Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
76 373 € 88 721 € 58 764 € 65 472 € 102 087 € 419 491 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
3 540€ 683€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
76 373€ 88 721€ 58 464€ 31 744€ 98 536€ 407 858€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
33 728€ 10 750€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
300€ 11€ 200€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
75 931 € 126 510 € 71 237 € 99 385 € 151 414 € 513 749 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 759€ 683€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
53 789€ 60 911€ 15 415€ 22 164€ 89 491€ 226 194€
11
C.
Služby
16 421€ 50 846€ 49 815€ 37 769€ 57 431€ 269 560€
12
D.
Osobné náklady
1 109€ 1 266€ 1 280€ 1 774€ 2 430€
13
E.
Dane a poplatky
33€ 159€ 118€ 181€ 181€ 238€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 512€ 5 641€ 5 642€ 5 642€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 138€ 12 317€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
67€ 7 687€ 247€ 211€ 778€ 2 327€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
442 € -37 789 € -12 473 € -33 913 € -49 327 € -94 258 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
6 163 € -23 036 € -6 766 € -28 189 € -46 605 € -87 896 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
243 € 65 € 83 € 79 € 115 € 132 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
243€ 65€ 83€ 79€ 115€ 132€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-243 € -65 € -83 € -79 € -115 € -132 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
199 € -37 854 € -12 556 € -33 992 € -49 442 € -94 390 €
36
P.
Daň z príjmov
472€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-273 € -37 854 € -12 556 € -33 992 € -49 442 € -95 350 €