Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Di Mihálik, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 171 290€ 21 176 081€ 18 219 235€ 16 076 192€ 16 745 906€ 13 062 478€ 14 062 894€ 15 798 227€ 15 563 530€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 750 140 € 21 593 111 € 19 358 786 € 16 605 857 € 17 204 198 € 13 748 935 € 14 245 790 € 16 051 197 € 15 645 867 € 13 967 539 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
17 294 523€ 18 994 125€ 15 840 516€ 13 249 825€ 12 939 829€ 3 163 243€ 11 017 965€ 11 995 543€ 12 313 092€ 10 722 450€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
338 992€ 214 547€ 90 172€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 987 931€ 2 048 739€ 2 164 171€ 2 826 366€ 3 806 077€ 9 899 235€ 3 044 929€ 3 802 684€ 3 250 438€ 2 337 577€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 982€ 1 259€ 104€ -34€ -33 026€ 33 223€ 2 314€ 11€ -22 518€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
85 186€ 529€ 111 750€ 178 525€ 60 000€ 138 484€ 18 000€ 9 333€ 75 967€ 817 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
379 518€ 209 467€ 1 027 698€ 351 141€ 398 326€ 580 999€ 131 673€ 241 323€ 6 359€ 22 858€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 098 384 € 20 828 113 € 17 952 373 € 15 254 465 € 15 286 918 € 12 259 235 € 13 013 187 € 15 057 079 € 14 656 707 € 13 787 371 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 647 181€ 11 008 726€ 7 814 526€ 8 095 469€ 8 305 754€ 7 234 093€ 7 903 594€ 8 861 296€ 8 420 966€ 8 137 278€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
267 873€ 570 965€ 478 214€ 425 592€ 427 368€ 396 698€ 418 943€ 414 952€ 576 377€ 462 058€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
6 521 706€ 8 052 674€ 9 024 826€ 5 967 742€ 5 918 557€ 3 981 823€ 4 318 401€ 5 431 705€ 4 624 047€ 3 486 791€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
332 181 € 555 793 € 344 833 € 354 200 € 241 954 € 178 520 € 168 066 € 126 574 € 89 446 € 84 780 €
16
E.1.
Mzdové náklady
269 414€ 460 044€ 252 711€ 258 590€ 173 932€ 128 437€ 119 016€ 87 734€ 61 794€ 58 232€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
54 731€ 87 802€ 86 727€ 89 297€ 60 279€ 42 419€ 37 651€ 30 250€ 21 612€ 20 496€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 036€ 7 947€ 5 395€ 6 313€ 7 743€ 7 664€ 11 399€ 8 590€ 6 040€ 6 052€
20
F.
Dane a poplatky
15 848€ 284 716€ 20 169€ 27 436€ 23 906€ 26 136€ 28 187€ 26 616€ 29 356€ 36 379€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
188 015€ 176 298€ 192 403€ 259 216€ 260 922€ 253 266€ 179 211€ 206 087€ 246 146€ 409 663€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
188 015€ 176 298€ 192 403€ 259 216€ 260 922€ 253 266€ 179 211€ 206 087€ 246 146€ 409 663€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
47 686€ 14 794€ 42 469€ 9 375€ 944 404€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-8 564€ 40 961€ 33€ 652€ -1 743€ -7 593€ -39 386€ -41 023€ 445 012€ 163 284€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
86 458€ 137 980€ 62 575€ 81 689€ 110 200€ 196 292€ 36 171€ 30 872€ 215 982€ 62 734€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 651 756 € 764 998 € 1 406 413 € 1 351 392 € 1 917 280 € 1 489 700 € 1 232 603 € 994 118 € 989 160 € 180 168 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 848 676 € 1 750 750 € 901 772 € 1 587 388 € 2 094 193 € 1 416 838 € 1 455 179 € 1 092 588 € 1 942 151 € 1 041 554 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
193 184 € 389 543 € 257 566 € 1 452 675 € 53 306 € 53 891 € 41 633 € 29 522 € 33 152 € 104 817 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 366 898€ 49 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
75 277 € 77 831 € 73 273 € 66 167 € 51 074 € 45 945 € 41 289 € 26 876 € 28 664 € 20 216 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
75 277€ 77 831€ 73 273€ 66 167€ 51 074€ 45 945€ 41 289€ 26 876€ 28 664€ 20 216€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
14 420 € 2 252 € 1 315 € 10 € 124 € 287 € 444 € 362 € 19 426 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
14 420€ 2 252€ 1 315€ 10€ 124€ 287€ 444€ 362€ 19 426€
42
XII.
Kurzové zisky
103 122€ 309 683€ 176 529€ 18 295€ 2 222€ 7 820€ 57€ 2 202€ 4 125€ 15 573€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
365€ 2 029€ 5 512€ 2€ 1€ 602€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
277 773 € 397 617 € 300 148 € 656 634 € 63 579 € 56 579 € 54 698 € 37 700 € 51 443 € 125 613 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
538 194€ 49 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
66 368 € 39 968 € 43 398 € 26 713 € 9 141 € 12 535 € 16 490 € 16 463 € 29 237 € 40 827 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
66 368€ 39 968€ 43 398€ 26 713€ 9 141€ 12 535€ 16 490€ 16 463€ 29 237€ 40 827€
52
O.
Kurzové straty
165 982€ 285 175€ 188 522€ 47 440€ 17 867€ 9 811€ 4 061€ -118€ 2 876€ 16 940€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
45 423€ 72 474€ 68 228€ 44 287€ 36 571€ 34 233€ 34 147€ 21 355€ 19 330€ 18 846€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-84 589 € -8 074 € -42 582 € 796 041 € -10 273 € -2 688 € -13 065 € -8 178 € -18 291 € -20 796 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 567 167 € 756 924 € 1 363 831 € 2 147 433 € 1 907 007 € 1 487 012 € 1 219 538 € 985 940 € 970 869 € 159 372 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
299 928 € 190 152 € 244 508 € 1 371 249 € 396 850 € 333 804 € 380 761 € 218 362 € 236 418 € 78 071 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
290 704€ 198 576€ 243 963€ 1 289 191€ 451 403€ 363 151€ 380 808€ 250 150€ 235 665€ 95 113€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
9 224€ -8 424€ 545€ 82 058€ -54 553€ -29 347€ -47€ -31 788€ 753€ -17 042€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 267 239 € 566 772 € 1 119 323 € 776 184 € 1 510 157 € 1 153 208 € 838 777 € 767 578 € 734 451 € 81 301 €