Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločenský dom - plus s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
279 512 € 466 799 € 384 440 € 329 990 € 302 643 € 270 478 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
99€ 426€ 493€ 285€ 1 028€ 478€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
252 126€ 450 911€ 374 754€ 317 696€ 294 314€ 269 518€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
27 287€ 15 462€ 9 193€ 12 009€ 7 301€ 482€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
341 639 € 427 033 € 452 834 € 280 784 € 244 472 € 226 211 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
255€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
90 837€ 76 662€ 88 211€ 62 468€ 87 904€ 69 213€
11
C.
Služby
120 523€ 181 151€ 197 340€ 66 337€ 29 833€ 55 854€
12
D.
Osobné náklady
88 510€ 107 757€ 106 453€ 89 866€ 74 061€ 61 823€
13
E.
Dane a poplatky
9 914€ 15 059€ 14 697€ 13 555€ 13 308€ 8 040€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 268€ 42 995€ 43 686€ 44 376€ 35 647€ 21 000€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
2 008€ -11 548€ 9 071€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 587€ 3 409€ 2 447€ 2 174€ 15 012€ 1 210€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-62 127 € 39 766 € -68 394 € 49 206 € 58 171 € 44 267 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
40 865 € 193 524 € 89 696 € 189 176 € 177 350 € 144 929 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
127 931 € 3 € 6 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
3€ 6€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
127 931€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
8 332 € 10 065 € 12 159 € 11 995 € 13 442 € 13 331 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
7 194€ 7 984€ 10 400€ 10 400€ 11 774€ 12 000€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 138€ 2 081€ 1 759€ 1 595€ 1 668€ 1 331€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-8 332 € -10 065 € 115 772 € -11 995 € -13 439 € -13 325 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-70 459 € 29 701 € 47 378 € 37 211 € 44 732 € 30 942 €
36
P.
Daň z príjmov
8 270€ 1 278€ 960€ 961€ 961€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-70 459 € 21 431 € 46 100 € 36 251 € 43 771 € 29 981 €