Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASTOM BPS s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 786 301 € 4 167 404 € 4 397 807 € 4 307 225 € 4 590 958 € 4 930 600 € 4 733 265 € 4 849 100 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 166 113 € 3 338 087 € 3 498 710 € 3 696 186 € 3 794 885 € 3 917 149 € 4 073 484 € 4 157 591 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 166 113 € 3 338 087 € 3 498 710 € 3 696 186 € 3 794 885 € 3 917 149 € 4 073 484 € 4 157 591 €
012
A.II.1
Pozemky
61 870€ 61 869€ 57 036€ 80 943€ 80 943€ 80 943€ 57 255€ 37 463€
013
A.II.2
Stavby
1 437 956€ 1 517 586€ 1 597 216€ 1 676 846€ 1 753 259€ 1 832 922€ 1 908 910€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 659 443€ 1 751 788€ 1 844 458€ 1 937 458€ 1 956 534€ 1 999 135€ 2 083 631€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 844€ 6 844€ 889€ 4 149€ 4 149€ 23 688€ 4 120 128€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
50€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
620 188 € 597 695 € 899 097 € 611 039 € 796 073 € 1 013 451 € 659 712 € 691 489 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
256 664 € 386 307 € 296 314 € 217 232 € 368 070 € 708 500 € 364 758 € 521 500 €
032
B.I.1
Materiál
256 664€ 386 307€ 296 314€ 217 232€ 368 070€ 708 596€ 364 758€ 521 500€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
-96€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
280 371 € 127 706 € 476 401 € 362 650 € 330 420 € 160 466 € 107 253 € 17 973 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
280 371€ 124 882€ 465 102€ 342 166€ 262 767€ 157 121€ 106 674€ 17 973€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
14 786€ 10 499€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 824€ 11 299€ 5 698€ 53 809€ 521€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 345€ 3 345€ 58€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
83 153 € 83 682 € 126 382 € 31 157 € 97 583 € 144 485 € 187 701 € 152 016 €
056
B.IV.1
Peniaze
8€ 768€ 2 631€ 2 881€ 3 771€ 4 447€ 2 225€ 3 309€
057
B.IV.2
Účty v bankách
83 145€ 82 914€ 123 751€ 28 276€ 93 812€ 140 038€ 185 476€ 148 707€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
231 622 € 69 € 20 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
20€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
69€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
231 622€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 786 301 € 4 167 404 € 4 397 807 € 4 307 225 € 4 590 958 € 4 930 600 € 4 733 265 € 4 849 100 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
60 475 € -1 422 379 € -1 330 198 € -1 266 047 € -1 062 359 € -821 122 € -545 869 € -115 977 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 639€
071
A.I.3
Zmena základného imania
1€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 911 158 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 911 158€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
633 € 633 € 633 € 633 € 633 € 634 € 633 € 633 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
633€ 633€ 633€ 633€ 633€ 634€ 633€ 633€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 748 107 € -1 337 471 € -1 273 320 € -1 069 632 € -828 395 € -553 142 € -123 251 € 5 847 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 359€ 6 359€ 6 359€ 6 359€ 6 359€ 6 359€ 6 359€ 6 359€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 754 466€ -1 343 830€ -1 279 679€ -1 075 991€ -834 754€ -559 501€ -129 610€ -512€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-109 849 € -92 181 € -64 151 € -203 688 € -241 237 € -275 254 € -429 891 € -129 097 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 725 826 € 5 586 766 € 5 728 005 € 5 573 272 € 5 653 317 € 5 751 722 € 5 279 134 € 4 965 077 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 086 € 380 € 217 € 141 € 316 € 7 965 € 1 731 € 237 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 086€ 380€ 217€ 141€ 316€ 7 965€ 237€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 731€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
542 106 € 2 300 357 € 2 408 572 € 2 255 685 € 2 102 744 € 1 949 798 € 1 831 246 € 3 462 987 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
160 156€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 949 695€ 1 831 196€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
541 879€ 2 300 144€ 2 408 373€ 2 255 480€ 2 102 588€ 3 302 825€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
227€ 213€ 199€ 205€ 156€ 103€ 50€ 6€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 432 614 € 1 260 091 € 769 204 € 365 596 € 350 253 € 293 959 € 265 626 € 1 501 853 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
949 373€ 863 600€ 680 232€ 248 989€ 283 849€ 224 437€ 198 240€ 1 692 384€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
20€ 98€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
459 366€ 332 272€ 21 994€ 45 128€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
17 292€ 61 292€ 61 292€ 61 292€ 61 292€ 61 292€ 61 292€ 87 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 763€ 1 624€ 1 302€ 1 289€ 1 284€ 1 423€ 1 242€ 1 305€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 157€ 1 064€ 840€ 831€ 814€ 911€ 786€ 894€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 663€ 239€ 3 544€ 8 067€ 3 014€ 5 896€ 4 046€ -279 828€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 750 020 € 2 025 938 € 2 550 012 € 2 951 850 € 3 200 004 € 3 500 000 € 3 180 531 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 500 024€ 1 750 020€ 2 000 016€ 2 250 012€ 2 500 008€ 2 700 004€ 3 180 531€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
249 996€ 275 918€ 549 996€ 701 838€ 699 996€ 799 996€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 017 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 017€