Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
28 416 084€ 22 725 271€ 18 912 002€ 21 729 736€ 22 709 962€ 24 260 811€ 17 026 093€ 15 877 143€ 10 399 681€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
30 645 097 € 23 434 219 € 19 970 717 € 23 876 041 € 24 093 559 € 24 579 380 € 17 743 671 € 15 904 299 € 11 284 266 € 9 088 944 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
422 328€ 1 092 594€ 1 237 484€ 800 382€ 2 015 760€ 1 451 790€ 535 704€ 142 187€ 911 240€ 1 868 223€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
7 649 767€ 6 092 726€ 4 014 189€ 4 394 802€ 4 667 548€ 6 459 623€ 4 962 739€ 5 820 160€ 1 605 190€ 742 740€
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 343 989€ 15 539 951€ 13 660 329€ 16 534 552€ 16 026 653€ 16 349 398€ 11 527 649€ 9 914 796€ 7 883 827€ 6 152 728€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-45 969€ -342 530€ 81 856€ 123 660€ 752 504€ -163 938€ 121 937€ -326 556€ 102 202€ -187 672€
07
V.
Aktivácia
503 702€ 316 470€ 500 672€ 608 307€ 69 887€ 50 888€ 13 287€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 147 806€ 422 805€ 371 063€ 832 742€ 331 794€ 204 072€ 334 551€ 269 697€ 674 271€ 264 859€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
623 474€ 312 203€ 105 124€ 581 596€ 229 413€ 227 547€ 261 091€ 84 015€ 107 536€ 234 779€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
30 357 243 € 23 277 053 € 19 330 338 € 23 034 937 € 23 340 017 € 21 600 389 € 15 453 465 € 13 877 552 € 10 489 457 € 8 782 555 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
207 857€ 438 541€ 661 453€ 582 060€ 1 142 312€ 923 995€ 439 459€ 138 858€ 266 475€ 599 990€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
14 200 348€ 10 045 469€ 7 844 548€ 9 385 177€ 8 885 648€ 9 173 247€ 7 120 767€ 5 875 454€ 4 491 014€ 3 212 506€
14
D.
Služby
6 976 212€ 4 663 944€ 4 143 660€ 4 733 122€ 6 351 727€ 5 548 007€ 3 352 863€ 4 409 307€ 2 466 568€ 2 460 930€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 639 481 € 3 287 164 € 2 297 972 € 2 861 649 € 2 839 008 € 2 369 704 € 1 533 651 € 1 239 272 € 868 690 € 670 879 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 587 848€ 2 348 212€ 1 616 542€ 2 009 267€ 2 018 662€ 1 672 053€ 1 086 426€ 855 734€ 600 055€ 459 082€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
910 991€ 827 541€ 574 221€ 708 370€ 712 967€ 591 536€ 356 122€ 302 005€ 213 422€ 162 760€
19
E.4.
Sociálne náklady
140 642€ 111 411€ 107 209€ 144 012€ 107 379€ 106 115€ 91 103€ 81 533€ 55 213€ 49 037€
20
F.
Dane a poplatky
143 926€ 142 463€ 130 177€ 161 864€ 165 820€ 146 445€ 135 658€ 123 627€ 260 103€ 144 891€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 285 049€ 3 701 138€ 3 498 300€ 4 112 422€ 3 493 751€ 2 896 763€ 2 347 525€ 1 709 952€ 1 577 765€ 1 361 035€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 285 049€ 3 701 138€ 3 498 300€ 4 112 422€ 3 493 751€ 2 896 763€ 2 347 525€ 1 709 952€ 1 577 765€ 1 361 035€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
609 454€ 184 393€ 143 401€ 577 451€ 24 123€ 51 861€ 162 420€ 143 911€ 274 616€ 88 622€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
177 100€ 90 955€ 35 619€ -37 655€ -38 018€ 34 183€ 6 919€ 7 624€ -7 554€ 91 976€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 117 816€ 722 986€ 575 208€ 658 847€ 475 646€ 456 184€ 354 203€ 229 547€ 291 780€ 151 726€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
287 854 € 157 166 € 640 379 € 841 104 € 753 542 € 2 978 991 € 2 290 206 € 2 026 747 € 794 809 € 306 389 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 489 400 € 7 551 257 € 6 844 869 € 7 761 344 € 7 152 665 € 8 502 512 € 6 234 940 € 5 126 968 € 3 278 402 € 2 315 880 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
104 078 € 82 783 € 102 403 € 46 212 € 34 388 € 16 509 € 13 430 € 7 394 € 840 € 1 942 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
104 034 € 82 669 € 102 384 € 46 152 € 34 383 € 16 368 € 13 353 € 6 760 € 225 € 723 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
104 034€ 82 669€ 102 384€ 46 152€ 34 383€ 16 368€ 13 353€ 6 760€ 225€ 723€
42
XII.
Kurzové zisky
44€ 114€ 19€ 60€ 5€ 141€ 77€ 634€ 614€ 213€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 1 006€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
199 135 € 202 958 € 186 446 € 190 112 € 211 316 € 209 587 € 231 624 € 220 986 € 196 054 € 174 079 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
178 000 € 187 806 € 167 032 € 174 812 € 192 146 € 204 555 € 224 577 € 210 353 € 191 104 € 166 904 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
178 000€ 187 806€ 167 032€ 174 812€ 192 146€ 204 555€ 224 577€ 210 353€ 191 104€ 166 904€
52
O.
Kurzové straty
1 095€ 888€ 248€ 29€ 67€ 2 455€ 2 103€ 3 914€ 1 013€ 1 998€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 040€ 14 264€ 19 166€ 15 271€ 19 103€ 2 577€ 4 944€ 6 719€ 3 937€ 5 177€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-95 057 € -120 175 € -84 043 € -143 900 € -176 928 € -193 078 € -218 194 € -213 592 € -195 214 € -172 137 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
192 797 € 36 991 € 556 336 € 697 204 € 576 614 € 2 785 913 € 2 072 012 € 1 813 155 € 599 595 € 134 252 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
76 516 € 9 433 € 123 034 € 172 722 € 140 040 € 601 065 € 466 448 € 405 691 € 141 302 € 35 126 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
94 078€ 17 879€ 132 580€ 170 224€ 120 691€ 608 523€ 463 825€ 438 685€ 122 379€ 55 579€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-17 562€ -8 446€ -9 546€ 2 498€ 19 349€ -7 458€ 2 623€ -32 994€ 18 923€ -20 453€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
116 281 € 27 558 € 433 302 € 524 482 € 436 574 € 2 184 848 € 1 605 564 € 1 407 464 € 458 293 € 99 126 €