Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
176 614€ 237 634€ 259 622€ 252 681€ 257 009€ 273 733€ 242 687€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 614 556 € 1 789 803 € 1 806 074 € 1 678 216 € 1 371 385 € 1 252 687 € 1 045 223 € 924 664 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
769€ 1 755€ 1 694€ 1 504€ 1 813€ 1 599€ 2 314€ 1 332€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
175 845€ 235 879€ 257 928€ 251 177€ 255 196€ 272 134€ 240 373€ 242 508€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 437 942€ 1 552 169€ 1 546 452€ 1 425 535€ 1 114 376€ 978 954€ 802 536€ 678 324€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 544 346 € 1 781 376 € 1 716 774 € 1 654 071 € 1 447 055 € 1 159 631 € 1 087 306 € 908 094 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
430€ 980€ 946€ 839€ 843€ 987€ 1 568€ 792€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
316 950€ 360 994€ 322 453€ 353 638€ 341 694€ 344 329€ 332 842€ 340 631€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
521 810€ 657 760€ 665 539€ 600 537€ 467 138€ 257 282€ 273 355€ 154 629€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
506 282 € 573 902 € 522 936 € 524 407 € 477 971 € 396 522 € 303 829 € 276 403 €
16
E.1.
Mzdové náklady
357 574€ 400 963€ 365 226€ 370 413€ 345 398€ 287 457€ 220 621€ 198 501€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
9 968€ 12 968€ 12 468€ 9 468€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
117 321€ 136 124€ 123 875€ 125 898€ 112 258€ 93 368€ 71 342€ 66 109€
19
E.4.
Sociálne náklady
21 419€ 23 847€ 21 367€ 18 628€ 20 315€ 15 697€ 11 866€ 11 793€
20
F.
Dane a poplatky
25 614€ 1 843€ 13 889€ 3 422€ 10 927€ 6 831€ 973€ 1 010€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
140 252€ 145 406€ 146 132€ 144 453€ 128 594€ 132 655€ 164 271€ 104 321€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
140 252€ 145 406€ 146 132€ 144 453€ 128 594€ 132 655€ 164 271€ 104 321€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 574€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
180€ 918€ 442€ 80€ 426€ 35€ 2 561€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
32 828€ 39 573€ 44 437€ 26 695€ 19 462€ 20 990€ 10 468€ 8 173€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
70 210 € 8 427 € 89 300 € 24 145 € -75 670 € 93 056 € -42 083 € 16 570 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-662 576 € -782 100 € -729 316 € -702 333 € -552 666 € -328 865 € -365 078 € -252 212 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 6 € 28 € 18 € 14 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 6 € 28 € 18 € 14 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 6€ 28€ 18€ 14€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 930 € 6 597 € 3 728 € 15 490 € 5 226 € 6 321 € 8 298 € 8 859 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 186 € 4 838 € 2 413 € 3 117 € 4 511 € 5 301 € 7 182 € 7 823 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 186€ 4 838€ 2 413€ 3 117€ 4 511€ 5 301€ 7 182€ 7 823€
52
O.
Kurzové straty
43€ 28€ 75€ 124€ 144€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
701€ 1 731€ 1 240€ 12 249€ 715€ 1 020€ 972€ 1 036€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 930 € -6 597 € -3 728 € -15 485 € -5 220 € -6 293 € -8 280 € -8 845 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
65 280 € 1 830 € 85 572 € 8 660 € -80 890 € 86 763 € -50 363 € 7 725 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
16 162 € 6 300 € 25 135 € 410 € -7 443 € 30 773 € -2 102 € -9 929 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
19 752€ 7 904€ 27 786€ 7 987€ 2 881€ 23 163€ 2 198€ 1 434€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 590€ -1 604€ -2 651€ -7 577€ -10 324€ 7 610€ -4 300€ -11 363€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
49 118 € -4 470 € 60 437 € 8 250 € -73 447 € 55 990 € -48 261 € 17 654 €