Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
44 286 745 € 59 925 167 € 60 769 309 € 62 633 851 € 65 641 452 € 75 135 091 € 94 301 862 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
43 521 849 € 58 985 501 € 60 530 418 € 62 348 845 € 64 966 580 € 73 639 683 € 93 854 418 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
55 401 € 55 401 € 54 072 € 17 611 € 44 032 € 70 452 €
005
A.I.2
Software
17 611€ 44 032€ 70 452€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
43 466 448 € 58 930 100 € 60 476 346 € 62 348 845 € 64 948 969 € 73 595 651 € 93 783 966 €
012
A.II.1
Pozemky
43 466 448€ 34 752 936€ 36 299 182€ 37 845 428€
013
A.II.2
Stavby
40 512 763€ 46 541 362€ 58 790 963€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 177 164€ 24 177 164€ 24 503 417€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
24 436 206€ 27 054 289€ 34 993 003€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
764 896 € 939 666 € 238 891 € 285 006 € 674 865 € 1 446 805 € 436 353 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
16 €
032
B.I.1
Materiál
16€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
338 191 € 907 739 € 225 539 € 221 621 € 243 680 € 357 770 € 318 455 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
161 200€ 843 977€ 159 052€ 157 552€ 172 174€ 271 715€ 259 945€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
18 687€ 9 922€ 12 647€ 10 229€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 224€ 32 773€ 5 229€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
158 304€ 53 840€ 53 840€ 53 840€ 53 282€ 53 282€ 53 281€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
426 705 € 31 927 € 13 352 € 63 385 € 431 185 € 1 089 035 € 117 882 €
056
B.IV.1
Peniaze
426 705€ 31 927€ 13 352€ 63 385€ 1€ 1 052€ 1 457€
057
B.IV.2
Účty v bankách
431 184€ 1 087 983€ 116 425€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 € 48 603 € 11 091 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7€ 195€ 217€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
48 408€ 10 874€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
44 286 745 € 59 925 167 € 60 769 309 € 62 633 851 € 65 641 452 € 75 135 091 € 94 301 862 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
28 472 946 € 44 074 602 € 45 204 763 € 47 026 913 € 49 991 233 € 59 558 432 € 78 698 662 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 960€ 9 960€ 9 960€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
114 066 366 € 114 066 366 € 114 066 366 € 114 066 366 € 114 066 366 € 114 066 366 € 114 066 366 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
114 066 366€ 114 066 366€ 114 066 366€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-82 022 060 € -68 871 563 € -67 049 415 € -64 085 093 € -54 517 894 € -35 377 664 € -31 215 028 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-54 517 894€ -35 377 664€ -31 215 028€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-3 581 320 € -1 130 161 € -1 822 148 € -2 964 320 € -9 567 199 € -19 140 230 € -4 162 636 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
15 813 799 € 15 850 565 € 15 564 546 € 15 606 938 € 15 650 219 € 15 576 659 € 15 603 200 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 689 € 3 779 € 7 539 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 689€ 3 779€ 7 539€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 683 € 1 371 € 864 € 359 € 122 € 146 € 174 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
122€ 146€ 174€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
15 812 116 € 15 849 194 € 15 563 682 € 15 606 579 € 15 647 408 € 15 572 734 € 15 595 487 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
313 620€ 541 433€ 314 640€ 247 824€ 291 645€ 235 643€ 163 107€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
116€ 8 009€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
15 340 595€ 15 137 950€ 15 184 271€ 15 340 605€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
15 345 403€ 15 336 732€ 15 336 732€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
137 947€ 145 428€ 54 004€ 13 548€ 3 783€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 124€ 222€ 221€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
19 954€ 24 383€ 10 767€ 4 602€ 2 433€ 21€ 87 418€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
20€