1 476 187 € 1 734 452 € 1 384 754 € 789 706 € 994 188 € 738 894 € 772 624 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
33 800 € 36 760 € 41 847 € 32 024 € 27 086 € 28 760 € 34 412 € 150 173 € 265 828 € 13 915 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 3 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
33 800€ 36 760€ 41 847€ 32 024€ 27 086€ 28 760€ 34 408€ 150 170€ 265 828€ 13 915€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
173 444 € 175 093 € 183 854 € 171 611 € 156 010 € 145 380 € 135 029 € 258 799 € 266 436 € 120 561 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
125 790 € 102 832 € 102 242 € 100 807 € 81 273 € 77 289 € 73 759 € 72 426 € 77 094 € 56 036 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
125 790€ 102 832€ 102 242€ 100 807€ 81 273€ 77 289€ 73 759€ 72 426€ 77 094€ 56 036€
52
O.
Kurzové straty
3 926€ 31 534€ 44 890€ 27 686€ 43 422€ 38 533€ 30 143€ 156 116€ 157 766€ 34 119€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
43 728€ 40 727€ 36 722€ 43 118€ 31 315€ 29 558€ 31 127€ 30 257€ 31 576€ 30 406€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-139 644 € -138 333 € -142 007 € -139 587 € -128 924 € -116 620 € -100 617 € -108 626 € -608 € -106 646 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 531 € 1 076 693 € -166 333 € 65 593 € 573 352 € 434 238 € 6 440 € 248 280 € 194 680 € 63 583 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 808 € 206 170 € 19 328 € 136 302 € 103 888 € 5 522 € 56 671 € 44 355 € 16 144 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 808€ 206 170€ 19 328€ 136 302€ 103 888€ 5 522€ 56 671€ 44 355€ 16 144€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 723 € 870 523 € -166 333 € 46 265 € 437 050 € 330 350 € 918 € 191 609 € 150 325 € 47 439 €