Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Finančné centrum, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 107€ 1 764€ 553€ 533€ 1 041€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 509€ 70 690€ 31 033€ 15 796€ 21 121€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-20 402 € -68 926 € -30 480 € -15 263 € -20 080 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 118 131 € 1 007 086 € 1 481 751 € 872 736 € 841 747 € 907 277 € 953 788 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 118 131€ 1 007 086€ 1 481 751€ 872 736€ 841 747€ 907 277€ 953 788€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
521 512 € 618 288 € 1 110 570 € 580 432 € 580 798 € 685 258 € 771 648 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
50 196€ 33 585€ 32 262€ 39 913€ 30 180€ 54 223€ 36 522€
10
B.2
Služby
471 316€ 584 703€ 1 078 308€ 540 519€ 550 618€ 631 035€ 735 126€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
596 619 € 368 396 € 371 181 € 223 378 € 230 469 € 206 756 € 162 060 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
358 784 € 283 596 € 266 701 € 247 549 € 212 907 € 178 822 € 116 287 €
13
C.1
Mzdové náklady
255 917€ 204 044€ 191 597€ 177 190€ 150 218€ 127 175€ 81 601€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
89 183€ 69 210€ 44 477€
16
C.4
Sociálne náklady
13 684€ 10 342€ 30 627€ 70 359€ 62 689€ 51 647€ 34 686€
17
D
Dane a poplatky
2 102€ 2 438€ 4 756€ 3 073€ 3 287€ 1 422€ 2 116€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 618€ 25 062€ 32 360€ 29 302€ 21 498€ 18 782€ 20 828€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
95 000€ 2 858€ 1 815€ 12 150€ 1 068€ 3 074€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
53 143€ 18 271€ 24 262€ 82 841€ 27 189€ 22 114€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-152€ -563€ 2 662€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 161€ 3 442€ 1 380€ 787€ 1€ 19 326€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 671€ 10 490€ 4 938€ 822€ 361€ 239€ 3 292€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
232 614 € 34 839 € 41 359 € -127 496 € -32 918 € 7 492 € 17 161 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
201 600€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
263€ 1 576€ 202 093€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
15 045 € 1 272 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
15 045€ 1 272€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
661€ 3 576€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 153€ 3€ 7€ 9€ 12€
39
N
Nákladové úroky
56€ 151€
40
XI.
Kurzové zisky
4€ 596€ 188€ 10€ 5€
41
O
Kurzové straty
76€ 158€ 9€ 123€ 139€ 879€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 687€ 1 964€ 3 668€ 5 142€ 1 356€ 2 693€ 758€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 814 € -2 271 € -2 919 € -4 562 € -1 462 € 10 651 € 2 730 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
230 800 € 32 568 € 38 440 € -132 058 € -34 380 € 18 143 € 19 891 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
41 103 € 7 720 € 6 980 € 2 881 € 2 881 € 3 645 € 5 618 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
41 103€ 7 720€ 6 980€ 2 881€ 2 881€ 3 645€ 5 618€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
189 697 € 24 848 € 31 460 € -134 939 € -37 261 € 14 498 € 14 273 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
230 800 € 32 568 € 38 440 € -132 058 € -34 380 € 18 143 € 19 891 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
189 697 € 24 848 € 31 460 € -134 939 € -37 261 € 14 498 € 14 273 €