Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 611 101 € 7 512 577 € 7 701 753 € 7 835 582 € 5 281 763 € 4 172 410 € 3 893 129 € 3 631 670 € 2 969 538 € 2 754 434 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 563 432 € 5 043 620 € 5 503 900 € 6 097 049 € 3 484 108 € 2 650 273 € 2 426 012 € 2 478 411 € 1 734 407 € 1 389 452 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
24 110 € 0 € 12 155 € 0 € 1 150 € 2 531 €
005
A.I.2
Software
24 110€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 1 150€ 2 531€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
12 155€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 242 359 € 4 751 657 € 4 711 937 € 5 315 431 € 3 426 638 € 2 650 273 € 2 426 012 € 2 478 411 € 1 733 257 € 1 386 921 €
012
A.II.1
Pozemky
85 486€ 85 486€ 85 486€ 85 486€ 85 486€ 85 486€ 85 486€ 85 486€ 85 486€ 85 485€
013
A.II.2
Stavby
396 517€ 444 108€ 491 699€ 539 289€ 586 880€ 634 471€ 682 062€ 729 653€ 759 593€ 758 526€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 394 737€ 4 077 091€ 4 039 769€ 4 570 846€ 2 154 272€ 1 478 798€ 1 643 464€ 1 646 392€ 882 509€ 516 241€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
108 238€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
361€ 27 369€ 119 810€ 15 000€ 16 880€ 5 669€ 5 669€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
257 381€ 144 611€ 67 614€ 600 000€ 451 518€ 21 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
296 963 € 291 963 € 791 963 € 769 463 € 57 470 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
96 970€ 91 970€ 591 970€ 569 470€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
57 470€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
199 993€ 199 993€ 199 993€ 199 993€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 037 952 € 2 451 707 € 2 185 669 € 1 717 528 € 1 786 799 € 1 513 836 € 1 457 875 € 1 145 400 € 1 227 236 € 1 342 810 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 895 034 € 1 543 910 € 1 779 842 € 1 238 484 € 1 200 709 € 1 190 001 € 1 068 062 € 856 636 € 881 161 € 833 997 €
032
B.I.1
Materiál
797 244€ 573 466€ 869 788€ 549 459€ 362 987€ 380 524€ 366 260€ 413 490€ 454 747€ 423 777€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
136 068€ 80 071€ 93 467€ 86 379€ 91 838€ 100 847€ 88 794€ 79 265€
034
B.I.3
Výrobky
373 615€ 263 383€ 243 289€ 198 420€ 270 706€ 206 963€ 216 364€ 124 106€ 140 170€ 109 474€
036
B.I.5
Tovar
588 107€ 626 990€ 573 298€ 404 226€ 475 178€ 501 667€ 396 644€ 239 775€ 209 424€ 209 524€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
4 500 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 500€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 109 629 € 884 846 € 353 280 € 421 359 € 517 071 € 236 073 € 326 830 € 250 170 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
633 095€ 557 619€ 291 519€ 378 753€ 391 722€ 191 947€ 303 515€ 188 653€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
447 549€ 308 637€ 61 474€ 30 622€ 110 482€ 28 674€ 6 820€ 45 714€ 50 552€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
28 985€ 18 590€ 287€ 11 984€ 14 867€ 15 452€ 16 495€ 15 803€ 4 110€ 4 243€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
33 289 € 22 951 € 48 047 € 57 685 € 69 019 € 87 762 € 62 983 € 38 594 € 100 782 € 300 455 €
056
B.IV.1
Peniaze
29 471€ 22 374€ 18 930€ 9 798€ 13 391€ 39 779€ 12 629€ 37 660€ 100 470€ 300 235€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 818€ 577€ 29 117€ 47 887€ 55 628€ 47 983€ 50 354€ 934€ 312€ 220€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
9 717 € 17 250 € 12 184 € 21 005 € 10 856 € 8 301 € 9 242 € 7 859 € 7 895 € 22 172 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 717€ 17 250€ 12 184€ 20 901€ 10 856€ 7 604€ 6 844€ 7 117€ 7 879€ 22 172€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
104€ 697€ 2 398€ 742€ 16€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 611 101 € 7 512 577 € 7 701 753 € 7 835 582 € 5 281 763 € 4 172 410 € 3 893 129 € 3 631 670 € 2 969 538 € 2 754 434 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
557 645 € 249 898 € 2 748 726 € 2 588 318 € 1 658 493 € 1 502 887 € 1 090 405 € 996 900 € 934 490 € 847 903 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 460 960 € 1 460 960 € 800 000 € 800 000 € 500 000 € 500 000 € 564 297 € 564 297 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 460 960€ 1 460 960€ 800 000€ 800 000€ 500 000€ 500 000€ 564 297€ 564 297€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
210 057 € 993 318 € 818 653 € 663 047 € 550 566 € 457 060 € 330 353 € 243 766 € 123 567 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
210 057€ 993 318€ 818 653€ 663 047€ 550 566€ 457 060€ 330 353€ 243 766€ 123 567€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
307 748 € 210 058 € 254 608 € 268 865 € 155 606 € 112 481 € 93 505 € 126 707 € 86 587 € 120 199 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 992 056 € 6 217 782 € 3 804 715 € 4 026 640 € 3 623 270 € 2 669 523 € 2 802 724 € 2 634 770 € 2 035 048 € 1 887 180 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
100 727 € 76 035 € 67 527 € 48 752 € 43 165 € 35 893 € 36 115 € 31 507 € 32 908 € 35 528 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
73 705€ 65 717€ 67 527€ 48 752€ 43 165€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
14 452€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
12 570€ 10 318€ 35 893€ 36 115€ 31 507€ 32 908€ 35 528€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 004 764 € 820 808 € 870 401 € 671 915 € 836 407 € 839 580 € 844 585 € 938 426 € 88 224 € 57 723 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
809 411€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 136€ 4 475€ 5 507€ 4 467€ 2 646€ 848€ 777€ 129€ 421€ 441€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
657 967€ 550 249€ 669 770€ 525 458€ 735 538€ 741 997€ 741 118€ 44 859€ 23 589€ 5 766€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
342 661€ 266 084€ 195 124€ 141 990€ 98 223€ 96 735€ 102 690€ 84 027€ 64 214€ 51 516€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 022 991 € 3 381 952 € 1 144 654 € 1 273 216 € 1 035 774 € 653 034 € 659 963 € 525 207 € 459 801 € 481 244 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 037 784€ 610 094€ 563 649€ 670 245€ 690 222€ 280 288€ 288 297€ 344 804€ 295 255€ 298 672€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
30 372€ 14 749€ 7 158€ 15 554€ 13 504€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
290 000€ 290 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 630 000€ 2 123 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
75 106€ 64 384€ 59 235€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
53 568€ 75 749€ 39 167€ 39 243€ 31 371€ 28 398€ 27 883€ 27 846€ 29 641€ 26 138€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
161 452€ 182 192€ 164 966€ 128 057€ 98 690€ 76 474€ 151 076€ 65 154€ 104 402€ 99 434€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
65 081€ 36 533€ 27 637€ 435 671€ 215 491€ 237 502€ 177 958€ 80 245€ 14 949€ 43 496€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
56 000€ 156 000€ 288 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 863 574 € 1 938 987 € 1 722 133 € 2 032 757 € 1 707 924 € 1 141 016 € 1 206 061 € 1 139 630 € 1 298 115 € 1 024 685 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
818 100€ 883 714€ 682 884€ 1 028 284€ 993 684€ 510 884€ 664 884€ 727 726€ 826 570€ 653 754€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 045 474€ 1 055 273€ 1 039 249€ 1 004 473€ 714 240€ 630 132€ 541 177€ 411 904€ 471 545€ 370 931€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 061 400 € 1 044 897 € 1 148 312 € 1 220 624 € 19 351 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
749 087€ 574 424€ 770 145€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
312 313€ 470 473€ 378 167€ 1 220 624€ 19 351€