Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
35 464€ 26 609€ 9 538€ 2 831€ 1 336€ 2 571€ 7 057€ 3 921€ 882€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
92 591€ 72 538€ 48 059€ 93 154€ 26 224€ 1 433€ 3 924€ 3 516€ 433€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-57 127 € -45 929 € -38 521 € -90 323 € -24 888 € 1 138 € 3 133 € 405 € 449 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 017 718 € 6 010 759 € 5 801 278 € 5 732 728 € 5 714 966 € 5 686 539 € 4 854 523 € 4 305 338 € 3 914 216 € 3 986 163 € 3 865 195 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 017 718€ 6 010 759€ 5 801 278€ 5 732 728€ 5 714 966€ 5 686 539€ 4 854 523€ 4 305 338€ 3 914 216€ 3 986 163€ 3 865 195€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 861 294 € 1 784 138 € 1 985 953 € 2 104 344 € 1 840 938 € 1 814 166 € 1 723 522 € 1 865 234 € 1 817 112 € 1 850 927 € 1 954 240 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
300 553€ 360 851€ 367 779€ 431 934€ 399 947€ 410 538€ 367 033€ 363 794€ 371 066€ 404 814€ 533 806€
10
B.2
Služby
1 560 741€ 1 423 287€ 1 582 078€ 1 635 781€ 1 440 991€ 1 403 628€ 1 356 489€ 1 501 440€ 1 446 046€ 1 446 113€ 1 420 434€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 099 297 € 4 180 692 € 3 776 804 € 3 538 061 € 3 849 140 € 3 873 511 € 3 134 134 € 2 440 509 € 2 097 553 € 2 135 236 € 1 910 955 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 675 662 € 1 813 504 € 1 571 350 € 1 612 778 € 1 376 441 € 1 282 156 € 1 288 622 € 1 292 807 € 1 213 752 € 987 622 € 956 556 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 203 765€ 1 317 083€ 1 144 553€ 1 187 247€ 1 025 991€ 942 469€ 948 465€ 947 228€ 916 758€ 722 160€ 699 871€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
433 695€ 460 617€ 396 198€ 396 494€ 322 246€ 315 879€ 316 763€ 319 764€ 270 762€ 238 665€ 231 859€
16
C.4
Sociálne náklady
38 202€ 35 804€ 30 599€ 29 037€ 28 204€ 23 808€ 23 394€ 25 815€ 26 232€ 26 797€ 24 826€
17
D
Dane a poplatky
135 646€ 4 127€ 3 779€ 3 930€ 3 282€ 3 465€ 4 053€ 3 635€ 4 463€ 4 179€ 5 029€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
230 541€ 208 736€ 189 754€ 199 972€ 228 274€ 190 597€ 168 102€ 119 034€ 146 493€ 101 133€ 105 366€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 250€ 2 500€ 10 767€ 9 750€ 16 210€ 667€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 525€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
20 938€ 53 113€ 2 296€ 1 521€ 7 209€ 2 928€ 950€ 347 777€ 3 964€ 15 170€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
856 332€ 472 613€ 430 504€ 356 411€ 257 393€ 247 033€ 240 825€ 205 814€ 217 585€ 218 882€ 266 847€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
418 838€ 437 292€ 494 405€ 540 694€ 343 804€ 31 316€ 20 382€ 27 241€ 35 571€ 157 902€ 309 411€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 490 254 € 2 139 033 € 1 948 966 € 1 535 577 € 2 147 523 € 2 622 760 € 1 890 872 € 1 218 866 € 880 749 € 1 099 318 € 786 270 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
180 143 € 177 030 € 191 285 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
177 030€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
180 143€ 191 285€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
157 420€ 263 731€ 236 709€ 98 949€ 219 718€ 234 944€ 109 391€ 183 911€ 42 478€ 126 407€ 107 626€
39
N
Nákladové úroky
1 800€
40
XI.
Kurzové zisky
4 595€
41
O
Kurzové straty
28€ 33€ 1€ 132€ 97€ 2 456€ 99€ 166€ 216€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
47€ 30€ 36€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 462€ 21 050€ 20 233€ 11 782€ 11 088€ 12 408€ 11 609€ 10 719€ 10 000€ 9 902€ 9 612€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
131 958 € 242 681 € 221 043 € 85 381 € 208 659 € 222 440 € 97 685 € 170 736 € 212 522 € 293 369 € 289 083 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 622 212 € 2 381 714 € 2 170 009 € 1 620 958 € 2 356 182 € 2 845 200 € 1 988 557 € 1 389 602 € 1 093 271 € 1 392 687 € 1 075 353 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
597 489 € 521 165 € 493 227 € 100 807 € 541 744 € 642 360 € 454 471 € 327 314 € 249 304 € 281 829 € 236 343 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
574 590€ 494 281€ 458 125€ 152 100€ 592 738€ 649 708€ 454 724€ 334 438€ 249 304€ 281 878€ 233 258€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
22 899€ 26 884€ 35 102€ -51 293€ -50 994€ -7 348€ -253€ -7 124€ -49€ 3 085€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 024 723 € 1 860 549 € 1 676 782 € 1 520 151 € 1 814 438 € 2 202 840 € 1 534 086 € 1 062 288 € 843 967 € 1 110 858 € 839 010 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 622 212 € 2 381 714 € 2 170 009 € 1 620 958 € 2 356 182 € 2 845 200 € 1 988 557 € 1 389 602 € 1 093 271 € 1 392 687 € 1 075 353 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 024 723 € 1 860 549 € 1 676 782 € 1 520 151 € 1 814 438 € 2 202 840 € 1 534 086 € 1 062 288 € 843 967 € 1 110 858 € 839 010 €