Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.09.2020
31.08.2021
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.11.2014
31.08.2015
01.11.2013
31.10.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 285 223€ 240 482€ 5 904 505€ 4 670 819€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 305 897 € 6 533 591 € 2 721 288 € 2 671 541 € 2 414 590 € 11 881 803 € 5 945 229 € 4 702 668 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 183 348€ 6 437 794€ 2 641 853€ 2 576 043€ 2 073 526€ 11 656 410€ 5 765 716€ 4 644 713€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
120 841€ 95 702€ 78 304€ 83 385€ 117 760€ 214 418€ 138 789€ 26 106€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
214 083€ 34 990€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 708€ 95€ 1 131€ 12 113€ 9 221€ 10 975€ 5 734€ 31 849€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 072 774 € 4 829 732 € 2 705 749 € 2 622 183 € 3 065 012 € 10 388 263 € 5 401 557 € 4 574 275 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 423 154€ 4 209 818€ 2 171 415€ 2 006 451€ 1 698 314€ 8 811 047€ 4 023 208€ 3 570 501€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
46 514€ 50 168€ 45 816€ 39 131€ 53 341€ 56 085€ 58 774€ 61 258€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
306 044€ 235 088€ 211 043€ 299 521€ 833 317€ 1 181 992€ 1 050 536€ 685 508€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
285 768 € 327 802 € 269 289 € 265 912 € 271 106 € 242 430 € 167 250 € 185 143 €
16
E.1.
Mzdové náklady
200 816€ 229 207€ 189 108€ 188 743€ 173 809€ 172 898€ 115 357€ 129 086€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
72 935€ 81 147€ 63 259€ 65 348€ 83 133€ 56 692€ 42 810€ 48 290€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 017€ 17 448€ 16 922€ 11 821€ 14 164€ 12 840€ 9 083€ 7 767€
20
F.
Dane a poplatky
1 807€ 345€ 271€ 223€ -64€ 1 433€ 16 855€ 3 258€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 103€ 4 640€ 4 942€ 6 111€ 10 043€ 84 781€ 66 210€ 43 413€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 103€ 4 640€ 4 942€ 6 111€ 10 043€ 84 781€ 66 210€ 43 413€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
184 790€ 6 758€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 384€ 1 871€ 2 973€ 4 834€ 14 165€ 10 495€ 11 966€ 25 194€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 233 123 € 1 703 859 € 15 539 € 49 358 € -650 422 € 1 493 540 € 543 672 € 128 393 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 528 477 € 2 038 422 € 291 883 € 314 325 € -393 686 € 1 821 704 € 771 987 € 353 552 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
439 € 593 € 0 € 67 € 3 254 € 10 002 € 11 576 € 1 265 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
3 254 € 9 222 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
3 254€ 9 222€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
179 € 16 € 27 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
179€ 16€ 27€
42
XII.
Kurzové zisky
438€ 515€ 67€ -3€ 130€ 374€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 78€ 604€ 11 430€ 864€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 977 € 6 348 € 4 139 € 3 354 € 2 774 € 10 030 € 13 694 € 22 429 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
165 € 298 € 242 € 0 € 3 242 € 7 413 € 18 068 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
165€ 298€ 242€ 3 242€ 7 413€ 18 068€
52
O.
Kurzové straty
2 143€ 2 681€ 960€ 427€ 1 740€ 1 043€ 1 370€ 338€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
834€ 3 502€ 2 881€ 2 685€ 1 034€ 5 745€ 4 911€ 4 023€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 538 € -5 755 € -4 139 € -3 287 € 480 € -28 € -2 118 € -21 164 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 230 585 € 1 698 104 € 11 400 € 46 071 € -649 942 € 1 493 512 € 541 554 € 107 229 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
302 165 € 293 279 € 2 880 € 2 880 € 334 002 € 126 041 € 31 969 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
302 165€ 293 279€ 2 880€ 2 880€ 334 002€ 126 041€ 31 969€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
928 420 € 1 404 825 € 11 400 € 43 191 € -652 822 € 1 159 510 € 415 513 € 75 260 €