Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
30.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
01.06.2012
31.05.2013
01.06.2011
31.05.2012
01.06.2010
31.05.2011
01.06.2008
31.05.2009
01.06.2007
31.05.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
183 382 000 € 199 850 000 € 233 053 000 € 230 757 000 € 213 618 000 € 173 147 397 € 151 407 944 € 132 423 480 € 124 978 057 € 122 933 610 € 93 289 351 € 99 112 724 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
79 551 000 € 88 916 000 € 144 373 000 € 148 916 000 € 127 741 000 € 92 071 189 € 71 087 110 € 75 669 108 € 58 274 108 € 63 562 304 € 61 576 900 € 74 778 702 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
4 565 000 € 2 858 000 € 142 000 € 113 000 € 78 000 € 73 647 € 109 357 € 154 717 € 178 508 € 199 394 € 258 864 € 352 847 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
18 000€ 19 000€ 19 000€ 19 000€ 19 000€ 34 124€ 67 509€ 100 894€ 134 631€ 176 938€ 222 352€ 301 112€
005
A.I.2
Software
55 000€ 69 000€ 105 000€ 59 000€ 42 000€ 33 603€ 41 848€ 53 823€ 15 723€ 22 456€ 35 222€ 51 735€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 492 000€ 2 770 000€ 18 000€ 35 000€ 17 000€ 5 920€ 28 154€ 0€ 1 290€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
74 986 000 € 86 058 000 € 144 231 000 € 148 803 000 € 127 663 000 € 91 997 542 € 70 977 753 € 75 514 391 € 58 095 600 € 63 362 910 € 61 318 036 € 74 420 212 €
012
A.II.1
Pozemky
456 000€ 488 000€ 488 000€ 488 000€ 488 000€ 487 951€ 487 951€ 487 951€ 487 951€ 487 951€ 487 951€ 487 951€
013
A.II.2
Stavby
28 505 000€ 28 181 000€ 19 270 000€ 19 418 000€ 19 541 000€ 19 172 261€ 18 619 798€ 19 379 779€ 17 988 860€ 18 166 465€ 18 733 819€ 19 469 946€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
39 493 000€ 45 859 000€ 87 742 000€ 83 402 000€ 86 980 000€ 39 770 856€ 31 085 272€ 35 054 613€ 26 131 865€ 26 211 964€ 34 458 759€ 52 386 395€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 979 000€ 9 236 000€ 35 266 000€ 43 484 000€ 19 513 000€ 31 552 790€ 19 008 772€ 19 565 318€ 12 675 571€ 18 005 817€ 7 614 449€ 1 926 520€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 553 000€ 2 294 000€ 1 465 000€ 2 011 000€ 1 141 000€ 1 013 684€ 1 775 960€ 1 026 730€ 811 353€ 490 713€ 23 058€ 149 400€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 5 643 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 5 643€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
99 868 000 € 105 758 000 € 82 075 000 € 74 375 000 € 79 264 000 € 50 404 162 € 46 526 721 € 33 322 610 € 38 487 112 € 40 354 697 € 24 826 133 € 21 093 088 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
35 941 000 € 22 721 000 € 17 225 000 € 14 724 000 € 14 626 000 € 12 120 303 € 9 972 334 € 7 336 927 € 7 311 652 € 5 736 336 € 4 357 891 € 4 268 683 €
032
B.I.1
Materiál
14 709 000€ 12 083 000€ 10 215 000€ 9 289 000€ 8 473 000€ 7 383 927€ 6 038 800€ 5 400 754€ 5 091 866€ 4 117 886€ 3 389 623€ 3 103 334€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
17 164 000€ 7 703 000€ 2 572 000€ 2 145 000€ 2 258 000€ 2 537 525€ 1 792 743€ 1 226 242€ 1 131 708€ 890 496€ 453 175€ 350 807€
034
B.I.3
Výrobky
4 068 000€ 2 935 000€ 4 438 000€ 3 290 000€ 3 870 000€ 2 192 693€ 2 112 050€ 689 361€ 1 088 078€ 727 954€ 515 093€ 814 542€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
0€ 25 000€ 6 158€ 28 741€ 20 570€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 181 000 € 5 515 000 € 5 349 000 € 5 505 000 € 6 312 000 € 4 020 140 € 2 488 602 € 1 140 289 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 181 000€ 5 515 000€ 5 349 000€ 5 505 000€ 6 312 000€ 4 020 140€ 2 488 602€ 1 140 289€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
61 742 000 € 77 511 000 € 59 496 000 € 54 136 000 € 58 315 000 € 34 248 957 € 34 053 837 € 24 759 207 € 30 974 809 € 34 513 219 € 13 347 399 € 16 473 989 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
28 899 000€ 70 969 000€ 51 410 000€ 43 797 000€ 50 737 000€ 28 815 909€ 30 009 767€ 18 301 446€ 28 171 441€ 26 004 878€ 11 100 481€ 14 118 165€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
27 832 000€ 1 298 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
445 557€ 5 548 642€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 210 000€ 3 821 000€ 4 752 000€ 5 819 000€ 4 252 000€ 4 591 949€ 3 170 467€ 3 098 693€ 1 343 598€ 1 542 907€ 1 317 178€ 1 388 051€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
801 000€ 1 423 000€ 3 334 000€ 4 520 000€ 3 326 000€ 841 099€ 873 603€ 3 359 068€ 1 014 213€ 1 416 792€ 929 740€ 967 773€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
4 000 € 11 000 € 5 000 € 10 000 € 11 000 € 14 762 € 11 948 € 86 187 € 200 651 € 105 142 € 7 120 843 € 350 416 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 000€ 11 000€ 5 000€ 10 000€ 11 000€ 14 762€ 11 948€ 6 166€ 11 885€ 2 844€ 10 050€ 3 630€
057
B.IV.2
Účty v bankách
80 021€ 188 766€ 102 298€ 7 110 793€ 346 786€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
3 963 000 € 5 176 000 € 6 605 000 € 7 466 000 € 6 613 000 € 30 672 046 € 33 794 113 € 23 431 762 € 28 216 837 € 19 016 609 € 6 886 318 € 3 240 934 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 522 000€ 3 553 000€ 6 605 000€ 7 466 000€ 6 613 000€ 20 876 205€ 20 435 354€ 12 311 071€ 17 354 872€ 13 175 714€ 4 828 559€ 2 230 726€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 441 000€ 1 623 000€ 9 760 748€ 13 323 666€ 11 005 903€ 10 715 267€ 5 789 445€ 2 057 759€ 1 010 208€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
35 093€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
35 093€ 114 788€ 146 698€ 51 450€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
183 382 000 € 199 850 000 € 233 053 000 € 230 757 000 € 213 618 000 € 173 147 397 € 151 407 944 € 132 423 480 € 124 978 057 € 122 933 610 € 93 289 351 € 99 112 724 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
79 611 000 € 72 296 000 € 61 016 000 € 61 562 000 € 59 029 000 € 53 556 905 € 46 169 311 € 42 189 384 € 23 978 778 € 18 238 529 € 22 845 295 € 19 572 716 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
31 939 000 € 31 939 000 € 31 939 000 € 31 939 000 € 31 939 000 € 31 939 056 € 31 939 056 € 31 939 056 € 31 939 056 € 31 939 056 € 31 939 056 € 31 939 056 €
069
A.I.1
Základné imanie
31 939 000€ 31 939 000€ 31 939 000€ 31 939 000€ 31 939 000€ 31 939 056€ 31 939 056€ 31 939 056€ 31 939 056€ 31 939 056€ 31 939 056€ 31 939 056€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
25 000 000 € 25 000 000 € 25 000 000 € 25 000 000 € 25 000 000 € 25 000 000 € 25 000 000 € 25 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 043 000 € 1 860 000 € 1 860 000 € 1 732 000 € 1 458 000 € 1 088 862 € 889 866 € 479 337 € 192 325 € 192 325 € 192 325 € 192 325 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 043 000€ 1 860 000€ 1 860 000€ 1 732 000€ 1 458 000€ 1 088 862€ 889 866€ 479 337€ 192 325€ 192 325€ 192 325€ 192 325€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
20 629 000 € 13 497 000 € 2 217 000 € 2 891 000 € 632 000 € -11 858 607 € -15 369 538 € -23 439 594 € -28 892 852 € -24 286 086 € -12 558 665 € -2 167 529 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 629 000€ 13 497 000€ 2 217 000€ 2 891 000€ 632 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 858 607€ -15 369 538€ -23 439 594€ -28 892 852€ -24 286 086€ -12 558 665€ -2 167 529€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
7 387 594 € 3 709 927 € 8 210 585 € 5 740 249 € -4 606 766 € -11 727 421 € -10 391 136 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
103 687 000 € 126 618 000 € 119 511 000 € 129 536 000 € 118 680 000 € 85 512 131 € 68 100 658 € 61 760 638 € 63 530 220 € 72 685 632 € 45 851 242 € 56 136 309 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 936 000 € 18 209 000 € 12 923 000 € 12 355 000 € 12 734 000 € 12 206 490 € 10 985 464 € 7 644 404 € 10 627 661 € 10 339 923 € 4 421 755 € 2 132 621 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 527 484€ 1 486 968€ 1 045 206€ 1 126 815€ 1 103 275€ 380 414€ 728 354€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
808 000€ 6 444 000€ 6 950 000€ 3 984 000€ 4 132 000€ 2 519 807€ 1 915 633€ 2 436 041€ 3 158 358€ 1 288 700€ 26 555€ 26 555€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 128 000€ 11 765 000€ 5 973 000€ 8 371 000€ 8 602 000€ 8 159 199€ 7 582 863€ 4 163 157€ 6 342 488€ 7 947 948€ 4 014 786€ 1 377 712€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
50 379 000 € 47 196 000 € 40 000 000 € 0 € 15 004 000 € 15 055 550 € 15 068 154 € 15 092 535 € 25 066 528 € 25 037 715 € 20 009 637 € 32 384 487 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
50 379 000€ 47 196 000€ 40 000 000€ 0€ 15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
15 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€ 20 000 000€ 31 581 012€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
55 550€ 68 154€ 92 535€ 66 528€ 37 715€ 9 637€ 18 199€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 4 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 785 276€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
49 372 000 € 61 213 000 € 66 588 000 € 117 181 000 € 90 942 000 € 58 250 091 € 41 988 124 € 38 923 024 € 27 670 237 € 36 192 582 € 19 126 745 € 18 015 752 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
36 668 000€ 47 157 000€ 36 398 000€ 55 679 000€ 45 174 000€ 28 845 577€ 25 472 523€ 27 955 223€ 20 984 418€ 26 223 419€ 12 936 969€ 9 736 801€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
363 827€ 399 860€ 769 063€ 411 821€ 226 017€ 496 592€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 599 000€ 2 341 000€ 20 275 000€ 54 399 000€ 35 251 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 000 000€ 8 000 000€ 5 000 000€ 6 645 793€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
25 707 983€ 14 128 530€ 8 494 734€ 51 422€ 22 361€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 501 000€ 6 627 000€ 4 881 000€ 3 131 000€ 2 722 000€ 1 202 996€ 1 015 511€ 917 472€ 1 026 370€ 710 698€ 576 217€ 455 760€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 278 000€ 3 251 000€ 2 646 000€ 1 874 000€ 1 412 000€ 766 621€ 645 621€ 615 641€ 610 876€ 434 317€ 342 186€ 269 495€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
563 000€ 1 466 000€ 1 990 000€ 716 000€ 3 162 000€ 1 705 391€ 332 885€ 482 132€ 195 371€ 355 742€ 45 356€ 411 311€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 763 000€ 371 000€ 398 000€ 1 382 000€ 3 221 000€ 21 523€ 29 227€ 57 962€ 32 717€ 34 224€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
58 916€ 100 675€ 165 794€ 132 651€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
982 761 € 2 293 105 € 3 603 449 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
982 761€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
982 761€ 1 310 344€ 3 603 449€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
84 000 € 936 000 € 52 526 000 € 39 659 000 € 35 909 000 € 34 078 361 € 37 137 975 € 28 473 458 € 37 469 059 € 32 009 449 € 24 592 814 € 23 403 699 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 088€ 22 783€ 8 670€ 6 905€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
55 000€ 84 000€ 23 820 859€ 21 121 384€ 14 151 513€ 21 271 792€ 19 423 119€ 15 503 446€ 16 093 085€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
29 000€ 852 000€ 52 526 000€ 39 659 000€ 35 909 000€ 10 257 502€ 16 016 591€ 14 321 945€ 16 190 179€ 12 563 547€ 9 080 698€ 7 303 709€