Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Finančné centrum, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 008 193€ 1 481 751€ 874 500€ 842 299€ 907 811€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
1 014 493 € 1 484 946 € 886 650 € 844 155 € 907 811 € 977 229 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 107€ 1 764€ 553€ 533€ 1 041€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 007 086€ 1 481 751€ 872 736€ 841 747€ 907 277€ 953 788€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 858€ 1 815€ 12 150€ 1 068€ 3 074€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 442€ 1 380€ 787€ 1€ 19 326€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
979 654 € 1 443 587 € 1 014 146 € 877 073 € 900 319 € 960 067 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 509€ 70 690€ 31 033€ 15 796€ 21 122€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
33 585€ 32 262€ 39 913€ 30 180€ 54 223€ 36 522€
14
D.
Služby
584 703€ 1 078 308€ 540 519€ 550 618€ 631 035€ 735 125€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
283 596 € 266 701 € 247 549 € 212 907 € 178 822 € 116 288 €
16
E.1.
Mzdové náklady
204 044€ 191 597€ 177 190€ 150 218€ 127 175€ 81 602€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
69 210€ 44 477€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 342€ 30 627€ 70 359€ 62 689€ 51 647€ 34 686€
20
F.
Dane a poplatky
2 438€ 4 756€ 3 073€ 3 287€ 1 422€ 2 115€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 062€ 32 360€ 29 302€ 21 498€ 18 782€ 20 827€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 062€ 32 360€ 29 302€ 21 498€ 18 782€ 20 827€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 271€ 24 262€ 82 841€ 27 189€ 22 114€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-563€ 2 662€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 490€ 4 938€ 822€ 361€ 239€ 3 292€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
34 839 € 41 359 € -127 496 € -32 918 € 7 492 € 17 162 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
368 396 € 371 181 € 223 378 € 230 469 € 206 756 € 162 060 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 749 € 852 € 17 € 15 059 € 206 460 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
201 600€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
15 045 € 1 272 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
15 045€ 1 272€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
661 € 3 576 €
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
661€ 3 576€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 153 € 3 € 7 € 9 € 12 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 153€ 3€ 7€ 9€ 12€
42
XII.
Kurzové zisky
596€ 188€ 10€ 5€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 273 € 3 668 € 5 414 € 1 479 € 4 408 € 203 731 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
263€ 1 576€ 202 093€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
151 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
151€
52
O.
Kurzové straty
158€ 9€ 123€ 139€ 880€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 964€ 3 668€ 5 142€ 1 356€ 2 693€ 758€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 271 € -2 919 € -4 562 € -1 462 € 10 651 € 2 729 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
32 568 € 38 440 € -132 058 € -34 380 € 18 143 € 19 891 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 720 € 6 980 € 2 881 € 2 881 € 3 645 € 5 618 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 720€ 6 980€ 2 881€ 2 881€ 3 645€ 5 618€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
24 848 € 31 460 € -134 939 € -37 261 € 14 498 € 14 273 €