Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
242 533 € 275 871 € 456 453 € 196 765 € 274 178 € 165 917 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 864€ 693€ 3 784€ 21€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
79 337€ 65 048€ 58 148€ 57 395€ 60 554€ 33 707€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
9 681€ -15 955€ 15 333€ 58 728€ 15 106€ -4 460€
05
IV.
Aktivácia
10 630€ 66 922€ 6 141€ 4 241€ 1 132€ 3 548€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
10 247€ 3 399€ 250€ 8 667€ 14 137€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
132 638€ 154 593€ 375 888€ 63 950€ 197 386€ 118 964€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
273 344 € 369 495 € 222 716 € 207 789 € 164 399 € 176 289 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 864€ 693€ 3 784€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
68 596€ 76 416€ 55 446€ 51 254€ 40 857€ 52 726€
11
C.
Služby
79 804€ 128 943€ 54 438€ 60 058€ 49 970€ 44 748€
12
D.
Osobné náklady
45 629€ 30 234€ 28 932€ 32 687€ 35 831€ 56 608€
13
E.
Dane a poplatky
3 692€ 3 239€ 3 798€ 2 805€ 2 760€ 2 861€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
72 090€ 78 855€ 73 942€ 55 858€ 25 031€ 12 258€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 434€ 250€ 4 775€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-47€ 4 784€ 1 857€ -1 906€ 2 639€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 580€ 38 726€ 3 360€ 3 249€ 7 311€ 2 313€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-30 811 € -93 624 € 233 737 € -11 024 € 109 779 € -10 372 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-48 752 € -89 344 € -30 262 € 9 052 € -14 035 € -64 658 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
107 € 13 184 € 7 734 € 4 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
13 184€ 7 734€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
107€ 4€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
8 550 € 6 933 € 4 784 € 5 332 € 2 154 € 2 419 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
7 681€ 6 002€ 4 671€ 5 171€ 2 093€ 1 313€
32
N.
Kurzové straty
35€ 43€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
869€ 931€ 113€ 126€ 61€ 1 063€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-8 443 € 6 251 € 2 950 € -5 332 € -2 150 € -2 418 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-39 254 € -87 373 € 236 687 € -16 356 € 107 629 € -12 790 €
36
P.
Daň z príjmov
43 539€ 960€ 17 112€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-39 254 € -87 373 € 193 148 € -17 316 € 90 517 € -13 270 €