Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 654 573€ 2 824 630€ 2 051 395€ 1 665 514€ 3 194 493€ 2 142 856€ 2 194 127€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 997 832 € 2 906 688 € 2 150 126 € 1 759 768 € 3 266 453 € 2 152 642 € 2 214 469 € 2 604 201 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 390€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 596 305€ 2 769 468€ 2 028 527€ 1 597 362€ 3 176 886€ 2 055 358€ 2 168 682€ 2 575 481€
05
III.
Tržby z predaja služieb
58 268€ 48 772€ 22 867€ 68 151€ 17 607€ 87 498€ 25 445€ 19 425€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
18 208€ 37 066€ 58 975€ -36 852€ 66 163€
07
V.
Aktivácia
1 020€ 4 692€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
309 307€ 34 912€ 36 497€ 52 061€ 5 184€ 1 948€ 16 579€ 7 358€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 724€ 5 388€ 3 260€ 79 046€ 613€ 7 838€ 3 763€ 1 937€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 773 563 € 2 717 794 € 2 281 296 € 1 915 265 € 3 170 436 € 2 115 356 € 2 314 159 € 2 557 847 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 652€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 538 158€ 1 067 883€ 918 157€ 854 167€ 1 787 580€ 1 118 180€ 1 265 058€ 1 493 521€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
996 948€ 750 846€ 627 698€ 505 125€ 838 002€ 559 361€ 574 022€ 696 755€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
784 217 € 754 302 € 608 098 € 444 551 € 513 542 € 390 526 € 434 852 € 339 941 €
16
E.1.
Mzdové náklady
558 180€ 540 079€ 436 871€ 313 150€ 373 873€ 283 276€ 317 348€ 246 483€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
192 801€ 185 674€ 150 020€ 110 380€ 126 641€ 97 301€ 106 687€ 83 655€
19
E.4.
Sociálne náklady
33 236€ 28 549€ 21 207€ 21 021€ 13 028€ 9 949€ 10 817€ 9 803€
20
F.
Dane a poplatky
1 516€ 1 313€ 1 311€ 1 234€ 841€ 600€ 666€ 554€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
176 355€ 116 433€ 113 960€ 36 392€ 28 406€ 44 900€ 38 882€ 26 693€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
176 355€ 116 433€ 113 960€ 36 392€ 28 406€ 44 900€ 38 882€ 26 693€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
250 456€ 187€ 46 397€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 913€ 22 365€ 11 885€ 27 399€ 2 065€ 1 789€ 679€ 383€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
224 269 € 188 894 € -131 170 € -155 497 € 96 017 € 37 286 € -99 690 € 46 354 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 138 695 € 1 043 007 € 564 514 € 269 369 € 635 074 € 465 315 € 355 047 € 404 630 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
141 € 117 € 183 € 394 € 462 € 488 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
141 € 117 € 175 € 394 € 462 € 488 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
141€ 117€ 175€ 394€ 462€ 488€
42
XII.
Kurzové zisky
8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
34 273 € 20 917 € 17 651 € 6 459 € 14 607 € 22 392 € 19 872 € 15 770 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
2 874€ 1 725€ 1 150€ 233€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
33 107 € 19 277 € 16 015 € 5 610 € 5 643 € 9 841 € 9 109 € 7 143 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
33 107€ 19 277€ 16 015€ 5 610€ 5 643€ 9 841€ 9 109€ 7 143€
52
O.
Kurzové straty
51€ 5€ 1€ 16€ 103€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 115€ 1 635€ 1 636€ 849€ 6 089€ 10 826€ 9 597€ 8 291€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-34 273 € -20 917 € -17 510 € -6 342 € -14 424 € -21 998 € -19 410 € -15 282 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
189 996 € 167 977 € -148 680 € -161 839 € 81 593 € 15 288 € -119 100 € 31 072 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
12 850 € 3 584 € 2 880 € 8 037 € 2 712 € 2 880 € 8 659 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
28 783€ 3 584€ 2 880€ 8 037€ 2 880€ 2 880€ 8 659€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-15 933€ -168€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
177 146 € 164 393 € -148 680 € -164 719 € 73 556 € 12 576 € -121 980 € 22 413 €