Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
237 634€ 259 622€ 252 681€ 257 009€ 273 733€ 242 687€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
1 789 803 € 1 806 074 € 1 678 216 € 1 371 385 € 1 252 687 € 1 045 223 € 924 664 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 755€ 1 694€ 1 504€ 1 813€ 1 599€ 2 314€ 1 332€
05
III.
Tržby z predaja služieb
235 879€ 257 928€ 251 177€ 255 196€ 272 134€ 240 373€ 242 508€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 552 169€ 1 546 452€ 1 425 535€ 1 114 376€ 978 954€ 802 536€ 678 324€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 781 376 € 1 716 774 € 1 654 071 € 1 447 055 € 1 159 631 € 1 087 306 € 908 094 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
980€ 946€ 839€ 843€ 987€ 1 568€ 792€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
360 994€ 322 453€ 353 638€ 341 694€ 344 329€ 332 842€ 340 631€
14
D.
Služby
657 760€ 665 539€ 600 537€ 467 138€ 257 282€ 273 355€ 154 629€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
573 902 € 522 936 € 524 407 € 477 971 € 396 522 € 303 829 € 276 403 €
16
E.1.
Mzdové náklady
400 963€ 365 226€ 370 413€ 345 398€ 287 457€ 220 621€ 198 501€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
12 968€ 12 468€ 9 468€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
136 124€ 123 875€ 125 898€ 112 258€ 93 368€ 71 342€ 66 109€
19
E.4.
Sociálne náklady
23 847€ 21 367€ 18 628€ 20 315€ 15 697€ 11 866€ 11 793€
20
F.
Dane a poplatky
1 843€ 13 889€ 3 422€ 10 927€ 6 831€ 973€ 1 010€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
145 406€ 146 132€ 144 453€ 128 594€ 132 655€ 164 271€ 104 321€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
145 406€ 146 132€ 144 453€ 128 594€ 132 655€ 164 271€ 104 321€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 574€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
918€ 442€ 80€ 426€ 35€ 2 561€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
39 573€ 44 437€ 26 695€ 19 462€ 20 990€ 10 468€ 8 173€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 427 € 89 300 € 24 145 € -75 670 € 93 056 € -42 083 € 16 570 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
-782 100 € -729 316 € -702 333 € -552 666 € -328 865 € -365 078 € -252 212 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 6 € 28 € 18 € 14 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 6 € 28 € 18 € 14 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 6€ 28€ 18€ 14€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 597 € 3 728 € 15 490 € 5 226 € 6 321 € 8 298 € 8 859 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 838 € 2 413 € 3 117 € 4 511 € 5 301 € 7 182 € 7 823 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 838€ 2 413€ 3 117€ 4 511€ 5 301€ 7 182€ 7 823€
52
O.
Kurzové straty
28€ 75€ 124€ 144€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 731€ 1 240€ 12 249€ 715€ 1 020€ 972€ 1 036€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 597 € -3 728 € -15 485 € -5 220 € -6 293 € -8 280 € -8 845 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 830 € 85 572 € 8 660 € -80 890 € 86 763 € -50 363 € 7 725 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 300 € 25 135 € 410 € -7 443 € 30 773 € -2 102 € -9 929 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 904€ 27 786€ 7 987€ 2 881€ 23 163€ 2 198€ 1 434€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 604€ -2 651€ -7 577€ -10 324€ 7 610€ -4 300€ -11 363€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-4 470 € 60 437 € 8 250 € -73 447 € 55 990 € -48 261 € 17 654 €