Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žilinská teplárenská, a.s. [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
75 901 069 € 83 044 622 € 77 420 394 € 74 841 064 € 76 270 033 € 81 170 593 € 92 310 852 € 60 754 303 € 56 103 758 € 60 548 940 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
50 956 655 € 67 252 034 € 63 691 998 € 62 120 256 € 67 435 600 € 73 665 670 € 79 786 695 € 51 977 618 € 47 902 845 € 48 669 884 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
97 459 € 172 875 € 93 027 € 96 995 € 18 873 € 19 744 € 59 734 € 112 816 € 205 105 €
005
A.I.2
Software
94 169€ 108 133€ 83 944€ 82 232€ 13 321€ 19 744€ 59 734€ 112 816€ 205 105€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 290€ 3 402€ 9 083€ 14 763€ 5 552€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
61 340€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
50 859 196 € 67 079 159 € 63 598 971 € 62 023 261 € 67 416 727 € 73 665 670 € 79 766 951 € 51 917 884 € 47 790 029 € 48 464 779 €
012
A.II.1
Pozemky
2 230 740€ 2 023 166€ 2 010 527€ 1 909 485€ 1 780 740€ 1 751 301€ 1 716 807€ 1 688 315€ 1 596 532€ 1 277 675€
013
A.II.2
Stavby
28 326 220€ 23 804 843€ 17 571 833€ 16 988 316€ 18 423 599€ 20 045 432€ 21 766 795€ 22 420 029€ 23 756 420€ 23 861 491€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 423 071€ 35 846 593€ 37 245 023€ 41 564 281€ 45 695 042€ 50 751 351€ 55 710 295€ 20 229 610€ 21 895 101€ 22 991 951€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
879 165€ 5 404 557€ 6 719 776€ 1 561 179€ 1 517 346€ 1 117 586€ 573 054€ 7 143 730€ 541 976€ 333 662€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
51 812€ 436 200€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
24 823 863 € 15 649 645 € 13 561 989 € 12 586 387 € 8 699 662 € 7 379 851 € 12 396 894 € 8 658 224 € 7 458 268 € 11 731 793 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
5 001 484 € 3 916 647 € 3 563 664 € 2 450 422 € 1 238 206 € 921 662 € 1 782 709 € 2 990 112 € 2 171 632 € 3 524 190 €
032
B.I.1
Materiál
5 001 484€ 3 916 647€ 3 563 664€ 2 450 422€ 1 238 206€ 921 662€ 1 782 709€ 2 990 112€ 2 171 632€ 3 524 190€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
35 793 € 660 218 € 569 261 € 214 547 € 319 728 € 272 565 € 469 704 € 459 488 € 524 076 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
141 400€ 2 058€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
35 793€ 660 218€ 569 261€ 214 547€ 178 328€ 272 565€ 469 704€ 459 488€ 522 018€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
13 630 439 € 6 472 160 € 4 123 106 € 4 094 513 € 3 947 122 € 4 311 485 € 8 802 462 € 4 028 322 € 4 377 575 € 5 097 563 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 671 746€ 4 183 268€ 4 059 689€ 4 011 800€ 3 864 021€ 4 264 408€ 3 418 331€ 3 812 214€ 4 307 606€ 5 034 930€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 983 202€ 1 610 533€ 453€ 39 206€ 5 342 631€ 172 834€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 975 491€ 678 359€ 62 964€ 82 713€ 43 895€ 47 077€ 41 500€ 43 274€ 69 969€ 62 633€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
6 156 147 € 4 600 620 € 5 305 958 € 5 826 905 € 3 514 334 € 1 826 976 € 1 539 158 € 1 170 086 € 449 573 € 2 585 964 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 594€ 2 602€ 4 482€ 3 331€ 4 114€ 4 157€ 3 061€ 6 860€ 4 642€
057
B.IV.2
Účty v bankách
122 709€ 2 473€ 17 816€ 16 754€ 2 948 481€ 192 887€ 22 051€ 40 626€ 35 965€ 71 409€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
6 033 438€ 4 594 553€ 5 285 540€ 5 805 669€ 562 522€ 1 629 975€ 1 512 950€ 1 126 399€ 406 748€ 2 509 913€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
120 551 € 142 943 € 166 407 € 134 421 € 134 771 € 125 072 € 127 263 € 118 461 € 742 645 € 147 263 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 315€ 10 285€ 18 339€ 5 894€ 4 227€ 1 033€ 1 350€ 1 691€ 5 955€ 29 808€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
118 236€ 132 575€ 147 985€ 128 527€ 130 544€ 124 019€ 125 810€ 116 770€ 130 768€ 117 455€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
83€ 83€ 20€ 103€ 605 922€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
75 901 069 € 83 044 622 € 77 420 394 € 74 841 064 € 76 270 033 € 81 170 593 € 92 310 852 € 60 754 303 € 56 103 758 € 60 548 940 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 616 697 € 32 131 022 € 31 592 192 € 32 951 760 € 33 896 452 € 33 612 257 € 33 087 993 € 32 782 995 € 31 830 960 € 30 122 076 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 € 22 894 753 €
069
A.I.1
Základné imanie
22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€ 22 894 753€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
15 706 663 € 632 332 € -1 699 € -22 412 € -49 764 € -77 386 € -114 892 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
2 950 040€ 632 332€ -1 699€ -22 412€ -49 764€ -77 386€ -114 892€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
12 756 623€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 507 852 € 3 507 852 € 3 507 852 € 3 507 852 € 3 473 102 € 3 421 747 € 3 393 982 € 3 301 541 € 3 134 403 € 3 066 327 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 507 852€ 3 507 852€ 3 507 852€ 3 507 852€ 3 473 102€ 3 421 747€ 3 393 982€ 3 301 541€ 3 134 403€ 3 066 327€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 911 292 € 5 534 082 € 6 549 155 € 7 478 847 € 7 181 101 € 6 783 905 € 6 544 023 € 5 712 052 € 4 207 813 € 3 595 131 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 893 650€ 6 893 650€ 6 549 155€ 7 478 847€ 7 181 101€ 6 783 905€ 6 544 023€ 5 712 052€ 4 207 813€ 3 595 131€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 982 358€ -1 359 568€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-25 403 863 € -437 997 € -1 359 568 € -929 692 € 347 496 € 513 551 € 277 647 € 924 413 € 1 671 377 € 680 757 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
30 995 499 € 28 913 564 € 26 863 236 € 23 964 236 € 22 873 148 € 26 482 464 € 36 574 453 € 19 708 727 € 16 961 902 € 22 176 688 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
13 163 736 € 7 698 507 € 7 291 228 € 6 280 031 € 4 381 286 € 4 884 508 € 4 287 922 € 3 722 633 € 3 596 785 € 4 901 163 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 078 061€ 5 504 310€ 5 041 160€ 4 056 747€ 1 941 102€ 1 836 467€ 1 877 834€ 1 230 075€ 1 168 302€ 2 283 284€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
3 391 464€ 1 105 661€ 2 134 841€ 2 095 364€ 2 070 120€ 2 026 345€ 1 949 771€ 2 096 370€ 2 341 184€ 2 494 697€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 694 211€ 1 088 536€ 115 227€ 127 920€ 370 064€ 1 021 696€ 460 317€ 396 188€ 87 299€ 123 182€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 036 € 4 158 € 8 414 € 9 090 € 27 492 € 7 113 € 2 280 € 14 179 € 14 638 € 25 333 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 036€ 4 158€ 8 414€ 9 090€ 6 296€ 7 113€ 2 280€ 14 179€ 14 638€ 25 333€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
21 196€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
6 564 400 € 3 666 061 € 4 837 357 € 3 453 709 € 3 015 141 € 3 287 121 € 3 792 563 € 4 146 704 € 4 744 012 € 5 376 984 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 586 964€ 2 721 297€ 3 911 250€ 2 570 706€ 2 260 288€ 2 183 262€ 3 402 311€ 3 608 152€ 3 792 656€ 4 600 705€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
221 427€ 10€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
144 424€ 260 821€ 229 140€ 240 802€ 183 936€ 270 854€ 186 212€ 218 470€ 214 318€ 204 363€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
111 774€ 183 298€ 169 305€ 166 258€ 148 896€ 162 876€ 139 679€ 157 966€ 158 481€ 144 152€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 424 547€ 484 455€ 458 697€ 423 564€ 401 362€ 515 347€ 32 036€ 75 217€ 475 287€ 274 507€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
75 264€ 16 180€ 68 965€ 52 379€ 20 659€ 154 782€ 32 325€ 86 899€ 103 270€ 153 257€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
11 265 327 € 17 544 838 € 14 726 237 € 14 221 406 € 15 449 229 € 18 303 722 € 28 491 688 € 11 825 211 € 8 606 467 € 11 873 208 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
8 733 399€ 10 729 546€ 9 933 446€ 10 443 024€ 12 945 684€ 15 448 344€ 18 302 366€ 7 542 094€ 3 484 263€ 6 529 656€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 531 928€ 6 815 292€ 4 792 791€ 3 778 382€ 2 503 545€ 2 855 378€ 10 189 322€ 4 283 117€ 5 122 204€ 5 343 552€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
23 288 873 € 22 000 036 € 18 964 966 € 17 925 068 € 19 500 433 € 21 075 872 € 22 648 406 € 8 262 581 € 7 310 896 € 8 250 176 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
21 035 685€ 20 122 880€ 17 320 199€ 16 343 920€ 17 919 303€ 19 494 687€ 21 071 582€ 7 536 056€ 6 584 412€ 7 307 917€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 253 188€ 1 877 156€ 1 644 767€ 1 581 148€ 1 581 130€ 1 581 185€ 1 576 824€ 726 525€ 726 484€ 942 259€