Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
592 935 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
617 168 000 € 513 913 000 € 624 918 000 € 673 299 000 € 620 015 000 € 609 998 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
549 228 000€ 499 430 000€ 601 125 000€ 640 213 000€ 598 928 000€ 585 855 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 977 000€ 9 723 000€ 8 612 000€ 8 461 000€ 8 779 000€ 7 080 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
5 441 000€ -12 338 000€ -1 767 000€ 4 577 000€ -5 356 000€ 2 305 000€
07
V.
Aktivácia
31 098 000€ 5 631 000€ 5 253 000€ 4 633 000€ 4 370 000€ 4 459 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
9 179 000€ 4 765 000€ 6 261 000€ 8 979 000€ 7 151 000€ 4 780 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 245 000€ 6 702 000€ 5 434 000€ 6 436 000€ 6 143 000€ 5 519 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
596 989 000 € 497 546 000 € 600 218 000 € 654 512 000 € 603 438 000 € 588 013 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
340 284 000€ 262 541 000€ 340 041 000€ 383 093 000€ 357 247 000€ 354 023 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
72 091 000€ 65 655 000€ 75 614 000€ 86 364 000€ 77 265 000€ 79 237 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
130 227 000 € 118 458 000 € 134 739 000 € 136 267 000 € 125 773 000 € 115 353 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
90 714 000€ 81 871 000€ 96 369 000€ 97 281 000€ 89 653 000€ 82 328 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
33 495 000€ 31 052 000€ 32 544 000€ 33 248 000€ 30 915 000€ 28 318 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 018 000€ 5 535 000€ 5 826 000€ 5 778 000€ 5 205 000€ 4 707 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
52 018 000€ 49 291 000€ 48 420 000€ 47 454 000€ 42 042 000€ 38 000 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 715 000€ 1 618 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-346 000€ -17 000€ 1 404 000€ 1 334 000€ 1 111 000€ 1 400 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
20 179 000 € 16 367 000 € 24 700 000 € 18 787 000 € 16 577 000 € 21 985 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
185 369 000 € 174 250 000 € 197 568 000 € 188 427 000 € 172 209 000 € 166 439 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 197 000 € 547 000 € 572 000 € 15 000 € 14 000 € 725 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
25 000 € 24 000 € 27 000 € 15 000 € 14 000 € 25 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
25 000€ 24 000€ 27 000€ 15 000€ 14 000€ 25 000€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 172 000€ 523 000€ 545 000€ 0€ 700 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
95 000 € 208 000 € 583 000 € 1 202 000 € 1 851 000 € 416 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
95 000 € 208 000 € 583 000 € 619 000 € 648 000 € 416 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
95 000€ 208 000€ 583 000€ 619 000€ 648 000€ 416 000€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 583 000€ 1 203 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 102 000 € 339 000 € -11 000 € -1 187 000 € -1 837 000 € 309 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
22 281 000 € 16 706 000 € 24 689 000 € 17 600 000 € 14 740 000 € 22 294 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-1 569 000 € 4 653 000 € 5 300 000 € 3 652 000 € 3 157 000 € 4 741 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 535 000€ 4 749 000€ 5 011 000€ 3 592 000€ 3 062 000€ 4 077 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-4 104 000€ -96 000€ 289 000€ 60 000€ 95 000€ 664 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
23 850 000 € 12 053 000 € 19 389 000 € 13 948 000 € 11 583 000 € 17 553 000 €