Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
98 485 247€ 100 114 681€ 94 949 495€ 92 312 319€ 81 784 731€ 82 350 165€ 78 929 472€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
101 642 215 € 104 087 853 € 101 646 144 € 95 301 180 € 86 629 431 € 85 428 195 € 78 883 074 € 62 037 455 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 926 936€ 3 763 248€ 2 639 459€ 2 542 431€ 2 566 975€ 3 652 010€ 3 562 309€ 917 480€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
89 204 936€ 92 373 920€ 88 610 344€ 86 610 619€ 76 377 833€ 76 033 462€ 68 920 680€ 54 738 857€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 353 375€ 3 977 513€ 3 699 692€ 3 159 269€ 2 839 923€ 2 664 693€ 1 242 629€ 1 033 457€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
67 612€ 584 804€ 669 827€ 450 644€ 101 154€ -205 167€ 471 348€ 673 985€
07
V.
Aktivácia
1 957€ 2 081€ 5 213€ 7 247€ 3 768€ 4 602€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 094 283€ 2 552 552€ 3 936 471€ 1 474 907€ 3 332 587€ 2 261 580€ 3 802 715€ 3 893 480€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
993 116€ 833 735€ 2 085 138€ 1 063 310€ 1 403 712€ 1 017 849€ 878 791€ 780 196€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
96 783 618 € 90 757 236 € 85 383 470 € 79 499 521 € 73 748 585 € 72 751 765 € 65 136 338 € 54 537 597 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 638 071€ 2 838 370€ 1 472 646€ 1 388 349€ 1 338 850€ 1 807 071€ 1 983 858€ 741 975€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
53 642 470€ 52 242 942€ 49 769 384€ 48 425 938€ 42 137 136€ 42 416 038€ 39 291 985€ 32 527 025€
13
C.
Opravné položky k zásobám
23 137€ 31 068€ 54 384€ -43 784€ 23 445€ 9 295€ 0€ 3 965€
14
D.
Služby
17 702 611€ 16 426 811€ 14 894 392€ 14 409 603€ 13 493 015€ 14 746 765€ 12 738 341€ 9 410 132€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 484 648 € 14 164 316 € 13 032 493 € 12 145 023 € 10 740 519 € 9 688 409 € 7 827 984 € 6 815 907 €
16
E.1.
Mzdové náklady
10 330 046€ 10 090 507€ 9 299 566€ 8 619 892€ 7 741 371€ 7 001 083€ 5 593 137€ 4 841 246€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 720 880€ 3 609 351€ 3 333 569€ 3 167 922€ 2 671 427€ 2 418 288€ 2 008 522€ 1 771 491€
19
E.4.
Sociálne náklady
433 722€ 464 458€ 399 358€ 357 209€ 327 721€ 269 038€ 226 325€ 203 170€
20
F.
Dane a poplatky
58 794€ 47 869€ 53 201€ 60 685€ 64 087€ 61 876€ 71 410€ 53 179€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 246 116€ 3 695 826€ 2 579 492€ 2 502 724€ 2 185 023€ 2 091 824€ 1 535 126€ 1 312 355€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 246 116€ 2 703 626€ 2 579 492€ 2 502 724€ 2 185 023€ 2 091 824€ 1 535 126€ 1 312 355€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
992 200€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 640 200€ 1 517 546€ 3 222 682€ 1 001 374€ 2 430 187€ 1 724 670€ 2 413 119€ 3 174 838€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-2 000€ -106 500€ -21 000€ 148 372€ 61 128€ -24 000€ 2 000€ 13 600€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
349 571€ -101 012€ 325 796€ -538 763€ 1 275 195€ 229 817€ -727 485€ 484 621€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 858 597 € 13 330 617 € 16 262 674 € 15 801 659 € 12 880 846 € 12 676 430 € 13 746 736 € 7 499 858 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
22 548 527 € 29 162 375 € 29 433 729 € 28 582 857 € 24 900 686 € 23 169 597 € 20 187 384 € 14 680 682 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
96 085 € 105 112 € 90 687 € 76 071 € 70 603 € 93 778 € 46 398 € 29 559 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
20 742 € 32 902 € 39 628 € 35 288 € 27 851 € 17 615 € 27 555 € 26 452 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
20 742€ 32 902€ 39 628€ 35 288€ 27 851€ 17 615€ 27 555€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 26 452€
42
XII.
Kurzové zisky
75 343€ 72 210€ 51 059€ 40 783€ 42 752€ 76 163€ 18 843€ 3 107€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
99 779 € 66 132 € 49 950 € 70 212 € 70 179 € 77 311 € 23 472 € 17 165 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 011 € 7 365 € 3 694 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 011€ 7 365€ 3 694€
52
O.
Kurzové straty
91 181€ 56 477€ 41 998€ 61 316€ 60 526€ 60 138€ 7 163€ 5 599€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 598€ 9 655€ 7 952€ 8 896€ 9 653€ 9 162€ 8 944€ 7 872€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 694 € 38 980 € 40 737 € 5 859 € 424 € 16 467 € 22 926 € 12 394 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 854 903 € 13 369 597 € 16 303 411 € 15 807 518 € 12 881 270 € 12 692 897 € 13 769 662 € 7 512 252 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 007 033 € 2 838 737 € 3 449 805 € 3 350 859 € 2 895 162 € 2 788 846 € 3 043 243 € 1 764 855 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
750 450€ 2 584 124€ 3 419 336€ 2 751 297€ 3 392 225€ 2 836 500€ 3 030 658€ 1 912 635€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
256 583€ 254 613€ 30 469€ 599 562€ -497 063€ -47 654€ 12 585€ -147 780€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 847 870 € 10 530 860 € 12 853 606 € 12 456 659 € 9 986 108 € 9 904 051 € 10 726 419 € 5 747 397 €