Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIDACTIC Martin, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 010 273 € 1 592 624 € 1 108 088 € 539 366 € 467 592 € 728 281 € 284 125 € 123 709 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
82 703 € 157 743 € 133 777 € 190 898 € 251 891 € 316 311 € 29 785 € 28 239 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
82 703 € 157 743 € 133 777 € 190 898 € 251 891 € 316 311 € 29 785 € 28 239 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
82 703€ 157 743€ 133 777€ 190 898€ 251 891€ 316 311€ 29 785€ 28 239€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
925 927 € 1 433 376 € 972 788 € 344 712 € 214 362 € 410 600 € 252 987 € 94 019 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
342 083 € 632 629 € 8 446 € 11 250 € 15 449 € 14 212 € 68 723 € 7 303 €
039
B.I.5
Tovar
342 083€ 632 629€ 8 446€ 11 250€ 15 449€ 14 212€ 68 723€ 7 303€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
320 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
320€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
113 028 € 356 825 € 213 329 € 95 620 € 52 113 € 21 378 € 91 671 € 4 985 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
75 366 € 260 755 € 162 524 € 63 059 € 8 017 € 17 944 € 88 599 € 4 056 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
75 366€ 260 755€ 162 524€ 63 059€ 8 017€ 17 944€ 88 599€ 4 056€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 951€ 19 978€ 1€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
37 662€ 75 119€ 50 805€ 32 561€ 24 118€ 3 434€ 3 072€ 928€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
470 816 € 443 922 € 750 693 € 237 842 € 146 800 € 375 010 € 92 593 € 81 731 €
072
B.V.1.
Peniaze
20 296€ 223 934€ 138 636€ 170 698€ 135 336€ 101 964€ 74 323€ 66 057€
073
B.V.2.
Účty v bankách
450 520€ 219 988€ 612 057€ 67 144€ 11 464€ 273 046€ 18 270€ 15 674€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 643 € 1 505 € 1 523 € 3 756 € 1 339 € 1 370 € 1 353 € 1 451 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 643€ 1 505€ 1 523€ 3 756€ 1 339€ 1 370€ 1 353€ 1 451€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 010 273 € 1 592 624 € 1 108 088 € 539 366 € 467 592 € 728 281 € 284 125 € 123 709 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
532 911 € 595 383 € 535 998 € 470 132 € 438 151 € 528 491 € 136 883 € 92 458 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
220 982 € 528 694 € 399 511 € 430 848 € 521 188 € 129 580 € 85 155 € 63 750 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
220 982€ 528 694€ 399 511€ 521 188€ 521 188€ 129 580€ 85 155€ 63 750€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-90 340€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
304 626 € 59 386 € 129 184 € 31 981 € -90 340 € 391 608 € 44 425 € 21 405 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
477 257 € 997 076 € 572 027 € 63 734 € 29 441 € 199 790 € 147 242 € 31 251 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
21 132 € 34 897 € 378 € 403 € 358 € 2 090 € 4 272 € 319 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
20 798€ 34 584€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
334€ 313€ 378€ 403€ 358€ 303€ 271€ 319€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 787€ 4 001€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
432 662 € 872 740 € 364 558 € 56 287 € 22 110 € 190 786 € 136 095 € 29 831 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
320 285 € 812 525 € 294 538 € 35 229 € 15 749 € 83 264 € 107 166 € 20 061 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
320 285€ 812 525€ 294 538€ 35 229€ 15 749€ 83 264€ 107 166€ 20 061€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
477€ 462€ 459€ 460€ 460€ 460€ 460€ 312€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
516€ 427€ 396€ 1 762€ 344€ 688€ 2 687€ 294€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 189€ 829€ 508€ 1 340€ 1 636€ 2 651€ 1 824€ 542€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
88 409€ 45 408€ 68 657€ 17 496€ 2 134€ 101 652€ 21 920€ 4 434€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13 786€ 13 089€ 1 787€ 2 071€ 2 038€ 4 188€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 936 € 1 803 € 1 683 € 1 636 € 1 565 € 1 506 € 1 467 € 1 101 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 936€ 1 803€ 1 683€ 1 636€ 1 565€ 1 506€ 1 467€ 1 101€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
21 527€ 87 636€ 200 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 408€ 5 408€ 5 408€ 5 408€ 5 408€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
105 € 165 € 63 € 5 500 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
105€ 165€ 63€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 500€