Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žilinská teplárenská, a.s. [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
869 839€ 1 080 694€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
26 527€ 35 907€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
843 312 € 1 044 787 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
33 383 123 € 29 970 599 € 30 578 521 € 28 454 924 € 30 119 296 € 29 173 511 € 29 072 746 € 27 103 679 € 28 286 986 € 27 577 191 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
33 383 123€ 29 970 599€ 30 570 104€ 28 454 924€ 30 119 296€ 29 173 511€ 29 049 641€ 27 077 265€ 28 286 986€ 27 577 191€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
8 417€ 23 105€ 26 414€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
13 787 698 € 14 618 445 € 16 866 432 € 15 594 932 € 17 280 442 € 15 642 617 € 16 913 552 € 15 581 474 € 18 714 149 € 19 067 461 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 623 548€ 12 472 079€ 14 199 278€ 13 081 463€ 13 879 410€ 13 351 066€ 13 736 917€ 11 742 836€ 13 416 453€ 13 930 212€
10
B.2
Služby
1 168 916€ 2 017 422€ 2 667 154€ 2 513 469€ 3 401 032€ 2 291 551€ 3 176 635€ 3 838 638€ 5 297 696€ 5 137 249€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
19 595 425 € 15 352 154 € 13 712 089 € 12 859 992 € 12 838 854 € 13 530 894 € 12 159 194 € 11 522 205 € 10 416 149 € 9 554 517 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
4 231 862 € 4 854 389 € 5 115 868 € 4 828 158 € 4 593 904 € 4 472 276 € 4 276 643 € 4 506 250 € 4 438 739 € 4 262 870 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 961 702€ 3 271 566€ 3 428 522€ 3 237 531€ 3 055 667€ 2 901 203€ 2 897 076€ 2 983 740€ 2 878 105€ 2 828 455€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
76 062€ 48 627€ 46 051€ 44 148€ 45 742€ 48 331€ 46 206€ 80 728€ 97 989€ 101 242€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 099 929€ 1 313 269€ 1 337 705€ 1 277 779€ 1 214 738€ 1 138 570€ 1 087 147€ 1 197 085€ 1 163 230€ 1 098 897€
16
C.4
Sociálne náklady
94 169€ 220 927€ 303 590€ 268 700€ 277 757€ 384 172€ 246 214€ 244 697€ 299 415€ 234 276€
17
D
Dane a poplatky
154 019€ 155 094€ 135 822€ 138 755€ 179 918€ 162 524€ 175 348€ 179 888€ 176 751€ 227 054€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 857 074€ 6 373 575€ 6 370 700€ 6 512 420€ 6 868 827€ 7 109 664€ 5 728 359€ 4 947 821€ 4 802 539€ 4 882 676€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 680€ 118€ 56€ 3 893€ 47 441€ 5 527€ 12 476€ 24 944€ 1 677€ 6 385€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
63€ 714€ 613€ 290€ 14 757€ 1 082€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 801€ 733€ -102€ 634€ 282 800€ 3 969€ 18 858€ 19 421€ -18 751€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 512 665€ 2 450 658€ 2 272 858€ 1 989 101€ 1 868 582€ 1 969 389€ 2 336 497€ 1 680 085€ 1 590 527€ 2 857 951€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 842 976€ 6 579 007€ 5 757 582€ 4 203 818€ 1 891 826€ 2 618 961€ 3 400 449€ 2 015 852€ 141 699€ 1 988 377€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-22 972 025 € -160 582 € -1 394 867 € -830 799 € 937 602 € 1 137 803 € 908 220 € 1 543 245 € 2 447 543 € 1 076 627 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
6 755€ 57 568€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
144 200€ 2 448€ 32 159€ 66 097€ 105 593€ 162 741€ 175 817€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
154€ 15€ 6€ 30€ 103€ 36€
39
N
Nákladové úroky
214 020€ 241 500€ 247 366€ 297 309€ 338 913€ 426 107€ 292 445€ 133 800€ 96 647€ 156 748€
40
XI.
Kurzové zisky
24€ 64 696€ 11 584€ 44 771€ 24 269€ 3 080€ 9 525€ 14 072€ 70 416€ 28 871€
41
O
Kurzové straty
3 171€ 65 869€ 40 103€ 56 256€ 45 468€ 20 283€ 31 424€ 26 660€ 51 582€ 49 757€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
67 189€ 72 546€ 40 522€ 22 963€ 24 052€ 20 761€ 57 831€ 95 112€ 9 474€ 17 240€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-284 199 € -459 419 € -316 407 € -331 757 € -386 612 € -496 215 € -438 266 € -347 063 € -243 170 € -313 087 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-23 256 224 € -620 001 € -1 711 274 € -1 162 556 € 550 990 € 641 588 € 469 954 € 1 196 182 € 2 204 373 € 763 540 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 147 639 € -182 004 € -351 706 € -232 864 € 203 494 € 128 037 € 192 307 € 271 769 € 532 996 € 82 783 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 523 214€ 528€ 3 007€ 2 880€ 4 422€ 39 670€ 2 881€ 289 777€ 482 958€ 159 610€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
624 425€ -182 532€ -354 713€ -235 744€ 199 072€ 88 367€ 189 426€ -18 008€ 50 038€ -76 827€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-25 403 863 € -437 997 € -1 359 568 € -929 692 € 347 496 € 513 551 € 277 647 € 924 413 € 1 671 377 € 680 757 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-23 256 224 € -620 001 € -1 711 274 € -1 162 556 € 550 990 € 641 588 € 469 954 € 1 196 182 € 2 204 373 € 763 540 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-25 403 863 € -437 997 € -1 359 568 € -929 692 € 347 496 € 513 551 € 277 647 € 924 413 € 1 671 377 € 680 757 €