Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

 • Názov Západoslovenská distribučná, a.s.
 • IČO 36361518
 • DIČ 2022189048
 • IČ DPH SK2022189048 podľa §4
 • Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 • Dátum vzniku 20. mája 2006, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3879/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 33 227 119 € / splatené 33 227 119 €
  Podľa účtovnej závierky: 33 227 000 €
 • Historický názov ZSE Distribúcia, a.s.
  (platné do 19. decembra 2012 )
  ZSE distribúcia, a.s.
  (platné do 22. decembra 2007 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Miroslav Otočka Člen predstavenstva Agátová 3412/7C, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 16. mája 2018
Ing. Tomáš Turek, PhD. Predseda predstavenstva Olšová 282, 32600 Letkov, Česká republika 21. septembra 2019
Ing. Marian Kapec Člen predstavenstva Ota Holúska 8500/1C, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 21. marca 2016
Mgr. Kristián Takáč Člen predstavenstva Pod Vachmajstrom 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 1. septembra 2020
Ing. Jana Somorovská Podpredseda predstavenstva Papraďová 5, 821 02 Bratislava - Ružinov 1. septembra 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 3. júla 2007] V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo, vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Bc. Milan Černek Dozorná rada Cabaj 1518, 951 17 Cabaj-Čápor 20. júna 2019
Robert Polakovič Dozorná rada Kaplna 191, 900 84 Kaplna 2. júla 2014
Ing. Juraj Nyulassy Dozorná rada Ulica Hospodárska 3610/51, 917 01 Trnava 20. júna 2019
Marian Rusko Dozorná rada Hockhäckerstr. 2a, 82041 Deisenhofen, Nemecká spolková republika 1. februára 2014
Ing. Bc. Robert Tánczos Dozorná rada Krátka 373/4, 930 21 Jahodná 20. novembra 2020
Ing. Dušan Rusnák Dozorná rada Záhorácka 5347/25, 901 01 Malacky 20. novembra 2020
Ing. Michal Kubinský Dozorná rada Černyševského 1, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 20. novembra 2020
Ing. Kamil Panák Dozorná rada Východná 6689/29, 911 08 Trenčín 16. októbra 2012
Ing. Peter Ševčík Dozorná rada Novomestského 1322, 957 04 Bánovce nad Bebravou 20. novembra 2020
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Západoslovenská energetika, a.s. [35823551] Akcionár Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 20.5.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 20.5.2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 20.5.2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 20.5.2006
distribúcia elektriny 1.7.2007
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, mechanizmov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2007
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s nájmom 1.7.2007
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
- vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho poradenstva s výnimkou architektonických služieb
11.12.2013
poskytovanie služieb v kategórii inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 11.12.2013
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 11.12.2013
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení 11.12.2013
prenájom hnuteľných vecí 11.12.2013
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 11.12.2013
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 11.12.2013
zámočníctvo 11.12.2013
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 11.12.2013
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 11.12.2013
opravy a montáž určených meradiel 11.12.2013
výkon činnosti stavbyvedúceho
- inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby,
- technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia
11.12.2013
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby 11.12.2013
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických 11.12.2013
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky 25.7.2014
organizovanie kurzov, školení a seminárov 14.12.2015
projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení 14.12.2015
počítačové služby 14.12.2015
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 14.12.2015
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti autora 14.12.2015
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 23.1.2017
poskytovanie elektronických komunikačných sietí 31.7.2017
technik požiarnej ochrany 19.12.2017
bezpečnostnotechnické služby 19.12.2017
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 19.12.2017
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 19.12.2017
správa registratúry 19.12.2017
podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom 19.12.2017
čistiace a upratovacie služby 19.12.2017
skladovanie a pomocné činnosti v doprave 19.12.2017
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 19.12.2017
činnosť vodohospodára 19.12.2017
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 19.12.2017
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 20.04.2006, spísanou formou notárskej zápisnice N 137/2006, Nz 15077/2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 129/2007, Nz 21408/2007, NCRls 21320/2007 zo dňa 31.05.2007. Zmluva o vklade časti podniku uzatvorená dňa 31.05.2007 týkajúca sa vkladu časti podniku spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, Slovenská republika, do spoločnosti ZSE distribúcia, a.s., Bratislava, Slovenská republika.
3. Notárska zápisnica č. N 150/2007, Nz 25237/2007, NCR1s 25086/2007 zo dňa 26.6.2007.
4. Notárska zápisnica N 348/2007, Nz 58376/2007 zo dňa 14.12.2007.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.06.2009.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2009.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.2.2011.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.09.2011.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.3.2012
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2012.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.10.2012
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2012.
13. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 853/2013 Nz 53214/2013 NCRls 53995/2013 zo dňa 11.12.2013.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2014.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2014.
16. Notárska zápisnica č. N 419/2014, Nz 24823/2014, NCRls 25291/2014 - Osvedčenie o rozhodnutiach jediného akcionára spoločnosti zo dňa 30.06.2014.
17. Notárska zápisnica č. N 423/2014, Nz 24920/2014 zo dňa 01.07.2014.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2015
19. Notárska zápisnica - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 14.12.2015.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2016.
21. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 729/2016, Nz 58690/2016 zo dňa 15.12.2016 a rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2017.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.10.2017.
23. Notárska zápisnica č. N 859/2017, Nz 59370/2017, NCRls 60113/2017 osvedčujúca priebeh rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 19.12.2017.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.05.2018.
História zmien a podania