Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VLCI ŽILINA, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.06.2016
31.12.2016
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 349€ 3 380€ 5 098€ 1 392€ 8 274€ 66€ 142€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 039€ 2 027€ 3 277€ 1 374€ 9 018€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 310 € 1 353 € 1 821 € 18 € -744 € 66 € 142 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
332 107 € 650 249 € 722 406 € 307 279 € 594 254 € 531 111 € 464 510 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
332 107€ 650 249€ 722 406€ 307 279€ 594 254€ 531 111€ 464 510€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
475 696 € 1 182 768 € 1 624 140 € 786 340 € 1 197 525 € 1 072 482 € 1 052 605 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
53 663€ 332 033€ 501 270€ 254 261€ 446 700€ 348 385€ 362 883€
10
B.2
Služby
422 033€ 850 735€ 1 122 870€ 532 079€ 750 825€ 724 097€ 689 722€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-141 279 € -531 166 € -899 913 € -479 043 € -604 015 € -541 305 € -587 953 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
64 043 € 115 040 € 110 492 € 53 673 € 102 278 € 101 895 € 170 901 €
13
C.1
Mzdové náklady
48 602€ 82 052€ 39 900€ 73 483€ 74 355€ 128 523€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 930€ 25 047€ 12 260€ 22 540€ 22 053€ 39 134€
16
C.4
Sociálne náklady
1 511€ 3 393€ 1 513€ 6 255€ 5 487€ 3 244€
17
D
Dane a poplatky
1 410€ 7 663€ 10 613€ 3 503€ 9 734€ 11 743€ 7 083€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
31 617€ 43 054€ 24 217€ 7 287€ 1 629€ 1 632€ 1 632€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 933€ 1 500€ 276€ 1 325€ 5 209€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
33 888€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 245€ -19 267€ -43 826€ 33 847€ 8 272€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
414 306€ 1 059 939€ 954 705€ 482 183€ 767 051€ 659 364€ 1 151 806€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 408€ 60 325€ 107 288€ 44 105€ 16 845€ 8 925€ 44 187€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
160 794 € 268 874 € -178 551 € -60 102 € -1 021 € -4 811 € 336 987 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 450€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
2 450€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 5€ 4€ 4€
39
N
Nákladové úroky
1 718€ 38€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 36€ 1€
41
O
Kurzové straty
16€ 74€ 14€ 8€ 50€ 75€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
665€ 548€ 336€ 13 415€ 850€ 722€ 1 633€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-665 € -2 281 € -374 € -13 428 € -852 € -765 € -1 742 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
160 129 € 266 593 € -178 925 € -73 530 € -1 873 € -5 576 € 335 245 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
17 782 € 59 572 € 2 880 € 1 680 € 2 881 € 2 880 € 714 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
17 782€ 59 572€ 2 880€ 1 680€ 2 881€ 2 880€ 714€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
142 347 € 207 021 € -181 805 € -75 210 € -4 754 € -8 456 € 334 531 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
1 025€
53
T
Mimoriadne náklady
66€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
959 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
959 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
160 129 € 266 593 € -178 925 € -73 530 € -1 873 € -5 576 € 336 204 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
142 347 € 207 021 € -181 805 € -75 210 € -4 754 € -8 456 € 335 490 €