Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 140 416€ 1 997 835€ 1 955 335€ 1 423 035€ 2 376 214€ 1 416 985€ 1 611 500€ 1 510 566€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 171 438 € 2 050 591 € 1 999 655 € 1 482 432 € 2 397 651 € 1 438 926 € 1 614 705 € 1 509 861 € 1 641 992 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
55 488€ 25 076€ 35 520€ 8 785€ 13 674€ 11 385€ 10 465€ 46 087€ 34 992€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 954 052€ 1 836 844€ 1 786 173€ 1 350 529€ 2 277 082€ 1 384 931€ 1 591 239€ 1 426 291€ 1 583 697€
05
III.
Tržby z predaja služieb
130 876€ 135 916€ 133 641€ 63 720€ 85 458€ 20 669€ 9 797€ 38 188€ 15 593€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-7 039€ 5 854€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 656€ 38 805€ 31 518€ 32 695€ 13 399€ 12 052€ 1 659€ 2 573€ 1 776€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 366€ 13 950€ 12 803€ 26 703€ 8 038€ 9 889€ 1 545€ 3 761€ 80€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 118 907 € 1 979 458 € 1 907 735 € 1 366 579 € 2 090 061 € 1 379 982 € 1 414 081 € 1 314 594 € 1 427 195 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
26 525€ 18 072€ 22 814€ 4 368€ 9 647€ 6 498€ 9 145€ 34 296€ 25 214€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 445 069€ 1 380 257€ 1 164 650€ 735 974€ 1 560 870€ 934 963€ 1 027 413€ 919 532€ 1 044 848€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
210 306€ 135 730€ 166 578€ 117 099€ 175 070€ 108 613€ 136 969€ 140 418€ 145 103€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
344 265 € 337 068 € 440 403 € 401 233 € 268 664 € 213 109 € 165 957 € 166 826 € 160 091 €
16
E.1.
Mzdové náklady
245 145€ 239 163€ 310 611€ 287 468€ 187 264€ 150 074€ 118 721€ 114 160€ 112 299€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
85 380€ 84 701€ 109 803€ 100 050€ 65 932€ 50 879€ 38 450€ 40 340€ 39 459€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 740€ 13 204€ 19 989€ 13 715€ 15 468€ 12 156€ 8 786€ 12 326€ 8 333€
20
F.
Dane a poplatky
2 579€ 3 047€ 4 772€ 3 278€ 2 306€ 3 822€ 1 180€ 4 049€ 2 633€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
56 026€ 53 968€ 52 039€ 60 952€ 51 829€ 76 672€ 50 398€ 37 556€ 32 031€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
56 026€ 53 968€ 52 039€ 60 952€ 51 829€ 76 672€ 50 398€ 37 556€ 32 031€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 315€ 22 168€ 30 127€ 25 663€ 4 531€ 13 287€ 113€ 975€ 1 113€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-306€ 10 202€ 9 804€ 7 718€ 7 078€ 5 401€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 128€ 18 946€ 16 548€ 10 294€ 10 066€ 17 617€ 22 906€ 10 942€ 16 162€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
52 531 € 71 133 € 91 920 € 115 853 € 307 590 € 58 944 € 200 624 € 195 267 € 214 797 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
458 516 € 463 777 € 601 292 € 565 593 € 630 627 € 366 911 € 437 974 € 409 281 € 424 971 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 454 € 1 909 € 933 € 1 717 € 2 818 € 306 € 1 511 € 3 003 € 1 107 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 12 € 6 € 10 € 34 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 12€ 6€ 10€ 34€
42
XII.
Kurzové zisky
3 454€ 1 909€ 933€ 1 717€ 2 817€ 294€ 1 505€ 2 993€ 1 073€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 983 € 10 032 € 2 138 € 1 997 € 2 527 € 1 846 € 3 391 € 5 669 € 7 735 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
616 € 1 189 € 246 € 291 € 9 € 767 € 962 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
616€ 1 189€ 246€ 291€ 9€ 767€ 962€ 0€
52
O.
Kurzové straty
116€ 7 529€ 473€ 861€ 1 077€ 693€ 1 612€ 3 508€ 6 944€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 251€ 1 314€ 1 419€ 1 136€ 1 159€ 1 144€ 1 012€ 1 199€ 791€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 471 € -8 123 € -1 205 € -280 € 291 € -1 540 € -1 880 € -2 666 € -6 628 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
54 002 € 63 010 € 90 715 € 115 573 € 307 881 € 57 404 € 198 744 € 192 601 € 208 169 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
12 940 € 13 870 € 20 264 € 39 221 € 66 691 € 25 975 € 49 088 € 43 890 € 48 346 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 940€ 13 870€ 20 264€ 39 221€ 66 691€ 25 975€ 49 088€ 43 890€ 48 346€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
41 062 € 49 140 € 70 451 € 76 352 € 241 190 € 31 429 € 149 656 € 148 711 € 159 823 €