Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ENERGO-MONT PLUS, s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
390 613 € 59 743 € 61 163 € 50 497 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
390 613€ 59 743€ 61 163€ 50 497€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
294 989 € 57 057 € 58 767 € 46 485 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
47 435€ 13 393€ 5 675€ 21 851€
11
C.
Služby
247 053€ 33 738€ 40 921€ 17 158€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
501€ 566€ 387€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 926€ 11 605€ 6 723€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
366€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
95 624 € 2 686 € 2 396 € 4 012 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
96 125 € 12 612 € 14 567 € 11 488 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
97 € 123 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
97€ 123€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-97 € -122 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
95 624 € 2 686 € 2 299 € 3 890 €
36
P.
Daň z príjmov
20 081€ 564€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
75 543 € 2 122 € 1 339 € 2 930 €