Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELGAS, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.03.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
325 383 437€ 401 597 025€ 277 627 275€ 236 386 148€ 208 387 722€ 208 387 722€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
325 311 203 € 405 585 987 € 277 453 810 € 236 229 188 € 222 795 687 € 208 387 722 € 140 922 558 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
324 928 294€ 401 238 130€ 277 379 944€ 236 087 570€ 206 533 079€ 195 836 513€ 127 222 430€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
4 594€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 917€ 4 175€ 3 549€ 24 000€ 588 670€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
372 398€ 4 343 682€ 70 317€ 117 618€ 15 673 938€ 12 551 209€ 13 700 128€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
319 284 067 € 412 834 774 € 283 004 413 € 224 017 182 € 220 576 670 € 202 101 043 € 137 954 056 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
150 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
314 087 192€ 399 372 669€ 277 083 742€ 214 370 663€ 197 540 562€ 182 719 213€ 119 935 477€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
5 401 456€ 5 164 786€ 4 420 967€ 5 797 491€ 5 232 907€ 5 435 807€ 2 832 057€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 431 579 € 1 259 817 € 991 763 € 1 867 085 € 1 169 807 € 1 008 083 € 871 425 €
16
E.1.
Mzdové náklady
992 094€ 926 394€ 720 406€ 1 479 222€ 885 079€ 753 621€ 661 038€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
332 725€ 308 114€ 255 693€ 363 992€ 264 197€ 236 024€ 196 726€
19
E.4.
Sociálne náklady
106 760€ 25 309€ 15 664€ 23 871€ 20 531€ 18 438€ 13 661€
20
F.
Dane a poplatky
386 089€ 39 131€ 13 554€ 440 750€ 74 958€ 163 355€ 7 916€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
185 706€ 121 523€ 68 498€ 56 392€ 141 258€ 209 659€ 175 877€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
185 706€ 121 523€ 68 498€ 56 392€ 141 258€ 209 659€ 175 877€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 944€ 9 095€ 643 586€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-48 048€ -728 800€ 313 297€ 560 712€ 50 377€ 1 701€ 208 636€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-2 159 907€ 7 601 704€ 112 592€ 914 994€ 15 723 215€ 12 563 225€ 13 772 668€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 027 136 € -7 248 787 € -5 550 603 € 12 212 006 € 2 219 017 € 6 286 679 € 2 968 502 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 444 240 € -3 299 325 € -4 124 765 € 15 919 416 € 3 759 610 € 7 681 493 € 4 304 896 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 672 603 € 6 633 872 € 9 084 932 € 3 795 989 € 2 770 354 € 330 771 € 212 469 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
5 950€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 910 681 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 910 681€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
50 092 € 144 486 € 173 465 € 242 631 € 396 493 € 330 771 € 206 519 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
50 092€ 144 486€ 173 377€ 242 059€ 396 493€ 327 594€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
88€ 572€ 3 177€ 206 519€
42
XII.
Kurzové zisky
36€ 10 868€ 419€ 44€ 2 161€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
4 559 237€ 4 567 837€ 8 911 048€ 3 553 314€ 2 371 700€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
63 238€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 963 440 € 3 897 331 € 7 678 892 € 1 724 325 € 1 655 855 € 238 578 € 241 895 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
8 500€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
650 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
83 351 € 146 744 € 72 071 € 39 565 € 63 848 € 39 750 € 40 993 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
44 329€ 105 476€ 43 003€ 32 000€ 32 000€ 32 000€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
39 022€ 41 268€ 29 068€ 7 565€ 31 848€ 7 750€ 40 993€
52
O.
Kurzové straty
2 946€ 767€ 1 100€ 540€ 625€ 5 264€ 13 200€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
4 304 894€ 3 554 558€ 6 772 226€ 1 342 534€ 1 335 464€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
572 249€ 195 262€ 183 495€ 341 686€ 255 918€ 193 564€ 179 202€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-290 837 € 2 736 541 € 1 406 040 € 2 071 664 € 1 114 499 € 92 193 € -29 426 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 736 299 € -4 512 246 € -4 144 563 € 14 283 670 € 3 333 516 € 6 378 872 € 2 939 076 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 365 646 € -1 197 725 € -954 631 € 3 348 068 € 917 191 € 1 455 941 € 706 466 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
285 823€ 15 411€ 3 443 213€ 895 504€ 1 430 479€ 743 186€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 079 823€ -1 197 725€ -970 042€ -95 145€ 21 687€ 25 462€ -36 720€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
57 363€ -45 122€ -41 446€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 313 290 € -3 269 399 € -3 148 486 € 10 935 602 € 2 416 325 € 4 922 931 € 2 232 610 €