Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
21 088 € 13 420 € 9 524 € 7 345 € 12 516 € 40 327 € 40 798 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
21 088€ 13 420€ 9 524€ 7 345€ 12 516€ 40 327€ 40 798€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
110 155 € 206 465 € 119 343 € 86 306 € 334 771 € 366 561 € 184 932 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 614€ 174€ 4 614€ 2 749€ 1 607€ 19 063€ 537€
10
B.2
Služby
108 541€ 206 291€ 114 729€ 83 557€ 333 164€ 347 498€ 184 395€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-89 067 € -193 045 € -109 819 € -78 961 € -322 255 € -326 234 € -144 134 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
93 756 € 121 589 € 120 854 € 122 057 € 147 432 € 223 644 € 230 506 €
13
C.1
Mzdové náklady
114 044€ 179 947€ 193 902€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
32 218€ 42 682€ 35 401€
16
C.4
Sociálne náklady
1 170€ 1 015€ 1 203€
17
D
Dane a poplatky
38 243€ 38 482€ 43 857€ 46 303€ 51 504€ 70 421€ 89 940€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 913 044€ 1 546 246€ 1 546 246€ 2 684 948€ 2 868 842€ 3 373 083€ 3 580 229€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
118 001€ 773 700€ 23 587€ 58 577€ 1 894 231€ 24 018€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
547 093€ 37 095€ 6 168 128€ 16 989 784€ 123 425€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-157€ -23 743€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
931€ 213€ 1 238€ 288€ 2 739€ 393€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 651€ 265€ 57€ 48 061€ 58 940€ 211€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-3 565 922 € -1 125 927 € -1 820 563 € -2 944 596 € -9 547 200 € -19 121 393 € -4 144 034 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 21€ 70€ 79€ 199€
39
N
Nákladové úroky
13 743€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 655€ 1 354€ 656€ 18 781€ 19 096€ 18 901€ 18 769€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 398 € -1 354 € -625 € -18 760 € -19 026 € -18 822 € -18 570 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-3 581 320 € -1 127 281 € -1 821 188 € -2 963 356 € -9 566 226 € -19 140 215 € -4 162 604 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 960 € 964 € 973 € 15 € 32 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 960€ 964€ 973€ 15€ 32€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-3 581 320 € -1 130 161 € -1 822 148 € -2 964 320 € -9 567 199 € -19 140 230 € -4 162 636 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-3 581 320 € -1 127 281 € -1 821 188 € -2 963 356 € -9 566 226 € -19 140 215 € -4 162 604 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-3 581 320 € -1 130 161 € -1 822 148 € -2 964 320 € -9 567 199 € -19 140 230 € -4 162 636 €