Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.08.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
179 950 € 1 281 222 € 1 614 041 € 1 838 910 € 3 560 978 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
179 950€ 1 281 846€ 3 221 977€ 1 918 979€ 3 675 306€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-624€ -1 618 071€ -163 828€ -207 796€
07
II.3
Aktivácia
10 135€ 83 759€ 93 468€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
34 666 € 1 295 717 € 613 884 € 1 069 873 € 978 041 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
391€ 13 916€ 423 097€ 596 618€ 583 355€
10
B.2
Služby
34 275€ 1 281 801€ 190 787€ 473 255€ 394 686€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
145 284 € -14 495 € 1 000 157 € 769 037 € 2 582 937 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
22 676 € 116 319 € 1 834 218 € 2 203 707 € 2 378 396 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 383€ 74 559€ 1 190 004€ 1 437 736€ 1 646 323€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 331€ 8 939€ 20 573€ 34 703€ 19 794€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 518€ 28 047€ 490 875€ 575 206€ 612 691€
16
C.4
Sociálne náklady
6 444€ 4 774€ 132 766€ 156 062€ 99 588€
17
D
Dane a poplatky
18 281€ 23 950€ 31 573€ 38 195€ 30 483€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
231 044€ 399 497€ 654 522€ 607 873€ 607 496€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
263 184€ 158€ 113 926€ 435 164€ 349 579€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
28 369€ 91€ 555 414€ 296 242€ 103 433€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
74€ 1 535€ -2 329€ -1 948€ -19 259€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 265€ 9 813€ 1 350€ 67 021€ 294 067€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
186 249€ 32 801€ -265 282€ 378 792€ 104 593€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-71 960 € -578 717 € -1 692 683 € -2 251 639 € 21 441 €
38
X.
Výnosové úroky
6€ 23€ 138€ 45€ 110€
39
N
Nákladové úroky
57€ 593€ 6 475€ 18 236€
40
XI.
Kurzové zisky
148€ 1 559€ 18 942€ 418€
41
O
Kurzové straty
4€ 7€ 181€ 24 371€ 686€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
567€ 692€ 1 007€ 1 035€ 2 031€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-565 € -585 € -84 € -12 894 € -20 425 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-72 525 € -579 302 € -1 692 767 € -2 264 533 € 1 016 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 € 4 € 23 € 9 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1€ 4€ 23€ 9€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-72 526 € -579 306 € -1 692 790 € -2 264 542 € 1 016 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
898 190€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
898 190 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
898 190 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-72 525 € -579 302 € -794 577 € -2 264 533 € 1 016 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-72 526 € -579 306 € -794 600 € -2 264 542 € 1 016 €