Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HELLA Slovakia Lighting s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.06.2020
31.05.2021
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
30.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
193 088 264€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
278 408 000 € 265 130 000 € 344 585 000 € 326 882 000 € 279 656 000 € 256 703 000 € 193 083 335 € 178 451 686 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 811 000€ 11 687 000€ 18 524 000€ 0€ 486 000€ 577 000€ 821 230€ 1 034 801€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
257 489 000€ 236 480 000€ 299 262 000€ 298 789 000€ 254 371 000€ 216 387 000€ 164 626 849€ 147 733 268€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 385 000€ 2 257 000€ 2 222 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
551 000€ 750 000€ -2 643 000€ 237 000€ -615 000€ 1 670 000€ 1 057 722€ 2 101 271€
07
V.
Aktivácia
9 495 000€ 3 585 000€ 5 541 000€ 1 655 511€ 1 280 294€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
100 000€ 201 000€ 81 000€ 5 887 042€ 4 975 225€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 577 000€ 10 170 000€ 21 598 000€ 27 856 000€ 25 414 000€ 38 069 000€ 19 034 981€ 21 326 827€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
267 965 000 € 270 101 000 € 345 005 000 € 325 193 000 € 274 978 000 € 248 187 000 € 184 616 900 € 174 664 735 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 700 000€ 5 322 000€ 22 097 000€ 0€ 419 000€ 539 000€ 797 315€ 999 043€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
153 850 000€ 149 541 000€ 189 721 000€ 189 930 000€ 161 309 000€ 138 111 000€ 99 452 974€ 89 793 060€
13
C.
Opravné položky k zásobám
10 406€ 46 161€
14
D.
Služby
43 685 000€ 33 614 000€ 44 151 000€ 38 785 000€ 35 567 000€ 39 055 000€ 29 883 935€ 28 702 845€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
46 094 000 € 53 852 000 € 61 041 000 € 54 242 000 € 43 901 000 € 37 143 000 € 22 279 292 € 19 402 824 €
16
E.1.
Mzdové náklady
32 756 000€ 39 352 000€ 45 952 000€ 41 820 000€ 34 212 000€ 29 295 000€ 16 083 227€ 14 084 852€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 615 000€ 12 648 000€ 13 298 000€ 10 898 000€ 8 502 000€ 6 873 000€ 5 494 562€ 4 698 787€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 723 000€ 1 852 000€ 1 791 000€ 1 524 000€ 1 187 000€ 975 000€ 701 503€ 619 185€
20
F.
Dane a poplatky
48 191€ 52 403€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 188 000€ 26 496 000€ 21 084 000€ 34 728 000€ 31 195 000€ 28 269 000€ 12 170 986€ 14 463 374€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 502 962€ 15 169 150€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-331 976€ -705 776€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 521 889€ 5 186 939€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
77 918€ 1 012 167€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 448 000€ 1 276 000€ 6 911 000€ 7 508 000€ 2 587 000€ 5 070 000€ 14 373 994€ 15 005 919€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 443 000 € -4 971 000 € -420 000 € 1 689 000 € 4 678 000 € 8 516 000 € 8 466 435 € 3 786 951 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
72 496 000 € 66 282 000 € 66 937 000 € 70 311 000 € 56 947 000 € 40 929 000 € 38 016 682 € 32 608 525 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
94 000 € 79 000 € 22 000 € 60 000 € 22 000 € 19 000 € 4 929 € 6 190 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12€
42
XII.
Kurzové zisky
94 000€ 79 000€ 22 000€ 60 000€ 22 000€ 19 000€ 4 929€ 6 178€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
355 000 € 494 000 € 674 000 € 407 000 € 733 000 € 831 000 € 706 609 € 595 957 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
166 000 € 199 000 € 395 000 € 177 000 € 668 000 € 761 000 € 663 984 € 545 195 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
663 984€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
545 195€
52
O.
Kurzové straty
171 000€ 274 000€ 261 000€ 213 000€ 50 000€ 55 000€ 26 801€ 21 954€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 000€ 21 000€ 18 000€ 17 000€ 15 000€ 15 000€ 15 824€ 28 808€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-261 000 € -415 000 € -652 000 € -347 000 € -711 000 € -812 000 € -701 680 € -589 767 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
10 182 000 € -5 386 000 € -1 072 000 € 1 342 000 € 3 967 000 € 7 704 000 € 7 764 755 € 3 197 184 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 000 € -33 000 € -1 150 000 € 1 888 000 € 1 434 000 € 2 232 000 € 377 161 € -782 743 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
191 000€ 0€ 1 994 000€ 1 732 000€ 627 000€ 4 524 000€ 1 908 699€ 565 570€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-189 000€ -33 000€ -3 144 000€ 156 000€ 807 000€ -2 292 000€ -1 531 538€ -1 348 313€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 180 000 € -5 353 000 € 78 000 € -546 000 € 2 533 000 € 5 472 000 € 7 387 594 € 3 979 927 €