Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 098 615 € 1 981 430 € 2 376 249 € 2 517 405 € 2 607 770 € 2 542 042 € 2 727 818 € 25 332 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 472 351 € 1 602 407 € 1 732 463 € 1 862 519 € 1 998 494 € 2 148 000 € 2 297 381 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 472 351 € 1 602 407 € 1 732 463 € 1 862 519 € 1 998 494 € 2 148 000 € 2 297 381 €
013
A.II.2
Stavby
1 472 351€ 1 602 407€ 1 732 463€ 1 862 519€ 1 992 369€ 2 122 525€ 2 252 554€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 6 125€ 25 475€ 44 827€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
625 761 € 378 568 € 643 331 € 654 431 € 608 831 € 392 190 € 397 526 € 25 332 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
507 313 € 340 620 € 633 680 € 640 308 € 605 151 € 357 509 € 370 404 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
503 261€ 35 997€ 285 978€ 286 533€ 284 184€ 34 526€ 6 885€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 152€ 2 121€ 2 805€ 2 291€ 2 483€ 151€ 228€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
900€ 302 502€ 344 897€ 351 484€ 318 484€ 322 832€ 363 291€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
118 448 € 37 948 € 9 651 € 14 123 € 3 680 € 34 681 € 27 122 € 25 332 €
056
B.IV.1
Peniaze
11€ 35€ 8 685€ 3 685€ 3 680€ 3 680€ 2 180€ 25 190€
057
B.IV.2
Účty v bankách
118 437€ 37 913€ 966€ 10 438€ 31 001€ 24 942€ 142€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
503 € 455 € 455 € 455 € 445 € 1 852 € 32 911 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
503€ 455€ 455€ 455€ 445€ 1 852€ 32 911€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 098 615 € 1 981 430 € 2 376 249 € 2 517 405 € 2 607 770 € 2 542 042 € 2 727 818 € 25 332 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
219 897 € -372 987 € -125 277 € -82 923 € -49 945 € 34 918 € 66 209 € 24 637 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 34 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 34 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
500 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
500 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-401 386 € -376 200 € -111 323 € -78 345 € 5 557 € 37 809 € -23 810 € -10 304 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 557€ 61 619€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-401 386€ -376 200€ -111 323€ -78 345€ -23 810€ -23 810€ -10 304€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
92 883 € -25 187 € -42 354 € -32 978 € -83 902 € -31 291 € 61 619 € -2 459 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 878 718 € 2 354 417 € 2 501 526 € 2 600 328 € 2 657 715 € 2 507 124 € 2 661 609 € 695 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 1 000 € 1 500 € 800 € 695 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
800€ 695€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 1 000€ 1 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
690 055 € 690 055 € 690 055 € 690 055 € 625 264 € 624 750 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
690 055€ 690 055€ 690 055€ 690 055€ 625 264€ 624 750€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
987 364 € 595 008 € 563 617 € 485 919 € 360 831 € 135 970 € 129 402 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 581€ 11 777€ 11 717€ 3 288€ 7 012€ 9 469€ 1 506€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
982 783€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
960€ 960€ 960€ 3 280€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
583 231€ 550 940€ 481 671€ 352 859€ 123 221€ 127 896€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
890 354 € 1 068 354 € 1 246 354 € 1 424 354 € 1 606 829 € 1 745 890 € 1 906 657 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
712 354€ 1 068 354€ 1 246 354€ 1 424 354€ 1 606 677€ 1 745 890€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
178 000€ 152€ 1 745 890€ 160 767€