Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
31.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
177 975 000€ 173 587 000€ 211 772 707€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
312 156 000 € 394 875 000 € 222 843 000 € 190 835 000 € 186 472 000 € 211 708 636 € 215 694 562 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 852 000€ 12 707 000€ 1 000€ 6 000€ 339 000€ 115 766€ 95 294€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
301 193 000€ 356 488 000€ 202 361 000€ 177 797 000€ 173 196 000€ 197 552 658€ 201 261 261€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 013 000€ 1 618 000€ 344 000€ 172 000€ 52 000€ 131 008€ 38 032€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 018 000€ -1 338 000€ 4 119 000€ 149 000€ -826 000€ 117 863€ -112 823€
07
V.
Aktivácia
0€ 19 245 000€ 4 725 524€ 4 896 429€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
678 000€ 34 000€ 1 835 269€ 2 151 563€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 438 000€ 6 121 000€ 16 018 000€ 12 711 000€ 13 711 000€ 7 230 548€ 7 364 806€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
314 194 000 € 387 546 000 € 248 526 000 € 183 083 000 € 178 764 000 € 193 570 821 € 198 063 060 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 170 000€ 14 029 000€ 0€ 305 000€ 95 917€ 196 372€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
197 653 000€ 263 708 000€ 147 217 000€ 115 157 000€ 113 494 000€ 128 906 764€ 130 909 609€
13
C.
Opravné položky k zásobám
67 813€ -5 702€
14
D.
Služby
31 517 000€ 36 455 000€ 28 224 000€ 25 864 000€ 27 207 000€ 26 679 468€ 35 211 931€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
51 847 000 € 54 339 000 € 31 599 000 € 24 186 000 € 19 870 000 € 18 723 528 € 16 167 870 €
16
E.1.
Mzdové náklady
36 726 000€ 40 339 000€ 22 223 000€ 17 037 000€ 14 034 000€ 13 177 952€ 11 351 938€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 755 000€ 11 355 000€ 7 872 000€ 5 983 000€ 4 939 000€ 4 649 118€ 4 010 566€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 366 000€ 2 645 000€ 1 504 000€ 1 166 000€ 897 000€ 896 458€ 805 366€
20
F.
Dane a poplatky
34 267€ 37 746€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 736 000€ 15 625 000€ 17 924 000€ 17 093 000€ 14 353 000€ 6 182 553€ 7 873 886€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 366 473€ 6 976 386€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-183 920€ 897 500€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 806 171€ 2 113 842€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-57 056€ 114 540€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 271 000€ 3 390 000€ 23 562 000€ 783 000€ 3 535 000€ 11 131 396€ 5 442 966€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-2 038 000 € 7 329 000 € -25 683 000 € 7 752 000 € 7 708 000 € 18 137 815 € 17 631 502 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
66 700 000 € 74 528 000 € 31 384 000 € 37 103 000 € 31 755 000 € 46 892 857 € 39 865 983 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
63 000 € 4 000 € 16 000 € 11 000 € 12 000 € 64 071 € 8 934 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
569 € 2 364 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
567€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 2 364€
42
XII.
Kurzové zisky
63 000€ 4 000€ 16 000€ 11 000€ 12 000€ 63 502€ 6 570€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
551 000 € 788 000 € 521 000 € 328 000 € 162 000 € 174 939 € 244 643 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
336 000 € 653 000 € 446 000 € 275 000 € 123 000 € 147 464 € 188 988 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
147 464€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
188 988€
52
O.
Kurzové straty
201 000€ 122 000€ 62 000€ 41 000€ 27 000€ 14 769€ 44 551€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 000€ 13 000€ 13 000€ 12 000€ 12 000€ 12 706€ 11 104€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-488 000 € -784 000 € -505 000 € -317 000 € -150 000 € -110 868 € -235 709 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-2 526 000 € 6 545 000 € -26 188 000 € 7 435 000 € 7 558 000 € 18 026 947 € 17 395 793 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-308 000 € 826 000 € 3 000 € 2 143 000 € 1 824 000 € 4 148 392 € 4 142 997 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
669 000€ 826 000€ 3 000€ 2 125 000€ 556 000€ 5 923 014€ 4 976 065€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-977 000€ 0€ 0€ 18 000€ 1 268 000€ -1 774 622€ -833 068€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 218 000 € 5 719 000 € -26 191 000 € 5 292 000 € 5 734 000 € 13 878 555 € 13 252 796 €