Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
283 327€ 266 223€ 238 794€ 208 471€ 234 430€ 158 462€ 88 554€ 68 164€ 57 644€ 50 253€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
191 225€ 194 211€ 168 902€ 143 056€ 163 427€ 114 580€ 65 161€ 51 839€ 43 514€ 34 153€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
92 102 € 72 012 € 69 892 € 65 415 € 71 003 € 43 882 € 23 393 € 16 325 € 14 130 € 16 100 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 248 537 € 6 286 147 € 6 019 568 € 5 355 726 € 4 377 219 € 3 966 161 € 3 589 278 € 3 420 702 € 3 254 680 € 2 806 429 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 235 114€ 6 283 091€ 6 019 568€ 5 355 726€ 4 377 219€ 3 966 161€ 3 589 278€ 3 420 702€ 3 254 680€ 2 806 429€
07
II.3
Aktivácia
13 423€ 3 056€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 939 748 € 2 748 813 € 2 845 530 € 2 333 468 € 1 920 313 € 1 910 033 € 1 763 656 € 1 767 241 € 1 872 894 € 1 625 515 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
367 258€ 386 966€ 302 151€ 282 084€ 311 957€ 254 804€ 231 850€ 192 646€ 189 656€ 169 602€
10
B.2
Služby
1 572 490€ 2 361 847€ 2 543 379€ 2 051 384€ 1 608 356€ 1 655 229€ 1 531 806€ 1 574 595€ 1 683 238€ 1 455 913€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 400 891 € 3 609 346 € 3 243 930 € 3 087 673 € 2 527 909 € 2 100 010 € 1 849 015 € 1 669 786 € 1 395 916 € 1 197 014 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 814 724 € 2 733 744 € 2 538 031 € 2 457 604 € 2 108 701 € 1 762 262 € 1 558 680 € 1 384 698 € 1 185 542 € 950 542 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 038 827€ 1 981 497€ 1 840 960€ 1 792 473€ 1 536 256€ 1 284 773€ 1 135 508€ 1 016 244€ 864 205€ 691 987€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
720 697€ 698 926€ 645 663€ 623 394€ 534 912€ 447 314€ 395 560€ 345 964€ 295 794€ 234 094€
16
C.4
Sociálne náklady
55 200€ 53 321€ 51 408€ 41 737€ 37 533€ 30 175€ 27 612€ 22 490€ 25 543€ 24 461€
17
D
Dane a poplatky
17 363€ 18 310€ 17 328€ 13 807€ 13 348€ 13 075€ 16 402€ 11 724€ 10 306€ 8 406€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
264 188€ 257 871€ 216 339€ 210 880€ 195 298€ 190 067€ 193 682€ 178 729€ 151 639€ 144 654€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
18 557€ 6 167€ 9 812€ 21 565€ 3 879€ 3 383€ 5 100€ 6 875€ 6 600€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 095€ 2 542€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
6 052€ 5 771€ 3 917€ 3 046€ 3 263€ 41 912€ 15 061€ 5 786€ 2 784€ 9 837€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
70 329€ 63 738€ 56 703€ 59 889€ 67 043€ 82 494€ 40 953€ 28 463€ 29 504€ 36 514€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
74 215€ 75 365€ 63 043€ 60 830€ 53 342€ 51 283€ 42 478€ 36 598€ 35 981€ 28 855€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
313 235 € 588 190 € 462 692 € 420 418 € 224 879 € 127 288 € 68 765 € 87 589 € 45 768 € 91 234 €
38
X.
Výnosové úroky
20€ 684€ 895€ 297€ 448€ 546€ 694€ 473€
39
N
Nákladové úroky
22 182€ 25 112€ 23 227€ 26 239€ 29 001€ 26 673€ 25 586€ 33 369€ 36 989€ 41 650€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 25€ 17€ 25€
41
O
Kurzové straty
164€ 27€ 6€ 166€ 19€ 5€ 56€ 22€ 42€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
12€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 011€ 5 234€ 5 552€ 5 853€ 6 114€ 5 064€ 5 096€ 4 283€ 3 638€ 4 151€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-28 344 € -30 348 € -28 759 € -31 414 € -34 386 € -31 459 € -30 239 € -37 145 € -39 955 € -45 345 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
284 891 € 557 842 € 433 933 € 389 004 € 190 493 € 95 829 € 38 526 € 50 444 € 5 813 € 45 889 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
49 404 € 102 896 € 90 761 € 84 293 € 47 436 € 26 606 € 14 105 € 18 926 € 5 758 € 12 239 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
50 373€ 100 042€ 89 767€ 87 008€ 52 957€ 24 017€ 12 443€ 11 642€ 1 756€ 10 179€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-969€ 2 854€ 994€ -2 715€ -5 521€ 2 589€ 1 662€ 7 284€ 4 002€ 2 060€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
235 487 € 454 946 € 343 172 € 304 711 € 143 057 € 69 223 € 24 421 € 31 518 € 55 € 33 650 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
284 891 € 557 842 € 433 933 € 389 004 € 190 493 € 95 829 € 38 526 € 50 444 € 5 813 € 45 889 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
235 487 € 454 946 € 343 172 € 304 711 € 143 057 € 69 223 € 24 421 € 31 518 € 55 € 33 650 €