Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B.T. Transport s.r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti B.T. Transport s.r.o.

 • Názov B.T. Transport s.r.o.
 • IČO 36331171
 • DIČ 2020180580
 • IČ DPH SK2020180580 podľa §4
 • Sídlo Piaristická 6, 911 01 Trenčín
 • Dátum vzniku 12. novembra 2003, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 14153/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 640 € / splatené 6 640 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 640 €
 • Historický názov B.T. Transport s.r.o. v reštrukturalizácii
  (platné do 1. decembra 2021 )
  B.T. Transport s.r.o.
  (platné do 5. februára 2021 )
 • Historické sídlo Braneckého 14, 911 01 Trenčín
  (platné do 8. apríla 2006)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie
 • Dátum povolenia 30. januára 2021
 • Dôvod povolenia Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 40R/2/2020-859 zo dňa 25.01.2021 povolil reštrukturalizáciu dlžníka B.T. Transport s.r.o. so sídlom Piaristická 6, 911 01 Trenčín, IČO 36 331 171 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 30.01.2021.
 • Dátum ukončenia 6. októbra 2021
 • Dôvod ukončenia Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 40R/2/2020-1338 zo dňa 29.09.2021 potvrdil reštrukturalizačný plán obchodnej spoločnosti B.T. Transport s.r.o. v reštrukturalizácii so sídlom Piaristická 6, 911 01 Trenčín, IČO 36 331 171 a zároveň rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2021. Záväzná časť reštrukturalizačného plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu, ktorej účinky nastanú zverejnením oznámenia dozorného správcu o jej zavedení v Obchodnom vestníku až do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku dozorným správcom. Za dozorného správcu bol určený správca WITT & KLEIM RENEWALS k.s. so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159, značka správcu S1971.
Predmety podnikania
Názov Vznik
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností 12.11.2003
pomocné stavebné práce 12.11.2003
demolácie a zmené práce 12.11.2003
ťažba dreva a pridružené služby 12.11.2003
výroba jednoduchých výrobkov z dreva 12.11.2003
požičiavanie videokaziet a CD nosičov 12.11.2003
prenájom strojov a prístrojov 12.11.2003
leasing spojený s financovaním 12.11.2003
prenájom nehnuteľností v spojení s upratovacími službami 12.11.2003
prenájom motorových vozidiel 12.11.2003
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii - fitness 12.11.2003
uvádzanie hudobnej produkcie bez sprievodného horeuvedeného slova, prevádzka nevýherných hracích automatov 12.11.2003
reklamná činnosť, design, návrh, realizácia 12.11.2003
predaj piva, vína, destilátov a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu 12.11.2003
prenájom strojov, prístrojov a zariadení 12.11.2003
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami 12.11.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živnosí (maloobchod) 12.11.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) 12.11.2003
vnútroštátna cestná nákladná doprava 12.11.2003
medzinárodná nákladná cestná doprava 4.5.2005
zasielateľstvo 8.4.2006
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 350 28.3.2014
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 28.3.2014
vedenie účtovníctva 18.5.2017
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 18.5.2017
marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 18.5.2017
administratívne služby 18.5.2017
faktoring a forfaiting 18.5.2017
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 18.5.2017
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 553/2003, NZ 87789/2003 zo dňa 03.10.2003 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.