Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 131 104€ 12 076 117€ 9 890 845€ 8 824 951€ 7 568 018€ 0€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
11 144 259 € 11 862 580 € 10 251 219 € 8 971 199 € 7 746 356 € 7 003 528 € 5 429 483 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 100 000€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
9 906 272€ 11 444 612€ 9 473 974€ 8 360 944€ 6 881 768€ 6 271 761€ 5 409 409€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 095 918€ 340 783€ 259 253€ 337 842€ 558 258€ 313 761€ 269 372€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-64 759€ -297 380€ 191 916€ -7 388€ -73 800€ 17 731€ -409 704€
07
V.
Aktivácia
20 560€ 25 307€ 54 293€ 20 105€ 6 479€ 9 346€ 7 530€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
97 343€ 219 029€ 121 352€ 79 631€ 68 919€ 200 159€ 52 587€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
88 925€ 130 229€ 150 431€ 180 065€ 204 732€ 190 770€ 100 289€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 397 716 € 11 110 225 € 9 998 111 € 8 672 761 € 7 490 008 € 6 653 322 € 5 370 688 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 100 000€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 167 084€ 6 751 945€ 5 956 064€ 5 049 384€ 4 090 260€ 3 839 835€ 3 282 202€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
877 116€ 786 284€ 780 373€ 806 842€ 789 452€ 627 479€ 380 400€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
2 953 765 € 2 979 096 € 2 851 179 € 2 364 894 € 2 053 979 € 1 707 714 € 1 389 809 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 122 395€ 2 138 050€ 2 051 867€ 1 705 869€ 1 474 482€ 1 234 832€ 1 006 161€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
741 220€ 745 507€ 717 229€ 592 866€ 518 644€ 416 678€ 340 539€
19
E.4.
Sociálne náklady
90 150€ 95 539€ 82 083€ 66 159€ 60 853€ 56 204€ 43 109€
20
F.
Dane a poplatky
36 472€ 37 401€ 37 602€ 37 453€ 26 003€ 21 107€ 28 914€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
276 198€ 326 818€ 269 319€ 296 334€ 360 259€ 275 139€ 221 138€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
276 198€ 326 818€ 269 319€ 296 334€ 360 259€ 275 139€ 221 138€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
55 055€ 201 760€ 80 488€ 60 673€ 55 775€ 149 383€ 46 759€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 010€ 110€ -511€ 23 557€ -35 003€ 14 779€ 9 808€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 036€ 26 811€ 23 597€ 33 624€ 49 283€ 17 886€ 11 658€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
746 543 € 752 355 € 253 108 € 298 438 € 256 348 € 350 206 € 58 795 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
3 913 791 € 3 975 093 € 3 242 999 € 2 855 277 € 2 492 993 € 2 145 285 € 1 614 005 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
50 767 € 16 793 € 15 670 € 73 918 € 147 € 158 € 976 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
18 504 € 11 074 € 15 670 € 73 819 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
18 504€ 11 074€ 15 670€ 73 819€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
30 902 € 4 340 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
30 902€ 4 340€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 3€ 0€ 99€ 147€ 158€ 812€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 361€ 1 376€ 0€ 0€ 0€ 0€ 164€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
48 709 € 39 581 € 27 710 € 32 257 € 31 603 € 36 674 € 22 192 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
41 496 € 25 324 € 20 139 € 24 055 € 20 870 € 27 849 € 11 169 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
41 496€ 25 324€ 20 139€ 24 055€ 20 870€ 27 849€ 11 169€
52
O.
Kurzové straty
23€ 227€ 125€ 84€ 457€ 215€ 382€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 190€ 14 030€ 7 446€ 8 118€ 10 276€ 8 610€ 10 641€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 058 € -22 788 € -12 040 € 41 661 € -31 456 € -36 516 € -21 216 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
748 601 € 729 567 € 241 068 € 340 099 € 224 892 € 313 690 € 37 579 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
156 428 € 153 516 € 47 643 € 59 368 € 50 438 € 69 055 € 7 674 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
159 029€ 154 966€ 49 492€ 61 144€ 50 692€ 71 965€ 14 694€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 601€ -1 450€ -1 849€ -1 776€ -254€ -2 910€ -7 020€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
592 173 € 576 051 € 193 425 € 280 731 € 174 454 € 244 635 € 29 905 €