Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
55 488€ 25 076€ 35 520€ 8 785€ 13 674€ 11 385€ 10 465€ 46 087€ 34 992€ 125 166€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
26 525€ 18 072€ 22 814€ 4 368€ 9 647€ 6 498€ 9 145€ 34 296€ 25 214€ 96 091€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
28 963 € 7 004 € 12 706 € 4 417 € 4 027 € 4 887 € 1 320 € 11 791 € 9 778 € 29 075 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 084 928 € 1 972 760 € 1 919 814 € 1 414 249 € 2 362 540 € 1 405 600 € 1 601 036 € 1 457 440 € 1 605 144 € 1 302 280 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 084 928€ 1 972 760€ 1 919 814€ 1 414 249€ 2 362 540€ 1 405 600€ 1 601 036€ 1 464 479€ 1 599 290€ 1 301 095€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-7 039€ 5 854€ 1 185€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 655 375 € 1 515 987 € 1 331 228 € 853 073 € 1 735 940 € 1 043 576 € 1 164 382 € 1 059 950 € 1 189 951 € 983 007 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 445 069€ 1 380 257€ 1 164 650€ 735 974€ 1 560 870€ 934 963€ 1 027 413€ 919 532€ 1 044 848€ 860 083€
10
B.2
Služby
210 306€ 135 730€ 166 578€ 117 099€ 175 070€ 108 613€ 136 969€ 140 418€ 145 103€ 122 924€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
458 516 € 463 777 € 601 292 € 565 593 € 630 627 € 366 911 € 437 974 € 409 281 € 424 971 € 348 348 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
344 265 € 337 068 € 440 403 € 401 233 € 268 664 € 213 109 € 165 957 € 166 826 € 160 091 € 152 781 €
13
C.1
Mzdové náklady
245 145€ 239 163€ 310 611€ 287 468€ 187 264€ 150 074€ 118 721€ 114 160€ 112 299€ 108 971€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
85 380€ 84 701€ 109 803€ 100 050€ 65 932€ 50 879€ 38 450€ 40 340€ 39 459€ 37 245€
16
C.4
Sociálne náklady
13 740€ 13 204€ 19 989€ 13 715€ 15 468€ 12 156€ 8 786€ 12 326€ 8 333€ 6 565€
17
D
Dane a poplatky
2 579€ 3 047€ 4 772€ 3 278€ 2 306€ 3 822€ 1 180€ 4 049€ 2 633€ 1 750€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
56 026€ 53 968€ 52 039€ 60 952€ 51 829€ 76 672€ 50 398€ 37 556€ 32 031€ 21 262€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
15 656€ 38 805€ 31 518€ 32 695€ 13 399€ 12 052€ 1 659€ 2 573€ 1 776€ 3 355€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 315€ 22 168€ 30 127€ 25 663€ 4 531€ 13 287€ 113€ 975€ 1 113€ 1 745€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-306€ 10 202€ 9 804€ 7 718€ 7 078€ 5 401€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 366€ 13 950€ 12 803€ 26 703€ 8 038€ 9 889€ 1 545€ 3 761€ 80€ 1 242€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 128€ 18 946€ 16 548€ 10 294€ 10 066€ 17 617€ 22 906€ 10 942€ 16 129€ 22 136€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
52 531 € 71 133 € 91 920 € 115 853 € 307 590 € 58 944 € 200 624 € 195 267 € 214 830 € 153 271 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 12€ 6€ 10€ 34€ 10€
39
N
Nákladové úroky
616€ 1 189€ 246€ 291€ 9€ 767€ 962€
40
XI.
Kurzové zisky
3 454€ 1 909€ 933€ 1 717€ 2 817€ 294€ 1 505€ 2 993€ 1 073€ 10 815€
41
O
Kurzové straty
116€ 7 529€ 473€ 861€ 1 077€ 693€ 1 612€ 3 508€ 6 944€ 6 178€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 251€ 1 314€ 1 419€ 1 136€ 1 159€ 1 144€ 1 012€ 1 199€ 791€ 1 596€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
1 471 € -8 123 € -1 205 € -280 € 291 € -1 540 € -1 880 € -2 666 € -6 628 € 3 051 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
54 002 € 63 010 € 90 715 € 115 573 € 307 881 € 57 404 € 198 744 € 192 601 € 208 202 € 156 322 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
12 940 € 13 870 € 20 264 € 39 221 € 66 691 € 25 975 € 49 088 € 43 890 € 48 346 € 35 101 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
12 940€ 13 870€ 20 264€ 39 221€ 66 691€ 25 975€ 49 088€ 43 890€ 48 346€ 35 101€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
41 062 € 49 140 € 70 451 € 76 352 € 241 190 € 31 429 € 149 656 € 148 711 € 159 856 € 121 221 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
33€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-33 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-33 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
54 002 € 63 010 € 90 715 € 115 573 € 307 881 € 57 404 € 198 744 € 192 601 € 208 169 € 156 322 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
41 062 € 49 140 € 70 451 € 76 352 € 241 190 € 31 429 € 149 656 € 148 711 € 159 823 € 121 221 €