Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 561 597 € 6 400 016 € 4 288 862 € 4 099 454 € 3 439 784 € 3 639 278 € 1 872 115 € 2 342 621 € 1 956 723 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 966 625 € 3 362 888 € 1 717 098 € 1 508 309 € 1 773 519 € 1 559 193 € 386 939 € 537 498 € 826 027 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
6 717 € 13 502 € 25 282 € 28 582 € 20 086 € 24 654 € 2 065 € 6 919 € 12 851 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
6 717€ 13 502€ 25 282€ 28 582€ 20 086€ 24 654€ 2 065€ 6 919€ 12 851€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 286 394 € 1 466 432 € 1 616 294 € 1 399 608 € 1 615 166 € 1 334 539 € 384 874 € 530 579 € 813 176 €
012
A.II.1
Pozemky
273 190€ 273 190€ 273 190€ 273 190€ 273 190€ 139 692€ 116 985€ 87 695€ 87 695€
013
A.II.2
Stavby
585 592€ 613 606€ 623 533€ 667 418€ 693 104€ 375 109€ 45 136€ 43 382€ 53 399€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
427 612€ 579 636€ 713 658€ 458 292€ 643 715€ 817 347€ 206 863€ 397 111€ 669 691€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 5 913€ 708€ 5 157€ 2 391€ 15 890€ 2 391€ 2 391€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 673 514 € 1 882 954 € 75 522 € 80 119 € 138 267 € 200 000 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
73 514€ 82 954€ 75 522€ 80 119€ 138 267€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
1 600 000€ 1 800 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200 000€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 568 477 € 3 015 766 € 2 541 234 € 2 573 815 € 1 648 495 € 2 056 903 € 1 470 509 € 1 784 002 € 1 114 128 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
825 597 € 987 044 € 1 026 524 € 741 199 € 551 882 € 672 703 € 403 627 € 835 519 € 394 853 €
032
B.I.1
Materiál
574 285€ 661 216€ 454 785€ 416 944€ 303 063€ 276 842€ 194 522€ 251 276€ 223 238€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
141 630€ 171 424€ 302 872€ 186 858€ 128 346€ 188 511€ 153 710€ 489 328€ 152 198€
034
B.I.3
Výrobky
109 682€ 154 404€ 268 867€ 137 397€ 120 473€ 107 350€ 55 395€ 94 915€ 19 417€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100 000€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
13 770 € 11 168 € 9 719 € 30 509 € 6 094 € 5 840 € 2 929 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 22 639€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
13 770€ 11 168€ 9 719€ 7 870€ 6 094€ 5 840€ 2 929€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 680 346 € 2 016 609 € 1 504 477 € 1 801 799 € 1 089 194 € 1 374 315 € 1 062 804 € 945 835 € 708 692 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 463 047€ 1 810 874€ 1 498 466€ 1 800 336€ 1 067 057€ 1 371 946€ 1 061 295€ 931 672€ 690 264€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
214 972€ 204 340€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29€ 116€ 4 009€ 0€ 21 272€ 1 953€ 913€ 13 386€ 17 731€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 298€ 1 279€ 2 002€ 1 463€ 865€ 416€ 596€ 777€ 697€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
48 764 € 945 € 514 € 308 € 1 325 € 4 045 € 1 149 € 2 648 € 10 583 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 323€ 920€ 489€ 282€ 1 325€ 4 001€ 685€ 2 189€ 427€
057
B.IV.2
Účty v bankách
47 441€ 25€ 25€ 26€ 0€ 44€ 464€ 459€ 10 156€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
26 495 € 21 362 € 30 530 € 17 330 € 17 770 € 23 182 € 14 667 € 21 121 € 16 568 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 822€ 2 072€ 1 916€ 2 917€ 4 637€ 6 357€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
20 673€ 19 290€ 16 475€ 14 413€ 13 133€ 13 138€ 10 630€ 10 415€ 8 025€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 12 139€ 0€ 0€ 3 687€ 4 037€ 10 706€ 8 543€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 561 597 € 6 400 016 € 4 288 862 € 4 099 454 € 3 439 784 € 3 639 278 € 1 872 115 € 2 342 621 € 1 956 723 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 987 751 € 1 674 494 € 1 091 011 € 902 183 € 679 601 € 566 880 € 322 245 € 292 340 € 290 531 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 280 000 € 240 000 € 240 000 € 120 000 € 120 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 240 000€ 240 000€ 120 000€ 120 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-126 486 € -117 046 € -124 478 € -119 881 € -61 733 € 29 589 € 22 950 € 22 950 € 22 950 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 589€ 22 950€ 22 950€ 22 950€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-126 486€ -117 046€ -124 478€ -119 881€ -61 733€ 0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€ 56 000€ 24 000€ 24 000€ 24 000€ 24 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 186 064 € 879 489 € 686 064 € 405 333 € 230 880 € 28 656 € 5 390 € 123 580 € 116 813 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 186 064€ 879 489€ 686 064€ 405 333€ 230 880€ 35 295€ 5 390€ 123 580€ 116 813€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -6 639€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
592 173 € 576 051 € 193 425 € 280 731 € 174 454 € 244 635 € 29 905 € 1 810 € 6 768 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 568 611 € 4 691 947 € 3 129 800 € 3 066 404 € 2 545 560 € 2 730 369 € 1 481 734 € 1 914 010 € 1 439 074 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
44 609 € 63 127 € 91 056 € 58 235 € 44 228 € 51 729 € 38 666 € 29 851 € 20 408 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
41 609€ 60 127€ 88 056€ 55 235€ 42 568€ 51 729€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 1 660€ 0€ 38 666€ 29 851€ 20 408€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
196 465 € 271 318 € 286 608 € 69 490 € 156 650 € 141 431 € 17 869 € 41 804 € 58 593 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 418€ 1 125€ 4 574€ 7 833€ 7 865€ 7 766€ 7 505€ 6 344€ 3 131€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
194 047€ 270 193€ 282 034€ 61 657€ 148 785€ 133 665€ 10 364€ 31 370€ 46 342€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 090€ 9 120€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 640 708 € 1 987 273 € 1 885 857 € 1 910 642 € 1 113 760 € 1 439 543 € 1 083 512 € 1 447 576 € 1 111 020 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 190 261€ 1 432 807€ 1 383 748€ 1 519 260€ 892 719€ 1 172 207€ 881 861€ 1 217 621€ 742 834€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
81€ -273€ 2 474€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 114 647€ 112 736€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 863€ 68 543€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 997€ 15 997€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
126 011€ 135 262€ 121 938€ 97 992€ 92 971€ 86 640€ 77 595€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
79 970€ 85 962€ 213 855€ 175 303€ 62 613€ 53 313€ 47 920€ 24 895€ 24 895€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
119 899€ 201 595€ 45 823€ 50 107€ 27 961€ 88 378€ 43 716€ 21 238€ 37 695€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
124 567€ 131 647€ 120 493€ 67 980€ 37 496€ 23 008€ 16 342€ 31 585€ 121 843€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 686 829 € 2 370 229 € 866 279 € 1 028 037 € 1 230 922 € 1 097 666 € 341 687 € 394 779 € 249 053 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 397 600€ 1 686 752€ 226 516€ 284 344€ 421 472€ 198 340€ 3 437€ 7 616€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
289 229€ 683 477€ 639 763€ 743 693€ 809 450€ 899 326€ 338 250€ 387 163€ 249 053€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
5 235 € 33 575 € 68 051 € 130 867 € 214 623 € 342 029 € 68 136 € 136 271 € 227 118 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 7 401€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 5 235€ 26 173€ 65 433€ 130 867€ 212 878€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 235€ 20 939€ 41 878€ 65 434€ 83 756€ 129 151€ 68 136€ 136 271€ 227 118€