Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASTOM BPS s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 146 541 € 768 559 € 1 192 160 € 992 035 € 1 191 658 € 1 079 974 € 776 984 € 9 967 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 120 055€ 750 867€ 1 165 991€ 969 928€ 1 165 273€ 1 053 837€ 753 031€ 9 967€
07
II.3
Aktivácia
26 486€ 17 692€ 26 169€ 22 107€ 26 385€ 26 137€ 23 953€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
796 571 € 636 416 € 804 247 € 720 763 € 948 313 € 784 148 € 595 016 € 15 194 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
639 010€ 449 188€ 653 378€ 646 014€ 804 223€ 616 383€ 531 760€ 1 131€
10
B.2
Služby
168 640€ 187 228€ 145 821€ 111 059€ 101 749€ 167 765€ 63 256€ 14 063€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
349 970 € 132 143 € 387 913 € 271 272 € 243 345 € 295 826 € 181 968 € -5 227 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
40 321 € 34 390 € 28 129 € 27 774 € 30 996 € 27 264 € 24 337 € 2 794 €
13
C.1
Mzdové náklady
28 409€ 24 712€ 20 269€ 20 025€ 21 976€ 19 547€ 17 523€ 2 015€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
9 999€ 8 698€ 7 134€ 7 048€ 7 735€ 6 880€ 6 168€ 709€
16
C.4
Sociálne náklady
1 913€ 980€ 726€ 701€ 1 285€ 837€ 646€ 70€
17
D
Dane a poplatky
4 580€ 5 886€ 3 954€ 9 202€ 1 962€ 1 850€ 2 457€ 147€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
171 974€ 172 299€ 172 631€ 170 555€ 168 180€ 166 739€ 247 376€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
28 725€ 13 977€ 1 315€ 192€ 19 527€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30 853€ 11 082€ 1 316€ 6 532€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-96€ 96€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3€ 236 397€ 18 848€ 9 768€ 19 159€ 2 157€ 19€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 579€ 13 116€ 12 290€ 12 374€ 25 017€ 14 815€ 11 167€ 1 388€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
120 519 € 142 849 € 187 629 € 54 358 € 26 957 € 104 413 € -88 217 € -9 537 €
38
X.
Výnosové úroky
474€ 1 005€ 2 168€ 10 610€ 175€
39
N
Nákladové úroky
228 073€ 232 727€ 245 449€ 252 921€ 263 540€ 376 724€ 341 119€ 119 493€
40
XI.
Kurzové zisky
12€
41
O
Kurzové straty
475€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 295€ 2 303€ 3 925€ 3 250€ 3 942€ 10 671€ 266€ 74€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-230 368 € -235 030 € -248 900 € -255 166 € -265 314 € -376 785 € -341 673 € -119 567 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-109 849 € -92 181 € -61 271 € -200 808 € -238 357 € -272 372 € -429 890 € -129 104 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 882 € 1 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 882€ 1€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-109 849 € -92 181 € -64 151 € -203 688 € -241 237 € -275 254 € -429 891 € -129 105 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-109 849 € -92 181 € -61 271 € -200 808 € -238 357 € -272 372 € -429 890 € -129 104 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-109 849 € -92 181 € -64 151 € -203 688 € -241 237 € -275 254 € -429 891 € -129 105 €