Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B.T. Transport s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie č. 40R/2/2020 [ukončené]
  • Spisová značka 40R/2/2020
  • Prvý a posledný záznam 11.12.2020 - 29.10.2021
  • Detekcia ukončenia: 6.10.2021 dátumom ukončenia reštrukturalizácie (ORSR)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
29.10.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trenčín Trenčiansky
12.10.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
5.10.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
14.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
19.8.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
19.8.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
22.7.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
24.5.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
5.5.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
5.5.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
5.5.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
5.5.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
5.5.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
5.5.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
5.5.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
9.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
9.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
9.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
8.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
8.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
8.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
8.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
8.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
8.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
8.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
8.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
8.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
8.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
8.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
1.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
1.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
1.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
1.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
1.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
23.3.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
23.3.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
23.3.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
23.3.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
23.3.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
11.3.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
11.3.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
26.2.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
19.2.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
11.2.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
4.2.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Katarína Roderová Trenčín Trenčiansky
29.1.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
4.1.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky