Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
31.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
160 731 000 € 205 973 000 € 202 593 000 € 146 847 000 € 126 561 000 € 124 986 276 € 121 105 508 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
87 076 000 € 101 117 000 € 134 540 000 € 102 210 000 € 79 331 000 € 56 619 399 € 37 572 085 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
244 000 € 245 000 € 6 000 € 21 000 € 37 000 € 65 481 € 72 876 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 9 000€ 22 000€ 35 650€ 49 450€
005
A.I.2
Software
27 000€ 28 000€ 3 000€ 9 000€ 15 000€ 29 831€ 23 426€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
217 000€ 217 000€ 3 000€ 3 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
86 832 000 € 100 872 000 € 134 534 000 € 102 189 000 € 79 294 000 € 56 553 918 € 37 499 209 €
012
A.II.1
Pozemky
545 000€ 545 000€ 545 000€ 545 000€ 545 000€ 545 476€ 535 476€
013
A.II.2
Stavby
25 595 000€ 27 385 000€ 28 070 000€ 28 482 000€ 19 962 000€ 20 252 401€ 18 300 847€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 592 000€ 50 294 000€ 55 746 000€ 39 019 000€ 40 544 000€ 14 328 158€ 13 142 515€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
13 997 000€ 16 579 000€ 39 046 000€ 28 638 000€ 9 914 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 538 973€ 4 765 933€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 103 000€ 6 069 000€ 11 127 000€ 5 505 000€ 8 329 000€ 1 888 910€ 754 438€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
68 306 000 € 97 993 000 € 63 234 000 € 38 640 000 € 38 481 000 € 42 891 939 € 53 287 006 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
17 698 000 € 30 202 000 € 18 793 000 € 9 169 000 € 9 081 000 € 9 586 897 € 10 072 564 €
035
B.I.1
Materiál
12 036 000€ 14 499 000€ 10 775 000€ 5 495 000€ 5 646 000€ 5 301 649€ 5 946 175€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 628 000€ 11 276 000€ 1 831 000€ 1 310 000€ 1 333 000€ 1 619 822€ 1 422 239€
037
B.I.3
Výrobky
2 838 000€ 4 281 000€ 5 966 000€ 2 239 000€ 2 074 000€ 2 661 702€ 2 690 352€
039
B.I.5
Tovar
42 000€ 3 724€ 13 798€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
154 000€ 146 000€ 221 000€ 125 000€ 28 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 936 000 € 4 894 000 € 4 830 000 € 4 830 000 € 4 848 000 € 3 579 586 € 1 804 964 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 936 000€ 4 894 000€ 4 830 000€ 4 830 000€ 4 848 000€ 3 579 586€ 1 804 964€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
46 670 000 € 62 893 000 € 39 606 000 € 24 635 000 € 24 546 000 € 29 403 486 € 41 155 680 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
20 334 000 € 57 837 000 € 34 145 000 € 21 884 000 € 20 237 000 € 21 528 203 € 27 275 629 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 031 433€ 832 791€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 127 098€ 5 919 725€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 369 672€ 20 523 113€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
22 611 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 150 041€ 11 090 314€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 189 000€ 4 330 000€ 5 445 000€ 2 742 000€ 4 302 000€ 2 717 548€ 2 730 770€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
536 000€ 726 000€ 16 000€ 9 000€ 7 000€ 7 694€ 58 967€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 000 € 4 000 € 5 000 € 6 000 € 6 000 € 321 970 € 253 798 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 000€ 4 000€ 5 000€ 6 000€ 6 000€ 5 193€ 14 909€
073
B.V.2.
Účty v bankách
316 777€ 238 889€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 349 000 € 6 863 000 € 4 819 000 € 5 997 000 € 8 749 000 € 25 474 938 € 30 246 417 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 070 000€ 2 453 000€ 16 670 558€ 22 044 695€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 279 000€ 4 410 000€ 4 819 000€ 5 997 000€ 8 749 000€ 8 804 380€ 8 201 722€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
160 731 000 € 205 973 000 € 202 593 000 € 146 847 000 € 126 561 000 € 124 986 276 € 121 105 508 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
52 853 000 € 26 878 000 € 21 400 000 € 52 591 000 € 56 299 000 € 60 565 238 € 49 186 684 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
14 359 000 € 14 359 000 € 14 359 000 € 14 359 000 € 14 359 000 € 14 359 059 € 14 359 059 €
082
A.I.1
Základné imanie
14 359 000€ 14 359 000€ 14 359 000€ 14 359 000€ 14 359 000€ 14 359 059€ 14 359 059€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 436 000 € 1 436 000 € 1 436 000 € 1 436 000 € 1 436 000 € 1 435 906 € 1 435 906 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 436 000€ 1 436 000€ 1 435 906€ 1 435 906€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
37 058 000 € 11 083 000 € 5 605 000 € 36 796 000 € 40 504 000 € 30 891 718 € 20 138 923 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
37 058 000€ 11 083 000€ 5 605 000€ 36 796 000€ 40 504 000€ 30 891 718€ 20 138 923€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
13 878 555 € 13 252 796 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
107 876 000 € 179 095 000 € 147 884 000 € 79 535 000 € 55 120 000 € 51 088 683 € 52 817 893 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
70 698 000 € 70 914 000 € 40 000 000 € 4 000 000 € 4 037 427 € 4 022 558 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
70 698 000€ 70 914 000€ 40 000 000€ 0€ 4 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
37 427€ 22 558€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 565 000 € 21 932 000 € 21 349 000 € 3 685 000 € 4 156 000 € 2 880 831 € 1 538 765 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 565 000€ 21 932 000€ 21 349 000€ 3 685 000€ 4 156 000€ 2 880 831€ 1 538 765€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
34 886 000 € 76 675 000 € 78 575 000 € 73 033 000 € 42 265 000 € 29 376 917 € 39 093 402 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
18 327 000 € 40 293 000 € 36 826 000 € 23 648 000 € 17 290 000 € 26 098 756 € 32 788 492 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 541 462€ 18 602 388€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
982 951€ 1 452 084€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
17 574 343€ 12 734 020€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
9 381 000€ 11 914 000€ 16 001 000€ 12 068 000€ 13 329 000€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
559 000€ 16 003 000€ 18 668 000€ 25 023 000€ 1 653 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 011 172€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 913 000€ 4 468 000€ 3 412 000€ 2 616 000€ 2 182 000€ 1 004 409€ 902 880€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 993 000€ 2 458 000€ 1 845 000€ 1 393 000€ 742 000€ 658 830€ 599 674€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
669 000€ 1 523 000€ 379 000€ 273 000€ 212 000€ 1 609 520€ 783 812€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
44 000€ 16 000€ 1 444 000€ 8 012 000€ 6 857 000€ 5 402€ 7 372€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
727 000 € 9 574 000 € 7 960 000 € 2 817 000 € 4 699 000 € 14 793 508 € 8 163 168 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
968 849€ 958 903€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
727 000€ 9 574 000€ 7 960 000€ 2 817 000€ 4 699 000€ 13 824 659€ 7 204 265€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 000 € 0 € 33 309 000 € 14 721 000 € 15 142 000 € 13 332 355 € 19 100 931 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 33 309 000€ 14 721 000€ 15 142 000€ 526€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
7 753 174€ 12 916 956€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 000€ 5 578 655€ 6 183 975€