Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
861 400€ 727 661€ 854 120€ 826 724€ 685 909€ 648 102€ 738 592€ 619 005€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
874 117 € 730 237 € 854 476 € 830 619 € 685 999 € 648 193 € 746 204 € 624 275 € 701 549 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
846 427€ 687 677€ 776 282€ 737 270€ 639 739€ 534 570€ 677 638€ 539 959€ 660 625€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
14 973€ 39 983€ 77 838€ 89 454€ 46 170€ 113 532€ 60 954€ 79 046€ 36 131€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 500€ 1 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 217€ 1 077€ 356€ 3 895€ 90€ 91€ 7 612€ 5 270€ 4 793€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
758 318 € 643 788 € 763 996 € 783 867 € 647 022 € 600 182 € 695 016 € 583 152 € 669 992 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
401 299€ 302 441€ 383 324€ 394 074€ 350 091€ 352 282€ 457 190€ 357 208€ 394 827€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
18 822€ 13 840€ 10 494€ 14 942€ 12 340€ 12 248€ 11 123€ 19 508€ 10 515€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
308 588€ 286 435€ 339 613€ 348 432€ 259 854€ 229 766€ 222 013€ 186 200€ 239 658€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 558 € 4 355 € 5 566 € 4 596 € 3 959 € 1 394 € 1 950 € 9 280 € 15 855 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 500€ 4 310€ 5 500€ 4 320€ 3 920€ 1 380€ 1 930€ 7 992€ 13 562€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
58€ 45€ 66€ 276€ 39€ 14€ 20€ 1 288€ 2 293€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
1 387€ 1 249€ 2 165€ 1 329€ 935€ 1 153€ 727€ 971€ 657€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 709€ 32 452€ 20 072€ 18 562€ 18 004€ 1 249€ 1 129€ 4 897€ 5 748€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 709€ 32 452€ 20 072€ 18 562€ 18 004€ 1 249€ 1 129€ 4 897€ 5 748€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 955€ 3 016€ 2 762€ 1 932€ 1 839€ 2 090€ 884€ 5 088€ 2 732€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
115 799 € 86 449 € 90 480 € 46 752 € 38 977 € 48 011 € 51 188 € 41 123 € 31 557 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
132 691 € 124 944 € 120 689 € 69 276 € 63 624 € 53 806 € 48 266 € 56 089 € 51 756 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
600 € 3 € 20 € 11 € 11 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
600 € 3 € 20 € 11 € 11 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
11€ 11€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
600€ 3€ 20€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
682 € 2 942 € 1 785 € 1 115 € 4 627 € 2 912 € 251 € 127 € 145 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 823 € 796 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 823€ 796€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
682€ 2 942€ 1 785€ 1 115€ 1 804€ 2 116€ 251€ 127€ 145€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-682 € -2 342 € -1 785 € -1 115 € -4 627 € -2 909 € -231 € -116 € -134 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
115 117 € 84 107 € 88 695 € 45 637 € 34 350 € 45 102 € 50 957 € 41 007 € 31 423 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
21 125 € 18 608 € 19 202 € 10 376 € 11 492 € 10 538 € 11 278 € 9 192 € 6 853 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
21 125€ 18 608€ 19 202€ 10 376€ 11 492€ 10 538€ 11 278€ 9 192€ 6 853€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
93 992 € 65 499 € 69 493 € 35 261 € 22 858 € 34 564 € 39 679 € 31 815 € 24 570 €