Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIDACTIC Martin, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 154 293€ 1 967 871€ 2 123 088€ 916 704€ 1 283 327€ 479 610€ 182 393€ 1 336 270€ 581 917€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 156 177 € 1 977 284 € 2 125 616 € 917 069 € 1 284 648 € 480 747 € 186 620 € 1 379 928 € 584 105 € 137 072 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 151 527€ 1 967 871€ 2 113 126€ 890 354€ 1 243 309€ 381 816€ 158 027€ 833 644€ 534 232€ 76 956€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 766€ 9 962€ 26 345€ 40 017€ 97 563€ 24 366€ 502 376€ 47 685€ 60 116€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
38 112€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1€ 100€ 2€ 60€ 250€ 83€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 883€ 9 413€ 2 528€ 270€ 1 320€ 1 308€ 3 977€ 5 713€ 2 188€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 761 211 € 1 570 217 € 1 737 325 € 842 222 € 1 110 837 € 443 661 € 274 532 € 875 732 € 517 559 € 106 505 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 596 447€ 1 416 158€ 1 573 159€ 674 481€ 951 269€ 284 258€ 117 380€ 663 507€ 439 142€ 55 280€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
14 794€ 14 838€ 13 013€ 17 386€ 24 154€ 17 631€ 11 784€ 62 907€ 15 723€ 6 091€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
44 900€ 40 781€ 37 751€ 43 309€ 45 993€ 47 601€ 54 036€ 59 508€ 21 874€ 15 117€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
42 173 € 44 190 € 25 657 € 22 129 € 22 810 € 25 539 € 25 214 € 38 031 € 22 815 € 2 068 €
16
E.1.
Mzdové náklady
30 573€ 32 140€ 18 472€ 15 907€ 16 948€ 19 295€ 18 556€ 28 607€ 16 849€ -1 634€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 662€ 11 201€ 6 395€ 5 515€ 5 277€ 5 874€ 6 414€ 8 951€ 5 733€ 3 652€
19
E.4.
Sociálne náklady
938€ 849€ 790€ 707€ 585€ 370€ 244€ 473€ 233€ 50€
20
F.
Dane a poplatky
748€ 514€ 433€ 366€ 344€ 342€ 419€ 624€ 643€ 537€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
53 196€ 48 014€ 82 091€ 75 620€ 58 996€ 59 730€ 64 419€ 48 448€ 14 791€ 26 813€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
53 196€ 48 014€ 82 091€ 75 620€ 58 996€ 59 730€ 64 419€ 48 448€ 14 791€ 26 813€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 263€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 953€ 5 722€ 5 221€ 8 931€ 7 271€ 7 297€ 1 280€ 2 707€ 2 571€ 599€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
394 966 € 407 067 € 388 291 € 74 847 € 173 811 € 37 086 € -87 912 € 504 196 € 66 546 € 30 567 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
498 152 € 496 094 € 499 165 € 181 523 € 261 910 € 129 889 € -807 € 588 210 € 105 178 € 60 584 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
467 € 675 € 200 € 6 € 1 € 231 € 28 € 316 € 412 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
375 € 501 € 200 € 28 € 66 € 3 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
375€ 501€ 200€ 28€ 66€ 3€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
92€ 174€ 6€ 1€ 231€ 250€ 409€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
21 949 € 8 268 € 8 033 € 5 204 € 13 559 € 1 377 € 1 491 € 2 537 € 7 664 € 2 650 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 246 € 1 474 € 2 172 € 1 973 € 2 352 € 491 € 316 € 685 € 1 445 € 1 548 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 246€ 1 474€ 2 172€ 1 973€ 2 352€ 491€ 316€ 685€ 1 445€ 1 548€
52
O.
Kurzové straty
7 744€ 772€ 781€ 464€ 8 715€ 10€ 286€ 729€ 4 125€ 374€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 959€ 6 022€ 5 080€ 2 767€ 2 492€ 876€ 889€ 1 123€ 2 094€ 728€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-21 482 € -7 593 € -7 833 € -5 198 € -13 558 € -1 146 € -1 463 € -2 221 € -7 252 € -2 649 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
373 484 € 399 474 € 380 458 € 69 649 € 160 253 € 35 940 € -89 375 € 501 975 € 59 294 € 27 918 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
79 146 € 83 901 € 75 832 € 10 263 € 31 069 € 3 959 € 965 € 110 367 € 14 869 € 6 513 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
79 146€ 83 901€ 75 832€ 10 263€ 31 069€ 3 959€ 965€ 110 367€ 14 869€ 6 513€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
294 338 € 315 573 € 304 626 € 59 386 € 129 184 € 31 981 € -90 340 € 391 608 € 44 425 € 21 405 €