Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LUKE Consulting, s.r.o.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
28 097€ 41 854€ 32 946€ 111 547€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
28 097 € 41 854 € 32 946 € 111 547 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
697 156 € 873 338 € 1 213 866 € 882 189 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
712 156€ 858 082€ 1 172 134€ 849 995€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-15 000€ 15 000€ 41 732€ 32 194€
07
II.3
Aktivácia
256€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
655 563 € 709 805 € 1 075 303 € 868 245 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
463 832€ 332 654€ 668 003€ 525 573€
10
B.2
Služby
191 731€ 377 151€ 407 300€ 342 672€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
69 690 € 205 388 € 171 509 € 125 491 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
95 727 € 120 547 € 123 913 € 105 491 €
13
C.1
Mzdové náklady
69 736€ 86 455€ 91 610€ 76 578€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
24 581€ 29 746€ 30 958€ 26 315€
16
C.4
Sociálne náklady
1 410€ 4 346€ 1 345€ 2 598€
17
D
Dane a poplatky
286€ 1 066€ 1 428€ 1 324€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 122€ 19 827€ 18 215€ 12 068€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 962€ 1 046€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
58 270€ 5 789€ 939€ 736€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 729€ 44 236€ 14 525€ 3 018€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
3 134 € 24 454 € 14 367 € 4 326 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
-22€ 28€
39
N
Nákladové úroky
4 309€ 5 258€ 3 602€ 1 937€
40
XI.
Kurzové zisky
251€ 406€
41
O
Kurzové straty
59€ 184€ 155€ 176€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 803€ 1 665€ 185€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 129€ 8 940€ 10 590€ 1 469€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-17 694 € -14 382 € -12 453 € -2 963 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-14 560 € 10 072 € 1 914 € 1 363 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 794 € 1 120 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 794€ 1 120€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-14 560 € 4 278 € 794 € 1 363 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-14 560 € 10 072 € 1 914 € 1 363 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-14 560 € 4 278 € 794 € 1 363 €