Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B.T. Transport s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 219 832€ 32 625 625€ 35 484 887€ 37 476 006€ 36 785 422€ 37 149 574€ 40 814 964€ 37 168 082€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
23 206 891 € 33 451 711 € 36 684 019 € 38 270 924 € 37 767 565 € 38 629 328 € 42 347 450 € 38 516 632 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
357 668€ 353 900€ 962 767€ 509 250€ 49 700€ 19 500€ 1 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 219 832€ 32 625 625€ 35 130 987€ 36 513 239€ 36 276 172€ 37 099 874€ 40 795 464€ 37 167 082€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 407 570€ 15 760€ 136 879€ 94 867€ 87 751€ 392 183€ 336 414€ 553 501€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 579 489€ 452 658€ 1 062 253€ 700 051€ 894 392€ 1 087 571€ 1 196 072€ 795 049€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
25 867 646 € 36 152 180 € 38 415 508 € 37 955 448 € 37 079 525 € 38 003 663 € 41 083 568 € 37 431 745 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
348 612€ 328 472€ 956 847€ 486 313€ 37 130€ 12 084€ 2 532€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 879 607€ 7 657 466€ 9 152 570€ 9 099 006€ 8 758 545€ 10 218 884€ 12 813 848€ 13 008 696€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
12 289 285€ 20 016 797€ 21 133 476€ 21 077 481€ 21 283 108€ 21 758 660€ 22 394 665€ 19 280 882€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 333 546 € 4 833 658 € 5 360 588 € 4 558 016 € 4 686 216 € 3 667 283 € 3 500 610 € 3 124 312 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 434 414€ 3 510 407€ 3 889 104€ 3 344 767€ 3 445 326€ 2 750 156€ 2 581 963€ 2 304 928€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
848 108€ 1 216 655€ 1 355 357€ 1 159 938€ 1 198 172€ 877 894€ 880 300€ 784 037€
19
E.4.
Sociálne náklady
51 024€ 106 596€ 116 127€ 53 311€ 42 718€ 39 233€ 38 347€ 35 347€
20
F.
Dane a poplatky
226 741€ 420 296€ 551 485€ 528 918€ 499 529€ 496 292€ 118 088€ 142 931€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
606 916€ 343 136€ 195 967€ 202 458€ 189 460€ 290 371€ 410 539€ 539 152€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
606 916€ 343 136€ 195 967€ 202 458€ 189 460€ 290 371€ 410 539€ 539 152€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 048 396€ 98 000€ 130 267€ 45 132€ 380 686€ 397 906€ 447 863€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
37 888€ 43 171€ 2 485€ 112 531€ 122 243€ 4 074€ 3 302€ -3 434€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 445 267€ 2 489 044€ 1 592 465€ 1 289 924€ 1 008 979€ 1 150 283€ 1 432 526€ 888 811€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-2 660 755 € -2 700 469 € -1 731 489 € 315 476 € 688 040 € 625 665 € 1 263 882 € 1 084 887 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 050 940 € 4 960 418 € 4 870 369 € 6 342 672 € 6 257 456 € 5 134 900 € 5 594 367 € 4 875 972 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
38 € 33 € 141 € 226 € 393 € 4 508 € 639 € 101 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 22 € 23 € 41 € 81 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 22€ 23€ 41€ 81€
42
XII.
Kurzové zisky
38€ 33€ 141€ 224€ 371€ 4 485€ 598€ 20€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
255 757 € 237 051 € 209 202 € 176 712 € 149 754 € 203 099 € 266 067 € 252 680 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
231 458 € 205 957 € 177 829 € 148 402 € 119 512 € 168 395 € 215 807 € 210 952 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
231 458€ 205 957€ 177 829€ 148 402€ 119 512€ 168 395€ 215 807€ 210 952€
52
O.
Kurzové straty
2 599€ 2 642€ 3 046€ 1 797€ 4 795€ 2 734€ 8 101€ 3 225€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 700€ 28 452€ 28 327€ 26 513€ 25 447€ 31 970€ 42 159€ 38 503€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-255 719 € -237 018 € -209 061 € -176 486 € -149 361 € -198 591 € -265 428 € -252 579 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-2 916 474 € -2 937 487 € -1 940 550 € 138 990 € 538 679 € 427 074 € 998 454 € 832 308 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
479 € -13 230 € 86 317 € 142 004 € 117 006 € 279 927 € 198 195 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
81 472€ 167 962€ 184 635€ 320 562€ 317 673€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
479€ -13 230€ 4 845€ -25 958€ -67 629€ -40 635€ -119 478€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 916 474 € -2 937 966 € -1 927 320 € 52 673 € 396 675 € 310 068 € 718 527 € 634 113 €