Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
30.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
01.06.2012
31.05.2013
01.06.2011
31.05.2012
01.06.2010
31.05.2011
01.06.2008
31.05.2009
01.06.2007
31.05.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
11 687 000€ 18 524 000€ 0€ 486 000€ 577 000€ 821 230€ 1 034 801€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 322 000€ 22 097 000€ 0€ 419 000€ 539 000€ 797 315€ 1 045 204€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 365 000 € -3 573 000 € 0 € 67 000 € 38 000 € 23 915 € -10 403 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
243 072 000 € 304 382 000 € 299 026 000 € 253 756 000 € 218 057 000 € 167 340 082 € 151 114 833 € 128 673 484 € 121 673 354 € 94 131 033 € 73 981 604 € 67 573 764 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
238 737 000€ 301 484 000€ 298 789 000€ 254 371 000€ 216 387 000€ 164 626 849€ 147 733 268€ 128 215 861€ 119 686 192€ 91 135 419€ 72 469 247€ 66 300 925€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
750 000€ -2 643 000€ 237 000€ -615 000€ 1 670 000€ 1 057 722€ 2 101 271€ -634 672€ 1 348 083€ 2 456 020€ 577 356€ 245 816€
07
II.3
Aktivácia
3 585 000€ 5 541 000€ 1 655 511€ 1 280 294€ 1 092 295€ 639 079€ 539 594€ 935 001€ 1 027 023€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
183 155 000 € 233 872 000 € 228 715 000 € 196 876 000 € 177 166 000 € 129 347 315 € 118 495 905 € 96 156 725 € 89 181 089 € 72 929 648 € 57 703 632 € 55 563 501 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
149 541 000€ 189 721 000€ 189 930 000€ 161 309 000€ 138 111 000€ 99 452 974€ 89 793 060€ 73 176 503€ 69 313 371€ 54 056 479€ 43 047 322€ 41 720 322€
10
B.2
Služby
33 614 000€ 44 151 000€ 38 785 000€ 35 567 000€ 39 055 000€ 29 883 935€ 28 702 845€ 22 980 222€ 19 867 718€ 18 873 169€ 14 656 310€ 13 843 179€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
66 282 000 € 66 937 000 € 70 311 000 € 56 947 000 € 40 929 000 € 38 016 682 € 32 608 525 € 32 516 759 € 32 492 265 € 21 201 385 € 16 277 972 € 12 010 263 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
53 852 000 € 61 041 000 € 54 242 000 € 43 901 000 € 37 143 000 € 22 279 292 € 19 402 824 € 17 896 092 € 16 641 551 € 12 016 427 € 9 700 575 € 11 243 517 €
13
C.1
Mzdové náklady
39 352 000€ 45 952 000€ 41 820 000€ 34 212 000€ 29 295 000€ 16 083 227€ 14 084 852€ 12 979 753€ 12 104 136€ 8 766 767€ 7 062 604€ 8 155 471€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
12 648 000€ 13 298 000€ 10 898 000€ 8 502 000€ 6 873 000€ 5 494 562€ 4 698 787€ 4 362 759€ 4 009 679€ 2 868 205€ 2 343 636€ 2 747 148€
16
C.4
Sociálne náklady
1 852 000€ 1 791 000€ 1 524 000€ 1 187 000€ 975 000€ 701 503€ 619 185€ 553 580€ 527 736€ 381 455€ 294 335€ 340 898€
17
D
Dane a poplatky
48 191€ 52 403€ 60 596€ 44 435€ 38 362€ 83 443€ 34 500€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
26 496 000€ 21 084 000€ 34 728 000€ 31 195 000€ 28 269 000€ 12 170 986€ 14 463 374€ 13 858 897€ 15 751 292€ 16 950 094€ 21 388 493€ 16 239 692€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
201 000€ 81 000€ 5 887 042€ 4 975 225€ 3 461 244€ 3 822 641€ 2 603 744€ 3 408 094€ 4 622 501€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 521 889€ 5 186 939€ 3 509 956€ 4 209 023€ 2 869 591€ 5 417 347€ 6 616 662€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
77 918€ 1 012 167€ 494 333€ 1 405 500€ 335 579€ -204 780€ 282 683€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 170 000€ 21 598 000€ 27 856 000€ 25 414 000€ 38 069 000€ 19 034 981€ 21 326 827€ 20 761 433€ 20 147 100€ 13 841 716€ 11 885 780€ 8 412 265€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 276 000€ 6 911 000€ 7 508 000€ 2 587 000€ 5 070 000€ 14 373 994€ 15 005 919€ 13 081 512€ 11 248 240€ 8 161 837€ 5 745 447€ 3 054 760€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-4 971 000 € -420 000 € 1 689 000 € 4 678 000 € 8 516 000 € 8 466 435 € 3 786 951 € 7 838 050 € 7 161 965 € -2 725 045 € -10 558 679 € -12 426 785 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 5 643€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 53 128€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
12€ 697€ 9 937€ 3 793€ 5 188€ 16 681€
39
N
Nákladové úroky
199 000€ 395 000€ 177 000€ 668 000€ 761 000€ 663 984€ 545 195€ 458 313€ 1 347 306€ 1 534 469€ 1 769 898€ 1 235 339€
40
XI.
Kurzové zisky
79 000€ 22 000€ 60 000€ 22 000€ 19 000€ 4 929€ 6 178€ 5 767€ 1 926€ 1 097€ 3 467€ 4 483 778€
41
O
Kurzové straty
274 000€ 261 000€ 213 000€ 50 000€ 55 000€ 26 801€ 21 954€ 14 530€ 17 567€ 9 001€ 21 044€ 899 609€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
13€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 000€ 18 000€ 17 000€ 15 000€ 15 000€ 15 824€ 28 808€ 11 657€ 47 796€ 183 088€ 166 101€ 163 535€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-415 000 € -652 000 € -347 000 € -711 000 € -812 000 € -701 680 € -589 767 € -478 036 € -1 400 806 € -1 721 668 € -1 954 018 € 2 148 848 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-5 386 000 € -1 072 000 € 1 342 000 € 3 967 000 € 7 704 000 € 7 764 755 € 3 197 184 € 7 360 014 € 5 761 159 € -4 446 713 € -12 512 697 € -10 277 937 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-33 000 € -1 150 000 € 1 888 000 € 1 434 000 € 2 232 000 € 377 161 € -782 743 € -850 571 € 20 910 € 160 053 € -785 276 € 113 199 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 1 994 000€ 1 732 000€ 627 000€ 4 524 000€ 1 908 699€ 565 570€ 289 718€ 20 910€ 160 053€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-33 000€ -3 144 000€ 156 000€ 807 000€ -2 292 000€ -1 531 538€ -1 348 313€ -1 140 289€ -785 276€ 113 199€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-5 353 000 € 78 000 € -546 000 € 2 533 000 € 5 472 000 € 7 387 594 € 3 979 927 € 8 210 585 € 5 740 249 € -4 606 766 € -11 727 421 € -10 391 136 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-5 386 000 € -1 072 000 € 1 342 000 € 3 967 000 € 7 704 000 € 7 764 755 € 3 197 184 € 7 360 014 € 5 761 159 € -4 446 713 € -12 512 697 € -10 277 937 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-5 353 000 € 78 000 € -546 000 € 2 533 000 € 5 472 000 € 7 387 594 € 3 979 927 € 8 210 585 € 5 740 249 € -4 606 766 € -11 727 421 € -10 391 136 €