Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
118 245 014€ 161 778 819€ 153 536 178€ 134 861 230€ 141 637 653€ 166 350 517€ 188 625 996€ 176 574 095€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
134 935 631 € 182 461 319 € 169 980 514 € 147 359 852 € 142 585 045 € 166 872 445 € 189 286 144 € 176 886 422 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
34 595 272€ 50 158 721€ 52 744 466€ 39 066 169€ 36 215 813€ 79 547 796€ 101 520 824€ 92 092 584€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
82 305 612€ 110 676 822€ 100 454 066€ 95 516 227€ 98 040 681€ 77 598 922€ 74 636 660€ 73 117 085€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 344 130€ 943 276€ 337 646€ 278 834€ 290 901€ 350 953€ 282 736€ 263 744€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-94 550€ 631 771€ 422 085€ 192 426€ 104 834€ -321 180€ 350 736€ -71 574€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 212 364€ 18 431 083€ 14 610 570€ 11 115 377€ 7 137 963€ 8 889 075€ 12 203 976€ 11 178 288€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 572 803€ 1 619 646€ 1 411 681€ 1 190 819€ 794 853€ 806 879€ 291 212€ 306 295€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
133 406 473 € 179 111 925 € 168 684 430 € 144 799 809 € 141 389 998 € 163 716 091 € 180 374 490 € 171 620 511 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
34 568 854€ 48 039 004€ 49 405 627€ 34 818 877€ 30 935 112€ 67 447 032€ 87 421 756€ 79 790 999€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
59 478 466€ 83 519 234€ 80 709 593€ 74 903 214€ 80 128 362€ 61 951 731€ 56 979 981€ 58 091 310€
13
C.
Opravné položky k zásobám
20 000€ 128 121€ -500 947€ -446 943€ -230 594€ 632 626€ 72 421€ -984 897€
14
D.
Služby
10 706 934€ 15 288 309€ 13 173 134€ 12 548 431€ 11 584 733€ 13 262 044€ 15 234 289€ 15 251 691€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 484 925 € 10 353 162 € 9 147 139 € 8 590 465 € 8 535 687 € 8 423 826 € 5 582 371 € 5 373 714 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 580 217€ 7 107 201€ 6 299 518€ 5 981 935€ 5 971 186€ 5 788 339€ 3 803 817€ 3 652 678€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 320 411€ 2 501 952€ 2 209 959€ 2 087 279€ 2 080 961€ 2 054 315€ 1 352 593€ 1 299 078€
19
E.4.
Sociálne náklady
584 297€ 744 009€ 637 662€ 521 251€ 483 540€ 581 172€ 425 961€ 421 958€
20
F.
Dane a poplatky
258 549€ 206 851€ 167 291€ 161 823€ 167 025€ 142 380€ 145 360€ 145 277€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 576 049€ 4 631 648€ 3 138 435€ 2 972 224€ 2 870 610€ 2 955 054€ 3 121 456€ 2 914 762€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 522 396€ 4 501 606€ 3 072 129€ 2 943 602€ 2 935 719€ 2 832 623€ 3 115 100€ 3 030 590€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
53 653€ 130 042€ 66 306€ 28 622€ -65 109€ 122 431€ 6 356€ -115 828€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 176 005€ 16 598 084€ 13 228 174€ 11 108 122€ 7 293 664€ 8 727 755€ 11 743 507€ 10 956 059€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
968€ -2 885€ 2 865€ 1 985€ 3 990€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
135 723€ 350 397€ 213 119€ 141 611€ 101 409€ 173 643€ 73 349€ 81 596€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 529 158 € 3 349 394 € 1 296 084 € 2 560 043 € 1 195 047 € 3 156 354 € 8 911 654 € 5 265 911 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 376 210 € 15 435 922 € 11 170 856 € 13 230 077 € 12 234 616 € 13 883 058 € 17 082 509 € 13 252 736 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
315 173 € 275 972 € 3 275 660 € 6 926 314 € 66 760 € 187 391 € 50 468 € 156 247 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 3 203 411 € 6 526 201 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 3 203 411€ 6 526 201€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
311 383 € 199 578 € 68 880 € 4 624 € 1 182 € 8 531 € 15 200 € 831 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
297 334€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
14 049€ 199 578€ 68 880€ 4 624€ 1 182€ 8 531€ 15 200€ 831€
42
XII.
Kurzové zisky
3 790€ 76 394€ 3 369€ 395 489€ 65 578€ 178 860€ 35 268€ 155 416€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
747 346 € 182 588 € 348 130 € 84 266 € 382 094 € 391 819 € 377 598 € 261 993 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
241 168 € 145 530 € 91 251 € 59 450 € 41 111 € 18 192 € 134 420 € 145 686 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 994€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
237 174€ 145 530€ 91 251€ 59 450€ 41 111€ 18 192€ 134 420€ 145 686€
52
O.
Kurzové straty
490 531€ 17 856€ 218 106€ 7 911€ 327 529€ 250 522€ 230 092€ 94 156€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 647€ 19 202€ 38 773€ 16 905€ 13 454€ 123 105€ 13 086€ 22 151€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-432 173 € 93 384 € 2 927 530 € 6 842 048 € -315 334 € -204 428 € -327 130 € -105 746 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 096 985 € 3 442 778 € 4 223 614 € 9 402 091 € 879 713 € 2 951 926 € 8 584 524 € 5 160 165 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
283 993 € 919 046 € 860 210 € 673 375 € 622 101 € 987 448 € 1 836 408 € -406 870 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 722 855€ 312 553€ 502 690€ 297 003€ 881 467€ 1 820 359€ 368 882€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
283 993€ 196 191€ 547 657€ 170 685€ 325 098€ 105 981€ 16 049€ -775 752€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
812 992 € 2 523 732 € 3 363 404 € 8 728 716 € 257 612 € 1 964 478 € 6 748 116 € 5 567 035 €